BCG vakcina, liofilizovana

BCG vakcina, liofilizovana 1 mg mL

5 bočica sa praškom i 5 ampula rastvarača po 1 ml, u kutiji

Supstance:
vakcina protiv tuberkuloze živa atenuisana
Jačina ATC Oblik
1 mg mL J07AN01 prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju