ATOLIP

ATOLIP 20 mg tableta

30 film tableta (PA/Al/PVC-AI blister po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
atorvastatin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta C10AA05 film tableta

UPUTSTVO ZA LEK ATOLIP®
10 mg, film tablete ATOLIP® 
20 mg, film tablete 
INN: atorvastatin 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete: 
1. Šta je lek ATOLIP i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ATOLIP 
3. Kako se upotrebljava lek ATOLIP 
4. Moguća neželjena dejstva 
5. Kako čuvati lek ATOLIP 
6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK ATOLIP I ČEMU JE NAMENJEN 
ATOLIP (aktivna supstanca atorvastatin) pripada grupi lekova koji se koriste za regulaciju masnoće (lipida) u krvi poznatom pod nazivom statini. 
ATOLIP se koristi za smanjenje masnoće ( holesterol i trigliceridi u krvi), kada dijeta sa niskim sadržajem masti i promena načina života ne dovode do zadovoljavajućih rezultata. Ukoliko imate povišeni rizik za bolesti srca, ATOLIP može da smanji ovaj rizik, čak i ukoliko su Vaše vrednosti holesterola normalne. Veoma je važno da nastavite sa dijetom i promenom načina života u toku lečenja lekom ATOLIP.


2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATOLIP 
Lek ATOLIP ne smete koristiti: 
- Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na atorvastatin ili na druge sastojke u leku ATOLIP (videti odeljak 6) ili ako ste alergični na druge lekove za smanjenje masnoće u krvi. 
- Ukoliko imate, ili ste bilo kada imali oboljenje jetre. 
- Ukoliko ste nekada imali nerazjašnjeni poremećaj funkcionalnih testova jetre. 
- Ukoliko ste žena u reproduktivnom periodu i ne koristite odgovarajuću kontracepciju. 
- Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. 
- Ukoliko dojite

Kada uzimate lek ATOLIP posebno vodite računa 
Ako postoje razlozi zbog kojih Vam možda lek ATOLIP neće odgovarati: 
- Ukoliko ste ranije imali moždani udar. 
- Ukoliko imate ili ste imali oboljenje bubrega. 
- Ukoliko imate smanjenu funkciju štitaste žlezde (hipotireoidizam). 
- Ukoliko ste ranije imali bolove u mišićima nepoznatog uzroka ili bolove u mišićima koji su se ponavljali, ili ukoliko je neko u Vašoj porodici imao slične tegobe. 
- Ukoliko ste ranije imali bolove u mišićima usled uzimanja drugih lekova za smanjenje nivoa masnoće u krvi (kao što su „statini“ ili „fibrati“). 
- Ukoliko konzumirate velike količine alkohola. 
- Ukoliko ste ranije imali oboljenje jetre. 
- Ukoliko ste stariji od 70 godina.

Pre primene leka ATOLIP posavetujte se sa Vašim lekarom: 
- Ukoliko imate ozbiljne probleme sa disanjem (teška respiratorna insuficijencija)

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, Vaš lekar će tražiti da uradite odgovarajuće laboratorijske analize krvi pre početka lečenja i moguće u toku lečenja lekom ATOLIP, da bi se sprečilo potencijalno oštećenje mišića. Rizik od oštećenja mišića, npr. rabdomiolize, raste kada se u isto vreme primenjuju drugi lekovi (videti odeljak 2: „Primena drugih lekova“).


Primena drugih lekova Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. 
Postoje lekovi koji mogu da izmene delovanje leka ATOLIP ili njihovo delovanje može da bude izmenjeno pod dejstvom leka ATOLIP. 
Ove interakcije mogu da smanje efikasnost jednog ili oba leka. Isto tako, ove interakcije mogu da povećaju rizik od pojave neželjenih dejstava ili da povećaju njihovu težinu. 
Jedno od važnih, ali retkih neželjenih dejstava je rabdomioliza (teško oštećenje mišića) (videti odeljak 4). 

Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate sledeće lekove koji stupaju u interakciju sa lekom ATOLIP: 
- lekove koji menjaju imunološki odgovor organizma, npr. ciklosporin 
- neke antibiotike i antigljivične lekove npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, fusidinska kiselina 
- druge lekove za regulisanje nivoa masnoća u krvi, npr. gemfibrozil, drugi fibrati, holestipol 
- lekove iz grupe blokatora kalcijumskih kanala za lečenje povišenog krvnog pritiska, npr. amlodipin, diltiazem; lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma, npr. digoksin, verapamil, amiodaron 
- lekove za lečenje SIDE (HIV infekcije) npr. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir i dr. 
- druge lekove za koje se zna da ulaze u interakciju sa lekom ATOLIP, kao što su: ezetimib (za smanjenje holesterola), varfarin (za sprečavanje zgrušavanja krvi), oralni kontraceptivi, stiripentol (antikonvulziv za lečenje epilepsije), cimetidin (za lečenje gorušice i čira želuca), fenazon (lek protiv bolova) i antacidi (lekovi za neutralisanje povišene kiseline u želucu koji sadrže soli aluminijuma ili magnezijuma) 
- lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta: kantarion.


Primena leka ATOLIP sa hranom i pićem 
Videti Odeljak 3 za način primene leka ATOLIP. 

Sok od grejpfruta 
U toku lečenja lekom ATOLIP nemojte piti više od 1 do 2 male čaše soka od grejpfruta na dan, jer veće količine mogu promeniti dejstvo ovog leka. 

Alkohol
Izbegavajte konzumiranje velike količine alkoholnih pića u toku primene ovog leka. 
Za detalje, videti odeljak 2: “Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ATOLIP“


Primena leka ATOLIP u periodu trudnoće i dojenja 
Bezbednost primene leka ATOLIP u toku trudnoće i dojenja nije dokazana. 
Ne smete uzimati lek ATOLIP ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. 
Ne smete uzimati lek ATOLIP ukoliko ste u reproduktivnom periodu, osim ukoliko koristite sigurnu zaštitu od trudnoće (kontracepciju). 
Ne smete uzimati lek ATOLIP ukoliko dojite.


Uticaj leka ATOLIP na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Ovaj lek ne bi trebalo da utiče na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilima ili da rukujete mašinama. Ukoliko primetite da lek utiče na ove Vaše sposobnosti, nemojte upravljati motornim vozilima ili rukovati mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka ATOLIP , film tablete Lek ATOLIP sadrži laktozu. 
U slučaju nepodnošljivosti nekih od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. 
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATOLIP 
Lek ATOLIP uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. 

Pre početka lečenja Vaš lekar će Vam preporučiti dijetu sa smanjenim unosom masti. Treba da se pridržavate ove dijete i u toku lečenja lekom ATOLIP. 

Uobičajena početna doza leka ATOLIP kod odraslih i dece starije od 10 godina iznosi 10 mg, jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar može da poveća dozu da bi se postigao odgovarajući efekat leka. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 ili više nedelja. Najveća doza leka ATOLIP za odrasle je 80 mg jednom dnevno, a za decu 20 mg jednom dnevno. 

ATOLIP tablete se uzimaju jednom dnevno. Tabletu progutati celu sa vodom, u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Potrudite se da uzimate ovaj lek svaki dan u isto doba. 

Vaš lekar će odrediti dužinu lečenja lekom ATOLIP. 

Ukoliko mislite da lek ATOLIP suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam obratite se Vašem lekaru. 

Ako ste uzeli više leka ATOLIP nego što je trebalo 
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. 

Ako ste zaboravili da uzmete lek ATOLIP 
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga odmah, osim ukoliko je vreme za sledeću dozu.
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA 
Lek ATOLIP, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. 
Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi: 
Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 10.000 lečenih pacijenata):
- Ozbiljne alergijske reakcije koje se manifestuju oticanjem lica, jezika i ždrela, što može dovesti do otežanog disanja i gutanja 
- Ozbiljno oboljenje sa ljuštenjem i oticanjem kože, stvaranjem plikova po koži, sluzokoži usne duplje, očima, genitalijama, praćeno groznicom. Ružičasto-crvena ospa po koži, posebno na dlanovima i stopalima, koja može da pređe u plikove. 
- Slabost, osetljivost ili bol u mišićima uz istovremeno loše opšte stanje i visoku temperaturu. Ovo stanje nastaje zbog teškog oštećenja mišića, ugrožava život i može da izazove oboljenje bubrega. 

Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenata): 
- Ukoliko imate neočekivano ili neuobičajeno krvarenje ili pojavu modrica, treba što pre da se obratite Vašem lekaru. Ovi simptomi mogu da govore u prilog oštećenja jetre

Druga moguća neželjena dejstva atorvastatina:
Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 100 lečenih pacijenata): 
- zapaljenje sluzokože nosa (curenje ili zapušenost nosa), bol u grlu, krvarenje iz nosa 
- alergijske reakcije 
- povišene vrednosti šećera u krvi (ukoliko bolujete od šećerne bolesti treba redovno da kontrolišete vrednosti šećera u krvi), porast enzima kreatin kinaze u krvi 
- glavobolja 
- mučnina, zatvor (opstipacija ), gasovi, otežano varenje, proliv (dijareja) 
- bol u zglobovima, mišićima i leđima 
- laboratorijske analize krvi koje ukazuju na poremećaj funkcije jetre. 


Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 1000 lečenih pacijenata): 
- gubitak apetita (anoreksija) , porast telesne težine, smanjenje nivoa šećera u krvi (ukoliko bolujete od šećerne bolesti treba redovno da merite koncentraciju šećera u krvi) 
- noćne more, nesanica 
- vrtoglavica, osećaj mravinjanja u prstima šaka i stopala, smanjena osetljivost kože na dodir i bol, poremećaj čula ukusa, gubitak memorije 
- zamućen vid 
- zujanje u ušima i/ili glavi 
- povraćanje, podrigivanje, bol u trbuhu, zapaljenje gušterače praćeno bolom u trbuhu (pankreatitis) ) 
- zapaljenje jetre (hepatitis) 
- ospa po koži, ospa praćena svrabom, koprivnjača, gubitak kose 
- bol u vratu, mišićna slabost 
- umor, loše opšte stanje, osećaj slabosti, bol u grudima, otoci naročito članaka (periferni edemi ), porast temperature 
- pojava belih krvnih zrnaca (leukocita) u mokraći


Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 10.000 lečenih pacijenata): 
- poremećaj vida 
- neočekivano krvarenje ili pojava modrica 
- žutica (žuta prebojenost kože i beonjača) 
- oštećenje tetiva.

Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenata): 
- alergijske reakcije: simptomi uključuju naglo nastalo sviranje u grudima, bol i stezanje u grudima, oticanje kapaka, lica, usana, usta, jezika i ždrela, otežano disanje, kolaps Str.6 
- gubitak sluha 
- uvećanje žlezdanog tkiva dojki kod muškaraca (ginekomastija) . 

Sledeća neželjena dejstva su prijavljena kod primene drugih lekova iz grupe „statina“: 
- seksualni poremećaji 
- depresija 
- otežano disanje, uključujući trajan kašalj i/ili kratak dah i groznicu. 

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


5. KAKO ČUVATI LEK ATOLIP 

Rok upotrebe 2 godine. 
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. 
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca. 

Čuvanje 
Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece. 
Čuvati na temperaturi do 30°C , u originalnom pakovanju. 
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


6. DODATNE INFORMACIJE 
Šta sadrži lek ATOLIP 
Sadržaj aktivne supstance: 
ATOLIP 10 mg: 1 film tableta sadrži 10 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma (10,34 mg) 
ATOLIP 20 mg: 1 film tableta sadrži 20 mg atorvastatina u obliku atorvastatin-kalcijuma (20,68 mg) 

Sadržaj pomoćnih supstanci:
-sadržaj jezgra tablete: Pharmasorb Regular; Microcelac 100; celuloza, mikrokristalna; skrob kukuruzni, preželatinizirani; hidroksipropil celuloza; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni. -saržaj filma: Opadry OY-LS-28908: titan-dioksid; laktoza, monohidrat; hipromeloza 15 cP, makrogol 4000. 

Kako izgleda lek ATOLIP i sadržaj pakovanja 
Izgled: ATOLIP 10 mg: bele, duguljaste, bikonveksne film tablete. ATOLIP 20 mg: bele, duguljaste, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani. 

Pakovanje: Str.7 ATOLIP 10 mg: 3 PA/AL/PVC-AL blistera po 10 film tableta u kutiji.
ATOLIP 20 mg: 3 PA/AL/PVC-AL blistera po 10 film tableta u kutiji. 

Nosilac dozvole i proizvođač GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd 
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2011. 
Režim izdavanja leka: Lek se izdaje samo na lekarski recept. 

Broj i datum dozvole: 
ATOLIP 10 mg, film tableta: 515-01-3290-10-001 / 05.05.2011. 
ATOLIP 20 mg, film tableta: 515-01-3291-10-001 / 05.05.2011.