BELAROM kapi za oči, rastvor

BELAROM 20 mg mL

1 bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora u kutiji

Supstance:
dorzolamid
Jačina ATC Oblik
20 mg mL S01EC03 kapi za oči, rastvor