ALBUTEIN 20% (▼)

ALBUTEIN 20% (▼) 200 mg mL

1 bočica sa 100 mL rastvora za infuziju, u kutiji

Supstance:
albumin
Jačina ATC Oblik
200 mg mL B05AA01 rastvor za infuziju