BIPROL

BIPROL 5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
bisoprolol
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C07AB07 tableta

UPUTA O LIJEKU

BIPROL
5 mg tablete

bisoprolol

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek!
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika.
Ovaj lijek je propisan vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, iako imaju iste
simptome kao Vi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje svako
neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovoj uputi. Vidi dio 4.

Ova uputa sadrži:

1. Što su Biprol tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete uzimati Biprol tablete
3. Kako uzimati Biprol tablete
4. Mogući neželjeni učinci
5. Kako čuvati Biprol tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU BIPROL TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?
Aktivna tvar u Biprol tabletama je bisoprolol, koji pripada skupini lijekova pod nazivom beta-blokatori. Ovi
lijekovi utječu na odgovor tijela na neke živčane impulse, osobito u srcu. Kao rezultat, bisoprolol usporava
rad srca i čini srce učinkovitijim pri pumpanju krvi po tijelu.

Biprol tablete se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije) i za spriječavanje boli u prsištu
(angina pektoris).

2.PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI BIPROL TABLETE

Nemojte uzimati Biprol tablete:

ako ste alergični preosjetljivi na bisoprolol ili neki drugi sastojak lijeka ( vidjeti dio 6. „DODATNE
INFORMACIJE“)

kod teškog oblika astme

kod teških problema s cirkulacijom u rukama i nogama (poput Raynaud-ova sindroma) koji Vam mogu
uzrokovati trnce u prstima šake ili stopala ili njihovu blijedu ili modru boju.

kod neliječenog tumora nadbubrežne žlijezde (rijetki oblik tumora-feokromocitom)

kod metaboličke acidoze – stanje prekomjerne kiselosti krvi.

Nemojte uzimati Biprol tablete ukoliko imate neki od sljedećih problema sa srcem:

kod akutnog zatajenja srca

tijekom pogoršanja zatajenja srca koje zahtijeva intravensko liječenje lijekovima koji povećavaju
kontraktilnost srca

kod sniženog krvnog tlaka

kod određenih srčanih stanja pri kojima dolazi do vrlo usporenog ili nepravilnog rada srca, a nemate
ugrađen elektrostimulator srca.

kod kardiogenog šoka izazvanog ozbiljnim poremećajem rada srca uzrokujući niski krvni tlak i
cirkulatorno zatajenje.

Budite oprezni sa Biprol tabletama
Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Biprol tableta.
Ako imate bilo koji od sljedećih stanja, obavijestite svog liječnika prije uzimanja Biprol tableta. Možda će
Vam liječnik odrediti dodatne mjere (npr. uvesti dodatnu terapiju ili češće kontrolne preglede

ako imate zatajenje srca (mada se bisoprolol koristi za liječenje zatajenja srca, doza je vrlo
različita)

kod prvog stupnja srčanog bloka (stanje u kojem su živčani signali prema srcu oštećeni i mogu
uzrokovati vremenski zastoj ili nepravilan rad srca.

ako imate šećernu bolest (dijabetes)

ako ste natašte (dijeta ili gladovanje)

ako imate određenih problema sa srcem (npr. smetnje srčanog ritma ili jake bolove u prsima kod
mirovanja (Prinzmetalova angina)

ako imate problema s funkcijom bubrega ili jetre

ako imate blažih problema s cirkulacijom krvi u rukama i nogama

ako imate kroničnu plućnu bolest ili blaži oblik astme

ako ste u prošlosti imali alergije

ako ste u prošlosti imali kožnu bolest s ljuštenjem kože i suhim kožnim osipom (psorijaza)

ako imate tumor nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)

ako imate poremećaj rada štitne žlijezde

Nadalje, obavijestite svog liječnika:

ako ste na desenzibilizacijskom liječenju (npr. da spriječite pojavu peludne groznice) jer Biprol može
povećati osjetljivost na alergene i težinu reakcije.

ako se trebate podvrgnuti anesteziji (npr. pri operativnom zahvatu, jer Biprol može utjecati na način
na koji Vaše tijelo reagira u toj situaciji.

Ukoliko imate kroničnu plućnu bolest ili blaži oblik astme, obavijestite odmah Vašeg liječnika ako počnete
osjećati nove poteškoće sa disanjem, kašljanjem, piskanjem nakon vježbanja, a koristite Biprol tablete.

