ALOXI

ALOXI 250 µg/5 mL

staklena bočica sa 5 ml otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
palonosetron
Jačina ATC Oblik
250 µg/5 mL A04AA05 otopina za injekciju