ALECENSA (▼)

ALECENSA (▼) 150 mg kapsula

224 kapsule, tvrde (4 kutije sa po 56 kapsula - jedna kutija sadrži 7 Al/Al blistera sa po 8 kapsula), u kutiji

Supstance:
alectinib
Jačina ATC Oblik
150 mg kapsula L01XE36 kapsula, tvrda