Uzimanje drugih lijekova sa Biprol tabletama
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika sa svim lijekovima koje koristite ili koje ste nedavno koristili ili ih
namjeravate koristiti.
Nemojte uzimati sljedeće lijekove sa Biprol tabletama bez predhodnog savjetovanja sa Vašim liječnikom.

određeni lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, angine pektoris ili poremećaja
otkucaja srca (poznati kao antagonisti kalcija kao što je verapamil i diltiazem,

određeni lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka kao što su klonidin metildopa,
moksonodin, rilmelidin.
Međutim nemojte prekinuti uzimanje navedenih lijekova prije nego
provjerite sa Vašim liječnikom.

Provjerite sa Vašim liječnikom prije uzimanja sljedećih lijekova sa Biprol tabletama. Vaš liječnik će možda
željeti češće kontrolirati Vaše stanje:

lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma (poznati kao antiaritmici skupine I poput kvinidina i
dizopiramid).

određeni lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, angine pektoris (poznati kao
dihidropiridinski tip antagonista kalcija, kao što je nifedipin)

određeni lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma (antiaritmici III skupine kao što je
amiodaron)

lijekovi koji pripadaju skupini beta blokatora, a namjenjeni su za lokalnu primjenjenu (poput
timolol kapi za oči za liječenje glaukoma).

lijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti ili glaukoma (parasimpatomimetici kao što je takrin ili
karbahol
) ili lijekovi koji se koriste za liječenje akutnih srčanih problema (simpatomimetici kao što
je izoprenalin i dobutamin).

antidijabetici uključujući inzulin

anestetici (npr. tijekom operativnog zahvata)

digitalis koji se koristi za liječenje zatajenja srca

nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAR) koji se koriste za liječenje artritisa, boli ili upale (npr. ibuprofen
ili diklofenak)

Simpatomimetici kao što je adrenalin i noradrenalin koji se koriste u liječenju srčanog napada i niskog
krvnog tlaka. Adrenalin se također koristi u liječenju alergiskih reakcija. Veće doze adrenalina mogu
biti potrebne u liječenju alergiskih reakcija ako se uzima u isto vrijeme sa Biprol tabletama.

svi lijekovi koji mogu izazvati snižavanje krvnog tlaka, bilo kao željeni ili neželjeni učinak poput
antihipertenziva, određenih lijekova koji se koriste u liječenju depresije (triciklički antidepresivi kao što
su imipramin, amitriptilin), lijekovi koji se koriste za liječenje epilepsije ili tijekom anestezije (barbiturati
kao što je fenobarbital), ili određeni lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih bolesti koje
karakterizira gubitak dodira sa stvarnošću (fenotiazini poput levomepromazina).

meflokin koji se koristi za sprječavanje ili liječenje malarije

lijekovi koji se koriste u liječenju depresije pod nazivom inhibitori monoaminoksidaze (osim MAO-B
inhibitora) kao što je moklobemid

Trudnoća i dojenje
Trudnoća
Postoji rizik da primjena Biprola tijekom trudnoće može štetno djelovati na dijete. Prije primjene Biprola,
obavijestite svog liječnika ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni ili namjeravate zanijeti. Liječnik će
odlučiti možete li uzimati Biprol tijekom trudnoće.

Dojenje
Nije poznato prelazi li bisoprolol u majčino mlijeko, pa se dojenje za vrijeme liječenja Biprolom ne
preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima
Sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima, može biti narušena, ovisno o tome koliko dobro
podnosite lijek. Budite osobito oprezni na početku liječenja, kod povećanja doze lijeka, ili kod promijene
liječenja, te u kombinaciji s alkoholom.

3.KAKO UZIMATI BIPROL TABLETE?
Uvijek uzimajte Biprol onako kako Vam je liječnik propisao. Provjerite sa liječnikom ili ljekarnikom ukoliko
niste sigurni.
Tabletu uzmite ujutro s vodom, neovisno o jelu. Tablete nemojte lomiti ili žvakati.
Liječenje sa Biprol tabletama je obično dugotrajno.

