ATENOLOL ALKALOID

ATENOLOL ALKALOID 100 mg tableta

15 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

Supstance:
atenolol
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta C07AB03 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ATENOLOL ALKALOID
100 mg film tableta

atenolol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Atenolol Alkaloid i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Atenolol Alkaloid

3.

Kako uzimati Atenolol Alkaloid

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Atenolol Alkaloid

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE ATENOLOL ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Atenolol Alkaloid sadrži aktivnu supstancu koja se zove atenolol. Atenolol je kardioselektivni beta-
blokator.
Atenolol Alkaloid koristi se za:
 liječenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija);
 liječenje poremećaja srčanog ritma (aritmije);
 sprečavanje pojave boli u prsima (angina);
 zaštita srca, kao rana terapija nakon srčanog udara (infarkta miokarda).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ATENOLOL ALKALOID

Nemojte uzimati Atenolol Alkaloid:
 ako ste alergični (preosjetljivi) na atenolol ili neki od sastojaka lijeka (navedenih u odjeljku 6);
 imate ili ste imali bilo koji od sljedećih srčanih bolesti: slabost srca koja nije kontrolirana, srčani blok
drugog ili trećeg stepena, usporen ili nepravilan rad srca, nizak krvni pritisak ili veoma loša cirkulacija;
 ako imate tumor nazvani feohromocitom koji nije liječen;
 ako vam je rečeno da imate veće koncentracije kiseline u krvi nego što je normalno (metabolička
acidoza).

Budite oprezni sa Atenolol Alkaloid ako:
 imate astmu, zviždanje u plućima ili bilo koji drugi sličan problem s disanjem, ili imate alergijsku
reakciju, npr., na ubod insekta. (Ako ste ikada imali astmu iii zviždanje u plućima, ne primjenjujte ovaj
lijek prije nego sto se posavjetujete sa Vašim ljekarom););
 srčani blok prvog stepena;
 imate lošu cirkulaciju ili kontrolirana srčana slabost;
 tip bol u prsima (angina) koja se naziva Prinzmetal-angine;
 dijabetes;
 hipertireoza (povećanje rada štitnjače);
 bolesti bubrega;
 feohromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde koja uzrokuje visoki krvni pritisak);
 psorijaza.
Prije bilo kakve operacije, obavijestite svog ljekara ili stomatologa da uzimate lijek atenolol.
Oprez je potreban i kod starijih bolesnika.

Uzimanje drugih lijekova sa Atenolol Alkaloid

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Posebno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta

ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 klonidin, rezerpin, gvanetidin, diuretici, vazodilatatorni ljekovi (lijekovei za visoki krvni pritisak);
 lijekovi za srčanu slabost (npr. digoksin);
 kalcijum blokatori (npr. verapamil, diltiazem, nifedipin);
 antiaritmici (kinidin, disopiramid, amiodaron);
 lijekovi za liječenje šećerne bolesti (npr. inzulin, oralni hipoglikemici);
 nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (npr. indometacin, ibuprofen);
 adrenalin, takođe poznat kao epinefrin (lijek koji stimulira srce).
Prije bilo kakve hirurške intervencije, obavijestite svog ljekara ili stomatologa da uzimate lijek. Opšti
anestetici mogu povećati antihipertenzivni efekat i uzrokovati dugotrajnu hipotenziju.

Uzimanje hrane i pića sa Atenolol Alkaloid
Atenolol Alkaloid film tablete uzimaju se u jutro, prije jela, s vodom. Tokom liječenja s Atenololom
Alkaloid treba izbjegavati alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Alkaloid Atenolol ne treba koristiti tokom trudnoće i dojenja, osim po preporuci ljekara.

Upravljanje vozilima i mašinama
Atenolol Alkaloid vjerovatno neće uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama. Ali
ako osjetite vrtoglavicu ili umor dok uzimate ovaj lijek, trebali biste izbjegavati vožnju motornim
vozilima ili strojevima.

3. KAKO UZIMATI ATENOLOL ALKALOID

Uvijek uzimajte Atenolol Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Ljekar će Vam objasniti koliko tačno Atenolol Alkaloid, koliko često i koliko dugo da ga uzimate. Važno
je pridržavati se doze koje je odredo ljekar. Nikada ne uzimajte više tableta ili češće nego što je
preporučeno.
Atenolol Alkaloid film tablete uzimaju se u jutro, prije jela, s vodom. Dnevna doza se prilagođava
individualno prema indikaciju za koju za koju se lijek koristi.

Odrasli

Za liječenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije): 25-50 mg na početku, može se povećati do 100
mg dnevno poslije 7-14 dana.
Za liječenje bolova u prsima (angina): 50 mg na početku, može se povećati do 100 mg dnevno, poslije
7 dana.
Za liječenje nepravilnog rad srca (aritmije): 50 mg do 100 mg, jedanput na dan.
Rano liječenje nakon srčanog udara (infarkta miokarda): 50 mg do 100 mg, jedanput na dan.

