ARICEPT EVESS

ARICEPT EVESS 10 mg tableta

28 oralnih disperzibilnih tableta (2 PVC/PVdC/PE/PVdC/PVC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
donepezil
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06DA02 oralna disperzibilna tableta