B-COMPLEX

B-COMPLEX 4 mg tableta+ 5 mg tableta+ 2 ml tableta+ 1 µg tableta+ 5 mg tableta+ 25 mg tableta

60 obloženih tableta (4 PVC/PVDC/PVC//AI - blistera po 15 tableta), u kutiji

Supstance:
nikotinamid piridoksin riboflavin tiamin kalcijum-pantotenat cijanokobalamin
Jačina ATC Oblik
4 mg tableta+ 5 mg tableta+ 2 ml tableta+ 1 µg tableta+ 5 mg tableta+ 25 mg tableta A11EA obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

B-COMPLEX
4 mg + 5 mg + 2 mg + 1

g + 5 mg + 25 mg, obložena tableta

vitamini B-kompleksa

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za Vas.

Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi Vam

koristio na najbolji način.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3 dana, posavjetujte se s ljekarom.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u

ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je B-complex i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati B-complex
3. Kako uzimati B-complex?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati B-complex?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE B-COMPLEX I ZA ŠTA SE KORISTI?
B-complex sadrži vitamine B skupine, koji pospješuju metabolizam ugljikohidrata, masti i bjelančevina.
Nedostatak jednog od ovih vitamina ili povećana potreba za njima uzrokuju također i potrebu za
drugim vitaminima iz ove skupine. Stoga, kada se pojave znaci nedostatka bilo kojeg vitamina B
skupine, potrebno je uzimati cijeli kompleks vitamina B.

B-complex je predviđen:

za sprečavanje i liječenje hipovitaminoze B i avitaminoze B,

pri povećanoj potrošnji vitamina skupine B,

pri poremećenoj apsorpciji vitamina u bolesnika s bolestima probavnog sistema i jetre,

za bolest koja se naziva beri-beri (hipovitaminoza zbog nedostatka tiamina), neuralgija (bol
koja nastaje zbog bolesti blizu osjetilnog živca), polineuritis (upala većeg broja živaca),
neurodermatoza (bolest živaca u koži).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI B-COMPLEX
Nemojte uzimati B-complex:

ako ste preosjetljivi na bilo koji drugi sastojak lijeka,

ako imate hipervitaminozu pojedinih vitamina,

ako ste preosjetljivi na kobalt i p-aminobenzojevu kiselinu.

Budite oprezni s B-complex-om
Tokom uzimanja B-complexa mokraća može postati izrazitije žuta zbog sadržaja riboflavina. Iznimno
su moguće reakcije preosjetljivosti.

Recite svom ljekaru ako patite od bilo koje hronične bolesti ili metaboličkog poremećaja.

Uzimanje drugih lijekova s B-complex-om

Obavijestite svog ljekara ili farnaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste

ga nabavili bez recepta.

Istovremeno uzimanje B-complexa i levodope može smanjiti učinak levodope (zbog piridoksina).

Dugotrajno uzimanje antimikrobnih lijekova koji mijenjaju crijevnu floru i time također apsorpciju,
uzrokuje sekundarno pomanjkanje vitamina skupine B.

Istovremena primjena B-complex obloženih tableta i sulfonamida može smanjiti efekat sulfonamida
(zbog p-aminobenzojeve kiseline).

Uzimanje hrane i pića s B-complex-om
Hrana i piće ne utiču na apsorpciju B-complex obloženih tableta.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete bilo koji lijek.
Trudnice i dojilje smiju uzimati B-complex obložene tablete.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije poznato da ovaj lijek utiče na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Važni podaci o nekim sastojcima B-complex-a
Tablete sadrže laktozu i saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih
šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Azo boje tartrazin (E102), narančasta boja FCF (E110) i crna boja PN (E151) mogu prouzrokovati
alergijski tip reakcija.

3. KAKO UZIMATI B-COMPLEX?
Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako vam je rekao ljekar. Provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni kako bi trebali uzeti ovaj lijek.

Preporučena doza za odrasle je 1 do 2 obložene tablete 2 do 3 puta dnevno.

Primjena kod djece i adolescenata
Djeca od 5 do 14 godina trebaju uzimati 1 obloženu tabletu dnevno.

Cijelu obloženu tabletu progutajte s tekućinom.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Ako uzmete više B-complex-a nego što ste trebali
Ako ste uzeli više lijeka nego što smijete, posavjetujte se s

ljekarom ili farmaceutom.

Dugotrajno uzimanje doza znatno većih od preporučenih može uzrokovati glavobolju, razdražljivost,
nesanicu, trnce i proljev.

Ako ste zaboravili uzeti B-complex

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom B-complexa obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Veoma rijetke nuspojave (javljaju se kod najviše 1 na 10,000 osoba) su: glavobolja, zamagljeni vid,
vrtoglavica, diareja, povraćanje, mučnina, kožne upale (dermatitis), reakcije preosjetljivosti.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI B-COMPLEX?

B-complex morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvajte pri temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.

B-complex se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta B-complex sadrži?

Aktivne supstance su vitamini B kompleksa. Jedna obložena tableta sadrži 4 mg tiaminhlorida
(

Thiaminum), 5 mg riboflavina (Riboflavinum), 2 mg piridoksinhlorida (Pyridoxinum), 1 g

cijanokobalamina (

Cyanocobalaminum), 5 mg kalcijevog pantotenata (Calcii pantothenas), 25

mg nikotinamida (

Nicotinamidum).

Pomoćne supstance u jezgri tablete su: povidon, laktoza monohidrat, 4 aminobenzoatna
kiselina, kukuruzni škrob, talk (E553b), magnezijev stearat (E572). Pomoćne supstance u film
ovojnici tablete su:. saharoza, talk (E553b), kalcijev karbonat (E170), arapska guma (E414),
tartrazin (E102), narančasta boja FCF (E110), crna boja PN (E151), željezov oksid (E172) i
makrogol 6000.

Kako B-complex izgleda i sadržaj pakovanja?
Tablete su okrugle, bikonveksne, čokoladno smeđe boje.
B-complex je dostupan u blisterima po 15 obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 30 ili 60
obloženih tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.
.
Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
B – complex, obložena tableta, 30 tableta: 04-07.3-2-3668/16 od 28.10.2016.
B – complex, obložena tableta, 60 tableta: 04-07.3-2-3669/16 od 28.10.2016.