Odrasli uključujući starije osobe:
Uobičajna dnevna doza je 10 mg bisoprolola.
Ovisno o tome koliko dobro podnosite lijek, Vaš liječnik može odlučiti da snizi dozu na 5 mg ili da je
poveća do 20 mg. Doza ne smije prelaziti 20 mg na dan. Vaš liječnik će Vam reći što da činite i propisati
količinu tableta i kako često da ih uzimate. Ljekarnik će Vam pomoći ukoliko ste nesigurni.
Ukoliko morate sasvim prekinuti liječenje, Vaš liječnik će Vas savjetovati kako da postepeno smanjite
dozu lijeka, jer se u suprotnom Vaše stanje može pogoršati.

Djeca i adolescenti:
Primjena Biprol tableta se ne preporučuje djeci i adolescentima.

Ako uzmete više Biprola nego što ste trebali
Ukoliko uzmete više Biprol tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg liječnika i požurite u najbližu
bolnicu zajedno s kutijom koju ćete pokazati liječniku. Vaš liječnik će odlučiti o neophodnim mjerama koje je
potrebno poduzeti.
Ukoliko ste uzeli previše tableta možete imati usporen rad srca, vrlo otežano disanje, omaglicu ili drhtavica (zbog
pada koncentracije šećera u krvi).

Ukoliko ste zaboravili uzeti Biprol tablete,
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Uzmite svoju uobičajenu dozu
sljedeće jutro.

Ako prestanete uzimati Biprol

Nemojte nikada prestati uzimati Biprol tablete osim ako Vam to nije savjetovao Vaš liječnik. U suprotnom se
Vaše stanje se može jako pogoršati.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Biprol tableta, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi i Biprol može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga. Kako biste
spriječili ozbiljne reakcije odmah se obratite liječniku ako se radi o teškoj nuspojavi, ako se nuspojava javi
iznenada, ili se brzo pogorša.

Poznate nuspojave su pobrojane prema učestalosti i mogu se pojaviti:

Često (javljaju se u manje od 1 od 10 osoba)

umor, omaglica, glavobolja

osjećaj hladnoće, utrnulost u rukama i nogama

nizak krvni tlak

stomačne ili crijevne tegobe kao što je mučnina, povraćanje, proljev ili zatvor.

Manje često (javljaju se u manje od 1 od 100 osoba)

smetnje normalnog srčanog ritma

pogoršanje srčanog zatajenja

poremećaj sna

depresija

problemi sa disanjem u bolesnika sa astmom ili kroničnom plućnom bolesti

osjećaj slabosti, slabost mišića, grčevi u mišićima

omaglica kod ustajanja

Rijetko (javljaju se u manje od 1 od 1.000 osoba)

smetnje sluha

alergisko curenje nosa, kihanje praćeno svrbežom

smanjena količina suza (suhe oči)

upala jetre koja uzrokuje žutilo kože ili blijedilo oko očiju

odstupanje od normalnih vrijednosti krvnih testova jetrene funkcije ili razine masnoća u krvi

reakcije slične alergiji kao što su svrbež, crvenilo, osip

smanjena erekcija

noćne more, halucinacije

nesvjestica

Veoma rijetko (javljaju se u manje od 1 od 10.000 osoba)

iritacija i crvenilo očiju (konjuktivitis)

gubitak kose
pojava ili pogoršanje ljuskavog osipa (psorijaze); osip sličan psorijazi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI BIPROL TABLETE
Biprol tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C
Biprol tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.
Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.

6.DODATNE INFORMACIJE
Što Biprol tablete sadrže
Aktivna tvar je bisoprolol. Svaka tableta sadrži 5 mg bisoprolol fumarata te sljedeće pomoćne tvari:
laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; magnezijev stearat; krospovidon; boja Yellow PB 22812 – sastav
boje: laktoza hidrat, željezov oksid, žuti (E172)

Kako Biprol tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
Biprol 5 mg tablete su, okrugle bikonveksne tablete blijedo žute boje sa sitnim točkicama žućkaste boje, s
oznakama „BI“ i „5“ te razdijelnim urezom na jednoj strani tablete. Razdijelni urez omogućava podjelu
tablete na dva jednaka dijela kojom se postiže upola manja doza lijeka. Pakirane su u blisteru, ukupno 30
tableta u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač
Farmal d.d.
Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Farmal – BH d.o.o.Pijačna 14A Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

Tableta 30 x 5mg. 04-07.1-1639-22/10 od 24.01.2012.