ACIDO TRANEXAMICO Bioindustria L.I.M.

ACIDO TRANEXAMICO Bioindustria L.I.M. 500 mg/5 mL

5 ampula po 5 ml rastvora za injekciju u kutiji

Supstance:
traneksaminska kiselina
Jačina ATC Oblik
500 mg/5 mL B02AA02 rastvor za injekciju