BLOCOR

BLOCOR 5 mg tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
bisoprolol
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C07AB07 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Ako primjetite bilo koje neželjeno djelovanje, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta.

BLOCOR
film tablete 5 mg
film tablete 10 mg

Bisoprolol

Sadržaj uputstva:

1. Šta BLOCOR i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati BLOCOR
3. Kako uzimati BLOCOR ?

4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati BLOCOR ?
6. Dodatne informacije

1. Šta je BLOCOR i za šta se koristi?

Aktivna supstanca lijeka BLOCOR je bisoprolol. Bisoprolol pripada grupi lijekova koja se još naziva
beta- blokatori. Ova grupa lijekova utiče na tjelesni odgovor na neke živčane impulse, posebno u srcu.
Kao rezultat, bisoprolol usporava otkucaje srca i povećava učinkovitost srca kao pumpe. Pri tome,
srce može raditi bolje, uz manje zahtjeve za krvi i kisikom.
BLOCOR se primjenjuje kod liječenja povišenog krvnog pritiska i angine pektoris.

2. Prije nego počnete uzimati BLOCOR

Nemojte uzimati tablete BLOCOR ako se neko od sljedećih stanja odnosi na Vas:

alergije (preosjetljivosti) na bisoprolol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu
6.)

teška astma

teški problemi s cirkulacijom u Vašim udovima (kao što je Raynaudov
sindrom), stanje koje može uzrokovati da Vaši prsti ruku i nogu trnu ili
postanu blijedi ili poplave

neliječeni feohromocitom koji je rijedak tumor nadbubrežne žlijezde

metabolička acidoza koja je stanje kod kojeg je previše kiseline u krvi.

Nemojte uzimati BLOCOR ako imate neki od sljedećih problema sa srcem:

akutno srčano zatajenje

pogoršanje srčanog zatajenja koje zahtjeva injekciju lijeka u venu, što
pojačava sposobnost kontrakcije srca

kardiogeni šok koji je ozbiljno akutno stanje srca koji uzrokuje nizak
krvni pritisak i zatajenje cirkulacije

određena srčana stanja pri kojima dolazi do vrlo usporenog pulsa ili
nepravilnog ritma srca (AV blok drugog ili trećeg stupnja, sindrom
bolesnog sinusnog čvora, tzv. „sick sinus sindrom“, sinus-atrijski blok)

nizak krvni pritisak koji uzrokuje probleme

usporeni puls koji uzrokuje probleme

.

Budite oprezni sa lijekom BLOCOR

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete lijek BLOCOR.

Ukoliko se neko od sljedećih stanja odnosi na Vas, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije
uzimanja BLOCOR-a; ljekar će možda odrediti dodatne mjere (npr. uvesti dodatnu terapiju
ili češće kontrole):

šećerna bolest

strogo gladovanje

desenzibilizacijsko liječenje u toku (npr. za sprječavanje alergijskog rinitisa)

određena stanja (kao što su poremećaji srčanog ritma ili Prinzmetalova angina)

blaži problemi s cirkulacijom u rukama i nogama

hronična bolest pluća ili manje teška astma

u povijesti bolesti imate ljuskav osip (psorijazu)

tumor nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)

poremećaj rada štitnjače

Dodatno, recite svojem ljekaru ako ste planirani za:

desenzibilizacijsko liječenje jer BLOCOR može pojačati vjerovatnost pojave
alergijske reakcije ili njenu težinu

anesteziju (npr. radi operacije) jer BLOCOR može imati utjecaja na reakciju
Vašeg tijela u ovoj situaciji.

Uzimanje drugih lijekova sa BLOCOR-om

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Nemojte uzimati slijedeće lijekove uz BLOCOR bez posebne preporuke svojeg ljekara:

određeni kalcijski antagonisti koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska, angine

pektoris ili poremećaja srčanog ritma kao što su verapamil i diltiazem.

određeni lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska kao što su klonidin, metildopa,

moksonidin, rilmenidin. Međutim, nemojte prestati uzimati ove lijekove bez prethodnog
savjetovanja sa svojim ljekarom.

