ADEXANTIN

ADEXANTIN 80 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

Supstance:
febuksostat
Jačina ATC Oblik
80 mg tableta M04AA03 filmom obložena tableta