ANASTROZOL PLIVA

ANASTROZOL PLIVA 1 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVdC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Supstance:
anastrozol
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta L02BG03 filmom obložena tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Anastrozol Pliva
1mg
filmom obložena tableta

anastrozol

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži Vama važne
informacije.
• Sačuvajte ovu uputu, jer ćete je možda trebati ponovno pročitati.
• Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite svom ljekaru ili farmaceutu.
• Ovaj je lijek propisan isključivo Vama. Ne smijete ga davati drugim osobama, čak i ako imaju simptome
jednake vašima, jer im može naškoditi.
• Ako se neka neželjena reakcija pogorša ili ako primijetite neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj
uputi, molimo Vas da se obratite svom ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj ove upute:
1. Šta je Anastrozol Pliva i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Anastrozol Pliva
3. Kako uzimati Anastrozol Pliva
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Anastrozol Pliva
6. Dodatne informacije

1. Šta je Anastrozol Pliva i za šta se koristi
Anastrozol Pliva sadrži aktivnu supstancu anastrozol. Anastrozol pripada grupi lijekova koji se zovu
inhibitori aromataze. Anastrozol Pliva se koristi za liječenje raka dojke kod žena u postmenopauzi.
Anastrozol Pliva djeluje na način da snižava nivo estrogena, hormona kojeg proizvodi organizam.
Djelovanje ostvaruje tako što u tijelu blokira enzim koji se naziva aromataza.

2. Šta morate znati prije nego što počnete uzimati Anastrozol Pliva

Nemojte uzimati Anastrozol Pliva

- ako ste alergični (preosjetljivi) na anastrozol bilo koji drugi sastojak ovog lijeka(naveden u dijelu 6.)
- ako ste trudnica ili dojilja (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“)
Odnosi li se bilo šta od gore navedenog na Vas, ne uzimajte ovaj !ijek. lmate li bilo kakvih nedoumica, prije
uzimanja ovoga lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete Anastrozol Pliva
- ako jos uvijek imate menstuaciju i niste ušli u menopauzu.
- ako uzimate lijek koji sadrzi aktivnu supstancu tamoksifen ili lijekove koji sadrže estrogen (vidjeti dio
"Drugi lijekovi i Anastrozol Pliva").
- ako ste ikada imali neko od stanja koje utiče na čvrstoću Vaših kostiju (osteoporoza).
- ako imate oštećenje jetre ili bubrega.
Imate Ii bilo kakvih nedoumica o tome odnosi li se bilo šta od gore navedenoga na Vas, prije uzimanja
lijeka Anastrozol Pliva obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ako odete u bolnicu, obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate Anastrozol Pliva.
Drugi lijekovi i Anastrozol Pliva
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove. Ovo uključuje i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekove.
Ovo je važno jer Anastrozol Pliva moze uticati na način djelovanja drugih lijekova, a isto tako određeni
lijekovi mogu uticati na djelovanje lijeka Anastrozol Pliva

Ne uzimajte Anastrozol Pliva ako već uzimate neki od :

- određenih lijekova koji se koriste za liječenje raka dojke (selektivni modulatori estrogenskih receptora),
npr. lijekovi koji sadrže tamoksifen. Ovo je bitno, jer ti lijekovi mogu spriječiti pravilno djelovanje lijeka
Anastrozol Pliva
- lijek koji sadrže estrogen, kao što je hormonska nadomjesna terapija.
Ako se ovo odnosi na Vas, obratite se za savjet svom ljekaru ili farmaceutu.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate:
- lijekove iz grupe "LHRH analoga". U ovu grupu lijekova se ubrajaju: gonadorelin, buserelin, goserel in,
leuprorel in i triptorelin. Ti se lijekovi koriste za liječenje raka dojke, odredenih ginekoloških stanja i
neplodnosti.

Trudnoća i dojenje
Ne uzimajte Anastrozol Pliva ako ste trudni ili dojite. Ako zatrudnite prestanite uzimati Anastrozol Pliva i
razgovarajte sa svojim ljekarom.
Zatražite savjet od svog ljekara ili farmaceuta prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije vjerovatno da će liječenje Anastrozolom Pliva uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa
mašinama. Ipak, neke osobe mogu povremeno osjećati slabost ili pospanost dok uzimaju Anastrozol
Pliva. Ako Vam se to dogodi, zatražite savjet od svog ljekara ili farmaceuta.

Anastrozol Pliva sadrži
Anastrozol Pliva sadrzi laktozu, koja je jedna vrsta sećera.
Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke sećere, savjetujte se sa ljekarom prije uzimanja ovog
lijeka.

3. Kako uzimati Anastrozol Pliva
Uvijek uzimajte Anastrozol Pliva tačno onako kako Vam je objasnio ljekar ili farmaceut. Ako i dalje niste
sigurni kako uzimati ovaj lijek, ponovno se obratite svom ljekaru ili farmaceutu.

Preporučena doza lijeka je jedna tableta jednom dnevno.

Svoju tabletu nastojte uzimati svaki dan u isto vrijeme.

Tablete progutajte cijele, sa nešto vode.

Nije važno da Ii uzimate Anastrozol Pliva prije obroka, uz obrok ili nakon obroka.

Tablete nemojte prestati uzimati sve dok Vam to ne preporuči Vas ljekar ili farmaceut. Liječenje lijekom
Anastrozol Pliva je dugotrajno i možda ćete ga morati nastaviti uzimati tokom nekoliko godina.
Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Primjena kod djece i adolescenata
Anastrozol Pliva se ne smije davati djeci i adolesentima.

