BEZIDIN

BEZIDIN 1,5 mg mL

30 ml otopine za usnu sluznicu u HDPE bočici sa pumpicom i nastavkom za raspršivanje, u kutiji

Supstance:
benzidamin
Jačina ATC Oblik
1,5 mg mL A01AD02 sprej za usnu sluznicu, otopina