ACTIFED

ACTIFED 60 mg tableta+ 2.5 mg tableta

12 tableta PVC/PVDC/Al - blisteru, u kutiji

Supstance:
pseudoefedrin triprolidin
Jačina ATC Oblik
60 mg tableta+ 2.5 mg tableta R01BA52 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ ACTIFED
60 mg + 2,5 mg, tableta

pseudoefedrin hidrohlorid, triprolidin hidrohlorid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek zbog toga što sadrži važne

informacije za Vas.

Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno pročitate.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer

bi mu mogao naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Ovo uključuje bilo koje moguće neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.

Vidjeti poglavlje 4.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Actifed i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Actifed
3. Kako se lijek Actifed upotrebljava
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Actifed
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ACTIFED I ZA ŠTA SE KORISTI
Actifed tablete sadrže 2.5mg triprolidin hidrohlorida i 60mg pseudoefedrin hidrohlorida (kao
aktivne supstance) po tableti. Actifed tablete takođe sadrže neke neaktivne pomoćne supstance.

Actifed tablete se koriste za ublažavanje simptoma prehlade, gripe i polenske groznice.
Pseudoefedrin hidrohlorid je dekongestiv, što znači da djeluje tako da olakšava simptome
zapušenost nosa i sinusa. Triprolidin hidrohlorid je antihistaminik, što znači da pomaže u
zaustavljanju kihanja, curenja nosa, suzenja i bola u nosu i očima.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI ACTIFED
Nemojte uzimati Actifed:

Ako ste alergični na pseudoefedrin hidrohlorid, triprolidin hidrohlorid, ili bilo koji drugi
sastojak u Actifed tabletama (nabrojan u poglavlju 6).

Ako ste imali ili imate ozbiljno oboljenje bubrega ili jetre

Ako imate visok krvni pritisak ili oboljenje srca.

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki od navedenih lijekova:

lijekove za terapiju depresije, posebno lijekove iz grupe koji se zovu inhibitori
monoaminooksidaze (MAO) ili triciklični antidepresivi .

bilo koji drugi lijek za olakšavanje simptoma začepljenosti ili curenja nosa

lijekovi za terapiju povišenog krvnog pritiska

lijekovi za smanjenje apetita

bilo koji lijekovi koji Vas čine da se osjećate pospano, kao što su lijekovi iz grupe
antihistaminika

Nemojte upotrebljavati lijek Actifed, ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste
sigurni razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe Actifed tableta.

Budite oprezni sa lijekom Actifed
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe lijeka Actifed:

Ako imate šećernu bolest (dijabetes), povećanu aktivnost štitne žlijezde
(hipertireodizam), glaukom (povećan očni pritisak), uvećanje prostate

Ako ste ili bi mogli biti trudni ili dojite

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako prilikom upotrebe lijeka Actifed:

ukoliko doživite iznenadni bol u stomaku ili krv u stolici

ukoliko doživite iznenadne ozbiljne glavobolje.

ukoliko imate feohromocitom

Obavijestite Vašeg ljekara/farmaceuta koje lijekove koriste, uključujući i lijekove koje ste uzeli
bez recepta.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Actifed
Nemojte koristiti druge lijekove koji sadrže pseudoefedrin ili triprolidin za vrijeme upotrebe lijeka
Actifed. Ukoliko niste sigurni pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Actifed
Izbjegavajte konzumiranje alkohol za vrijeme uzimanja ovog lijeka.

Trudnoća i dojenje
Pseudoefedrin i triprolidin ne smiju se koristiti u trudnoći i tokom dojenja bez ljekarskog savjeta.

Upravljanje vozilima i mašinama
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom
upravljanja motornim vozilima i mašinama).
Actifed tablete mogu prouzrokovati pospanost ili smanjenje koncentracije. Ne preporučuje se
upravljanje motornim vozilima i mašinama dok ne utvrdite da li Actifed tablete kod vas uzrokuju
pospanost ili smanjenu koncentraciju.

Ostala upozorenja
Svaka tableta lijeka Actifed sadrži male količine laktoze. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
ljekarom.

3. KAKO SE LIJEK ACTIFED UPOTREBLJAVA
Ukoliko niste sigurni ili ne razumjete ovo uputstvo razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

Upotrebljavate lijek tačno onako kako Vam je ljekar/farmaceut propisao Uputstvo na kutiji lijeka
će Vam takođe pružiti informacije o načinu primjene lijeka. Ako niste sigurni obratite se ljekaru ili
farmaceutu.

Uobičajna doza Actifed tableta je:

Odrasli i djeca iznad 12 godina: Jednu tabletu svakih 4 –6 sati, do četiri tablete u toku 24 sata.

Preporučena doza se ne smije prekoračiti!

Ukoliko se simptomi (prehlade, gripe i polenske groznice) ne poboljšaju unutar nekoliko
dana, razgovarajte sa Vašim ljekarom.

Ako ste uzeli više lijeka Actifed nego što ste trebali
Jako je važno da upotrebljavate dozu koju je propisao Vaš ljekar/farmaceut. Ukoliko ste slučajno
uzeli veću dozu lijek Actifed nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom, čak iako
se osjećate dobro! Ukoliko ne možete posjetiti doktora, posjetite najbližu jedinicu hitne pomoći ili
najbližu bolnicu. Ponesite kutiju lijeka sa sobom kako bi medicinsko osoblje moglo prepoznati
koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Actifed tablete
Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, ne brinite, samo uzmite sljedeću dozu i dozu nakon te u
razmaka od najmanje 4 do 6h i više. Nemojte zaboraviti da je maksimalna dnevna doza 4 tablete
na dan.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao što je slučaj i sa svim drugim lijekovima, Actifed može prouzrokovati neželjena dejstva, iako
se ona ne moraju javiti kod svakoga.

Prestanite sa upotrebom lijeka Actifed i obratite se odmah Vašem ljekaru ukoliko:
Doživite alergijsku reakciju nakon primjene lijeka Actifed sa bilo kojim od sljedećih simptoma:
osip na koži ili iritacija, problemi sa disanjem ili oticanje lica i/ili grla. Ove reakcije su rijetke.

Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti nakon primjene lijeka Actifed:

poremećaji spavanja i halucinacije

suhoća usta, nosa i grla

otežano mokrenje (ovo neželjeno dejstvo je vjerovatnije u muškaraca)

ubrzan otkucaj srca

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ukoliko vas je jave neka neželjena dejstva.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI ACTIFED
Čuvati na temperaturi do 25°C zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van domašaja djece!
Rok upotrebe: 4 godine
Lijek ne koristiti nakon isteka roka trajanja koje je naznačeno na pakovanju. Datum isteka roka
trajanja se odnosi na zadnji dan u mjesecu.

Nikada nemojte bacati lijekove putem kućnog otpada ili otpadnih voda. Pitajte Vašeg farmaceuta
kako da otklonite lijekove koji više ne upotrebljavate. Ove mjere će pomoći u očuvanje okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Actifed
Lijek sadrži triprolidin hidrohlorid/ pseudoefedrin hidrohlorid kao aktivne supstance.

Pomoćne komponente: laktoza monohidrat, kukuruzni skrob, povidon, magnezij stearat,
prečišćena voda.

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja lijeka Actifed
Kutija sa 12 tableta u blister pakovanju

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
Wellcome Limited
Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Velika Britanija

Proizvođač gotovog lijeka
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36, Bad Oldesloe, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
GlaxoSmithKline d.o.o.
Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-2690/15 od 17.11.2015.