Provjerite sa svojim ljekarom prije uzimanja sljedećih lijekova uz BLOCOR; Vaš ljekar će možda
trebati češće provjeravati Vaše stanje:

određeni kalcijski antagonisti koji se primjenjuju pri liječenju visokog krvnog pritiska ili angine

pektoris kao što su nifedipin, felodipin i amlodipin (antagonisti dihidropiridinskog tipa).

antiaritmici razreda I (npr. kinidin, dizopiramid, lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon). Ovi se

lijekovi primjenjuju pri liječenju nepravilnog ritma rada srca.

antiaritmici razreda III (npr. amiodaron). Ovi se lijekovi primjenjuju pri liječenju nepravilnog

ritma rada srca.

beta-blokatori za vanjsku primjenu (npr. kapi za oči kod liječenja glaukoma).

lijekovi s učinkom na živčani sustav koji se primjenjuju za stimulaciju unutarnjih organa ili

liječenje glaukoma (parasimpatomimetici) ili u hitnim slučajevima za liječenje teških
cirkulatornih stanja (simpatomimetici kao što su izoprenalin i dobutamin).

antidijabetici, uključujući inzulin.

anestetici (npr. tokom operativnih zahvata)

digitalis koji se primjenjuje pri liječenju zatajenja srca

nesteroidini protuupalni lijekovi, ovi lijekovi primjenjuju se pri liječenju artritisa, boli ili upala

(npr.ibuprofen ili diklofenak)

adrenalin, lijek koji se primjenjuje pri liječenju teških, po život opasnih alergijskih reakcija

srčanog zastoja

drugi lijekovi koji mogu sniziti krvni pritisak kao željeni ili neželjeni efekat (npr. antihipertenzivi,

triciklički antidepresivi, barbiturati, fenotiazini)

meflokin, lijek koji se primjenjuje za profilaksu ili liječenje malarije

Uzimanje hrane i pića sa lijekom BLOCOR
Omaglica i ošamućenost koje mogu biti uzrokovane Blocor-om mogu se pogoršati ako konzumirate
alkoholna pića. Ako Vam se to dogodi, trebate izbjegavati konzumaciju alkohola.

Trudnoća i dojenje
Upotreba BLOCOR-a ne preporučuje se kod trudnica.
Ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti, morate reći vašem ljekaru prije početka liječenja s BLOCOR-
om, tako da se može razmotriti drugi način liječenja. Lijek se u trudnoći može primijeniti sama ako Vaš
ljekar procijeni da potencijalna korist za Vas ( majku) prevazilazi mogući rizik za plod.

Ne preporučuje se primjena BLOCOR-a kod dojilja. Ako se liječenje ovim lijekom smatra nužnim,mora
se razmotriti prestanak dojenja i prelazak na vještačku ishranu dojenčeta.

Upravljanje vozilima i mašinama
BLOCOR može nepovoljno uticati na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama zbog mogućnosti
sniženja krvnog pritiska, naročito na početku terapije pri povećanju doze i pri istovremenoj
konzumaciji alkohola.

3. Kako uzimati BLOCOR?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite s Vašim
ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

BLOCOR uzmite ujutro, prije, za vrijeme ili nakon doručka. Tablete je potrebno progutati cijele, uz
dovoljno tekućine i ne smiju se žvakati. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.
Liječenje je potrebno započeti niskim dozama koje se potom lagano povećavaju. U svim slučajevima
doziranje je potrebno individualno prilagođavati, naročito prema pulsu i uspješnosti terapije.

Doza
Kod obje navedene indikacije uobičajena doza je jedna tableta BLOCOR 5 mg ili pola tablete
BLOCOR 10 mg (što odgovara 5 mg bisoprolola) jednom na dan.
Ako je potrebno, dozu se može povećati na jednu tabletu BLOCOR 10 mg ili 2 tablete BLOCOR 5 mg
(što odgovara 10 mg bisoprolola) jednom na dan.

Maksimalna preporučena doza je 20 mg bisoprolola jednom na dan.

Trajanje terapije
U pravilu, liječenje BLOCOR-om je dugotrajno.

Doziranje kod problema s radom jetre ili bubrega
Kod bolesnika s poremećajima rada jetre ili bubrega, blage do umjerene jakosti, u pravilu nije
potrebno prilagođavanje doze. Kod bolesnika s terminalnim bubrežnim zatajenjem (klirens kreatinina
< 20 ml/min) i kod bolesnika s teškim poremećajima rada jetre, dnevna doza bisoprolola ne smije biti
veća od 10 mg.

Primjena u starijih osoba
Kod starijih osoba nije potrebno prilagođavanje doze

Primjena u djece
BLOCOR se ne smije primjenjivati u djece

Ako ste uzeli više BLOCOR tableta nego što ste trebali
Ako ste slučajno uzeli previše BLOCOR tableta (više od Vaše uobičajene dnevne doze) odmah
zatražite savjet svog ljekara ili najbliže bolnice.
Znakovi predoziranja BLOCOR-om uključuju usporene otkucaje srca (bradikardija), akutno suženje
dišnih putova što izaziva poteškoće s disanjem (bronhospazam), značajan pad krvnog pritiska, akutno
zatajenje srca i pad šećera u krvi.

