BIMATOPROST LEK kapi za oči , rastvor

BIMATOPROST LEK 0,1 mg mL

1 bočica sa 3 ml rastvora, u kartonskoj kutiji

Supstance:
bimatoprost
Jačina ATC Oblik
0,1 mg mL S01EE03 kapi za oči , rastvor