Starije osobe

Za starije pacijente može biti potrebna niža doza, pogotovo ako imaju problema s bubrezima.

Djeca

Ne preporučuje se upoterba Atenolola Alkaloid kod djece.

Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega

Obavijerstite svog ljekara ako imate bolest bubrega, jer može biti potrebno da Vam prilagodi dozu.

Ako uzmete više Atenolol Alkaloid nego što treba

Ako ste uzeli više Atenolol Alkaloid tableta, trebalo bi da odmah zatražite medicinsku pomoć.

Simptomi predoziranja su usporeni rad srca, nizak krvni pritisak, probleme s disanjem i akutni
poremećaj srčane funkcije sa sljedećim simptomima: vrtoglavica, slabost, nesvjestica, otežano
disanje ili oticanje gležnjeva.

Ako ste zaboravili uzeti Atenolol Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

U slučaju da ste propustili dozu, uzmite sljedeću čim prije i nastaviti kao što je propisano. Ako je skoro
vrijeme za sljedeću dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu i nastaviti s uobičajenim redoslijed uzimanja
terapije.

Ako prestanete uzimati Atenolol Alkaloid
Nemojte naglo prestati liječenje Atenololom Alkaloid bez konzultacije s ljekarom. Nagli prekid lijeka
može prouzročiti pogoršanje bolesti. Simptomi naglog prekida lijeka su: pogoršanje bol u prsima,
stezanje ili pritisak u prsima, širenje bola u prsima prema vratu i ruke, znojenje, otežano disanje i brzi i
nepravilan rad srca. Može biti potrebno postepeni prekid terapije Atenololom Alkaloid u periodu od 7
do 14 dana, da bi se olakšalo smanjivanje doziranja beta-blokatora.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Atenolola Alkaloid, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Atenolol Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Neželjena dejstva navedena su po učestalosti:

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 10 korisnika, ali kod više od jednog na

100 korisnika):
 usporeni rad srca,
 hladne ekstremitete,
 gastrointestinalni problemi (mučnina, proliv) i
 umor.

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od

jednog na 1.000 korisnika):
 problemi sa spavanjem i
 povećanje jetrenih enzima.

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog

na 10.000 korisnika):
 smanjenje broja trombocita (krvnih pločica), što povećava rizik od krvarenja i modrica,
 osip na nosu i obrazima u obliku leptira (lupus eritematosus),
 promjene raspoloženja, noćne more, zbunjenost, promjene ličnosti (psihoze), halucinacije,
 vrtoglavica, glavobolja, trpnenje ekstremiteta,
 suve oči, poremećaj vida,
 srčanih problema koji mogu uzrokovati otežano disanje ili oticanje gležnjeva, srčani blok
(poremećeni ritam srca, vrtoglavica, umor, nesvjestica),
 pad krvnog pritiska tokom ustajanja, što dovodi do vrtoglavice, ošamućenost ili nesvjesticu,
pogoršanje postojećih grčeva u nogama, ukočenost i grčevi u prstima, nakon čega slijedi pojava
topline i boli Rejnaudov fenomen),
 problemi s disanjem zbog sužavanja dišnih puteva kod bolesnika s astmom ili bolesti dišnih organa,
 suva usta,
 žutica (požutavanje kože ili beonjače),
 gubitak kose (alopecija), modrica kože, kožni osip, pogoršanje psorijaze i
 smanjeni seksualni potencijal kod muškaraca (impotencija).

Vrlo rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od

jednog na 100.000 korisnika):
 povećanje antinuklearnih antitijela.

Učestalost nepoznata

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 Alergijske reakcije (urtikarija, svrab, oticanje lica, jezika i / ili grla, vrtoglavica, probleme s disanjem).

Sindrom sličan lupusu (bolest u kojoj imunološki sistem proizvodi antitjela koja napadaju

uglavnom kožu i zglobova).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI ATENOLOL ALKALOID

Atenolol Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Atenolol Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek ne zahtijeva posebne uslove čuvanja.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Atenolol Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je atenolol.
Jedna film tableta sadrži 100 mg atenolola

 Pomoćne supstance:

Tabletno jezgro - mikrokristalna celuloza; natrijum-skrobni glikolat;

monohidrična limunska kiselina; magnezijum-stearat;

Film obloga - Opadraj bijeli (hipromeloza, titanium dioksid E171, polietileglikol 400).

Kako Atenolol Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Atenolol Alkaloid tablete su bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete sa prijelomnom
crtom na jednoj strani.

Tablete su pakovane u blister pakovanje АL/PVC, svaki po 15 tableta.
Kutija sadrži 15 tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja
ATENOLOL ALKALOID, 100 mg, film tableta: 04-07.3-2-8472/16 od 13.06.2017.