AMGEVITA rastvor za injekciju u napunjenom penu

AMGEVITA 40 mg/0.8 mL

2 napunjena pena sa po 0,8 ml otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
adalimumab
Jačina ATC Oblik
40 mg/0.8 mL L04AB04 rastvor za injekciju u napunjenom penu