Ako ste zaboravili uzeti BLOCOR
Ako ste zaboravili uzeti lijek, jednostavno uzmite sljedeću dozu u predviđeno vrijeme.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati BLOCOR
Nikada nemojte prestati sa uzimanjem BLOCOR-a bez savjetovanja sa svojim ljekarom.
Nikada nemojte prestati s uzimanjem BLOCOR-a bez savjetovanja sa svojim ljekarom. U suprotnom,
Vaše zdravstveno stanje bi se moglo ozbiljno pogoršati. Naročito kod bolesnika s ishemijskom bolesti
srca, liječenje se ne smije naglo prekidati. Ako je prekid liječenja potreban, ljekar će Vas uputiti kako
postepeno smanjivati dozu.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi,ovaj lijek može uzrokovati neželjena djelovanja iako se one neće razviti kod
svakoga.
Ako primijetite bilo koju od niže navedenih ozbiljnih neželjenih djelovanja, prestanite s uzimanjem
tableta i odmah obavijestite svog ljekara ili se uputite u najbližu zdravstvenu ustanovu ili stanicu za
hitnu pomoć.

Česta neželjena djelovanja ( mogu se pojaviti kod 1 na 10 osoba)

umor, malaksalost, omaglica, glavobolja: Ove nuspojave događaju se
posebno na početku liječenja. U pravilu su blage i obično nestaju za 1-2
tjedna;

osjećaj hladnoće ili utrnulosti u ekstremitetima;

pad krvnog pritiska;

probavne tegobe kao što su mučnina, povraćanje, proljev, zatvor.

Manje česta neželjena djelovanja (mogu se pojaviti kod do 1 na 100 osoba):

usporenje rada srca (bradikardija);

pogoršanje srčanog zatajenja;

nepravilan rad srca;

opća slabost;

smetnje u spavanju;

depresija;

problemi s disanjem, bronhospazam kod bolesnika s astmom ili

kroničnom bolesti dišnih putova;

mišićna slabost i grčevi.

Rijetka neželjena djelovanja (javljaju se kod 1 na 1 000 korisnika) :

povišene masnoće u krvi

smanjena količna suza

poremećaji sluha

alergijski rinitis

povišen nivo jetrenih enzima (ALT, AST), upala jetre (hepatitis)

smetnje potencije

noćne more, halucinacije

nesvjestica.

Vrlo rijetka neželjena djelovanja (javljaju se kod manje od jednog na 10 000 korisnika) :

iritacija i crvenilo oka (konjunktivitis);

pojava ili pogoršanje ljuskavog osipa (psorijaza), psorijatični osip;

gubitak kose.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati BLOCOR film tablete?
BLOCOR
film tablete morate čuvati van dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakiranju

.

Rok trajanja: 3 godine
BLOCOR film tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe na pakovanju odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Sastav
BLOCOR

5 mg: 1 film tableta sadrži 5 mg

bisoprolola u obliku bisoprolol fumarata kao aktivnu

supstancu.
BLOCOR

10 mg: 1 film tableta sadrži 10 mg bisoprolola u obliku bisoprolol fumarata kao aktivnu

supstancu.
Pomoćne supstance: kalcijum hidrogen fosfat dihidrat, mikrokristalna celuloza, kopovidon, škrob,
natrijum stearil fumarat, magnezij stearat, koloidni silicij dioksid.
Film: Opadry II pink (BLOCOR 5 mg), Opadry II yelow ( BLOCOR 10 mg), prečišćena voda.

Kako BLOCOR izgleda i sadržaj pakovanja?

Kutija lijeka sa 30 (3 x 10) film tableta, (ujednačene, zaobljene, blago bikonveksne film tablete, roze
boje) od 5 mg bisoprolola u obliku bisoprolol fumarata, u blister pakovanju.

Kutija lijeka sa 30 (3 x 10) film tableta, (ujednačene, blago bikonveksne fim tablete, žute boje) od 10
mg bisoprolola u obliku bisoprolol fumarata, u blister pakovanju.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište), PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja serije
lijeka u promet) i NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac b.b.
75300 Lukavac

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET:

BLOCOR, film tableta 30 x 5 mg: 04-07.3-2-5197/15 od 11.01.2016.

BLOCOR, film tableta 30 x 10 mg: 04-07.3-2-5198/15 od 11.01.2016.

Datum zadnje revizije uputstva :
Januar, 2016.