Ako uzmete više Anastrozola Pliva nego što ste trebali
Uzmete Ii više Anastrozola Pliva nego što Vam je propisao Vas ljekar, bez odgađanja se obratite svom
ljekaru.

Ako ste zaboravili uzeti dozu Anastrozola Pliva
Zaboravite Ii uzeti dozu lijeka, svoju sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzimati
dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Anastrozol Pliva
Nemojte prestati uzimati lijek, osim ako Vam to ljekar ne kaže.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri.

4. Moguće neželjene reakcije
Kao svi drugi lijekovi Anastrozol Pliva može izazvati neželjene reakcije, premda se one ne moraju javiti
kod svakoga.

Vrlo česte neželjene reakcije (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba):

Glavobolja

• Naleti vrućine
• Mučnina

Osip na koži

Bol ili ukočenost zglobova

Upala zglobova (artritis)

Osjećaj slabosti

Gubitak koštane mase (osteoporoza)

Česte neželjene reakcije (javljaju se kod 1 do 10 na 100 osoba):

Gubitak apetita

Povišen ili visok nivo holesterola u krvi. Ovo se može uočiti ako se naprave pretrage krvi

• Pospanost

Sindrom karpalnog kanala (škakljanje, bol, hladnoća, slabost u dijelovima šake)

Osjećaj škakljanja, trnci iii utrnulost kože, gubitak/nedostatak čula okusa

Proljev

• Povraćanje

Promjene krvnih nalaza koje ukazuju na to koliko dobro radi Vaša jetra

Prorijeđenost kose (gubitak kose)

Alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) uključujuci lice, usne ili jezik

Bolovi u kostima

Suhoća rodnice

Krvarenje iz rodnice (obično se javlja tokom prvih nekoliko nedelja liječenja - ukoliko se krvarenje
nastavi, javite se svom ljekaru).

• Bolovi u mišićima.

Manje česte neželjene reakcije (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 osoba):

Promjene posebnih krvnih nalaza koje ukazuju na to koliko dobro radi Vaša jetra (gama-GT i bil irubin).

Upala jetre (hepatitis).

Koprivnjača.

Škljocajuci prst (stanje u kojem Vas prst ili palac ostaje u savinutom položaju).

Povišen nivo kalcija u Vašoj krvi. Ako doživite mučninu, povraćanje i žeđ trebali bi obavijestiti Vaseg
ljekara ili farmaceuta jer postoji mogućnost da ćete trebati napraviti pretrage krvi.

Rijetke neželjene reakcije (javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 osoba):

Rijetko upalno stanje kože koje može uključivati crvene mrlje ili mjehure.

Kožni osip uzrokovan preosjetljivošću (može biti posljedica alergijske ili anafilaktoidne reakcije).

Upala malih krvnih žila koja uzrokuje crveno ili ljubičasto obojenje kože. Vrlo rijetko se mogu javiti
simptomi bolova u zglobovima, želucu i bubrezima; ovo stanje je poznato pod nazivom "Henoch-
Schönlein purpura".

Vrlo rijetke neželjene reakcije (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba):

lzrazito teška kožna reakcija s čirevima ili mjehurićima na koži. Ovo stanje je poznato pod
nazivom“Stevens-Johnsonov sindrom".

Alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) s oticanjem grla koje mogu uzrokovati poteškoće sa

gutanjem ili disanjem. Ovo je poznato pod nazivom „angioedem“.

Ako Vam se dogodi nešto od navedenog, zovite hitnu pomoć ili se odmah javite ljekaru - možda ćete
trebati hitno medicinsko liječenje.

Uticaj na kosti
Anastrozol snižava nivo hormona estrogena u Vašem tijelu. Ovo može uzrokovati smanjenje mineralne
gustoće Vaših kostiju. Kosti mogu postati manje čvrste i zbog toga podložnije lomovima. Vas ljekar će
Vam pomoći da prevladate ove rizike u skladu sa terapijskim smjernicama za održavanje zdravlja
kostiju žena u menopauzi. Porazgovarajte sa svojim ljekarom o rizicima i mogućnostima liječenja.

Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i
svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu za
lijek, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Anastrozol Pliva?
Anastrozol morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte svoje tablete na sigurnom mjestu gdje ih djeca ne mogu vidjeti i dohvatiti. Vaše tablete im mogu
naškoditi.
Rok trajanja je 36 mjeseci od datuma proizvodnje.
Ovaj lijek se ne smije upotrebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju . Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog famaceuta kako baciti
lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoline.

6. Dodatne informacije
Šta Anastrozol Pliva sadrži?

Aktivna supstanca je anastrozol.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg anastrozola.

Ostale pomoćne supstance:

Jezgra filmom obložene tablete:
laktoza monohidrat; povidon K-30; natrij škroboglikolat, vrsta A; magnezij stearat.
Ovojnica filmom obložene tablete
Opadry 02G28619 bijela: hipromeloza 5cP2910 (E464); makrogol 400; makrogol 6000; titan dioksid
(E171).

Kako izgleda Anastrozol Pliva i sadržaj pakovanja?
• Anastrozol Pliva filmom obložene tablete od 1 mg su bijele do gotovo bijele okrugle filmom obložene
tablete. S jedne strane tablete utisnut je broj “93”, a na drugoj strani utisnut je broj“A10”.
• Anastrozol Pliva filmom obložene tablete od 1 mg dostupne su u pakovanju od 28 tableta.

Ime i adresa nosioca odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, 71000 Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka ( administrativno sjedište )
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka ( mjesto puštanja lijeka u promet)
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum odobrenja za stavljajnje lijeka u promet:
Anastrozol Pliva 28 x 1 mg filmom obložena tableta: 04-07.3-2-3963/15 od 14.03.2016.