ANORO ELLIPTA (▼)

ANORO ELLIPTA (▼) 55 µg doza+ 22 µg doza

Kutija sa inhalatorom od 30 doza

Supstance:
vilanterol umeklidinijum
Jačina ATC Oblik
55 µg doza+ 22 µg doza R03AL03 prašak za inhaliranje, podijeljeni