BLOXAN

BLOXAN 100 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
metoprolol
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta C07AB02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BLOXAN
100 mg tablete
metoprolol

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.


Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:
1. Šta je Bloxan i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Bloxan
3. Kako uzimati Bloxan?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bloxan?
6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE BLOXAN I ZA ŠTA SE KORISTI?
Bloxan tablete sadrže metoprolol koji spada u grupu lijekova, nazvanih beta-blokatori. Metoprolol snižava arterijski krvni pritisak i usporava srčani ritam. Zbog tih učinaka rasterećuje srčani mišić, sprečava napade boli iza prsne kosti (angine pektoris) i ponavljanje srčanog infarkta. Učinci malih doza ograničeni su na srce; velike doze utiču i na periferni krvotok, dišne putove i koncentraciju šećera u krvi. Do djelovanja na krvni pritisak i srčani ritam dolazi nakon jednog sata, a trajanje učinka ovisno je o veličini doze.

Bloxan tablete se primjenjuju:
- za terapiju visokog krvnog pritiska (hipertenziju),
- za sprečavanje napada boli iza prsne kosti,
- za terapiju poremećaja srčanog ritma (supraventrikularnih tahiaritmije),
- nakon akutnog srčanog infarkta,
- za prevenciju migrene.

Ako je potrebno, Bloxan se može uzimati zajedno sa drugim lijekovima koji snižavaju krvni pritisak. Bloxan je također efikasan u terapiji oboljena srca i krvnih žila kod pacijenata sa disfunkcijom štitne žlijezde.


2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI BLOXAN
Nemojte uzimati Bloxan
Bloxan ne smijete uzimati ako ste kad imali reakciju preosjetljivosti na metoprolol ili na druge sastojke lijeka.
Ne smijete ga uzimati kod nekih bolesti srca, pluća ili jetre: sporom srčanom ritmu i nekim drugim poremećajima srčanog ritma, teškom (dekompenziranom) srčanom popuštanju, niskom krvnom pritisku, kod šoka zbog srčanog zatajivanja, netretiranog feokromocitoma, metaboličke acidoze, teške periferne vaskularne bolesti i kod teške bronhijalne astme. Ako akutni infarkt miokarda prate usporen srčani ritam, nizak krvni pritisak, srčano popuštanje ili atrioventrikularni blok, Bloxan ne smijete uzimati sve dok se hemodinamsko stanje ne normalizira.

Budite oprezni s Bloxanom
Recite ljekaru ako imate kakvu bolest srca, krvožilja, dišnih putova, bubrega ili jetre, šećernu bolest, psorijazu, pojačani rad štitnjače ili feokromocitom. Recite mu ako ste kada imali nizak krvni pritisak, reakciju preosjetljivosti ili metaboličku acidozu. U tim slučajevima ljekar će vam dati dodatna uputstva ili će odlučiti da Bloxan nije za vas najprikladniji lijek. Ako vam se stanje pogorša, što prije se posavjetujte s ljekarom.
Ako imate teško oštećenje jetrene funkcije, morate uzimati manje doze. Metoprolol može pogoršati kliničku sliku kod bronhijalne astme, periferne arterijske angiopatije i anafilaktičkih reakcija. Lijek ne smijete uzimati kod teške bronhijalne astme (vidi i odjeljak-nemojte uimati Bloxan). Kod blagog do umjerenog srčanog popuštanja smijete uzimati Bloxan, ako je to stanje uspješno nadzirano digitalisom ili diuretikom. Metoprolol usporava srčani ritam i zbog toga može prikriti hipoglikemiju kod bolesnika sa šećernom bolesti i tireotoksikozu kod bolesnika s bolešću štitnjače. Prije operacije ili ispitivanja preosjetljivosti (alergije) recite ljekaru da uzimate Bloxan. Liječenje Bloxanom ne smijete naglo prekinuti (vidi i dio- Ako ste prestali sa upotrebom Bloxana). Neškodljivost i djelotvornost liječenja metoprololom kod djece nisu provjerene.

Uzimanje drugih lijekova s Bloxanom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta. Kod istovremenog liječenja Bloxanom, učinak nekih lijekova i/ili Bloxana može se povećati ili smanjiti.
Budući da istovremeno uzimanje nekih lijekova za liječenje poremećaja srčanog ritma, visokog krvnog pritiska, bolova iza prsne kosti (angine pektoris), lijekova za izazivanje narkoze, drugih betablokatora (npr. u obliku kapi za oči) i digitalisa može povećati učinke metoprolola, ponekad je potrebno smanjiti doze tih lijekova i/ili Bloxana.

Verapamil i diltiazem
Istovremeno uzimanje verapamila ili diltiazema (lijekova koji se koriste za terapiju poremećaja srčanog ritma i drugih srčanih bolesti) snažno usporava provođenje srčanih impulsa i snižava krvni pritisak. Stoga se ovi lijekovi ne smiju uzimati istovremeno sa Bloxanom.

Ergot alkaloidi
Kod istovremenog uzimanja metoprolola i ergot alkaloida povećava se nepoželjno djelovanje na perifernu cirkulaciju, pa je zato potreban oprez. Ergot alkaloidi se većinom koriste za prevenciju napada migrene i stimulaciju kontrakcija materice.

Adrenalin
Tokom uzimanja adrenalina (lijeka koji stimuliše srca) može se pojaviti paradoksalno snižavanje krvnog pritiska i srčane frekvencije Beta agonisti Učinak beta-agonista (npr. kod liječenja bronhijalne astme) može se smanjiti.

Klonidin
Kod istovremenog uzimanja klonidina, metoprolol treba prestati uzimati nekoliko dana prije ukidanja klonidina.

Cimetidin
Uzimanje cimetidina (lijeka koji se koristi za smanjenje količine želučane kiseline) i drugih lijekova koji koče djelovanje jetrenih enzima povećava serumsku koncentraciju metoprolola, Rifampicin Uzimanje rifampicina (lijeka koji se primjenjuje u terapiji uberkuloze) i drugih lijekova koji povećavaju djelovanje jetrenih enzima smanjuje serumsku koncentraciju metoprolola, Lijekovi za šećernu bolest Ako istovremeno uzimate lijekove za šećernu bolest, ravnoteža šećera u krvi može se promijeniti.

Uzimanje hrane i pića s Bloxanom
Bloxan tablete je potrebno uzeti za vrijeme ili neposredno nakon obroka, sa malo vode.

Trudnoća i dojenje
Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Budući da neškodljivost metoprolola u trudnoći nije provjerena, Bloxan možete uzimati samo u nužnim slučajevima. Ako je liječenje Bloxanom za vrijeme dojenja neophodno potrebno, dojenče treba brižno nadzirati.

Upravljanje vozilima i mašinama
Naročito na početku liječenja Bloxanom ili tokom povećanja doze krvni pritisak se može jako smanjiti i uzrokovati omaglicu. Ako ste omamljeni nemojte voziti ili upravljati opasnim mašinama.

Dodatne informacije
Lijek sadrži laktozu, pa je potreban oprez kod pacijenata koji su osjetljivi na neke šećere.

3. KAKO UZIMATI BLOXAN?
Uvijek uzimajte lijek prema uputama ljekara. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Lijek uzmite za vrijeme jela ili odmah nakon jela, s malo vode. Lijek morate uzimati redovno, bez prekida.
Trajanje liječenja određuje ljekar.

Visoki krvni pritisak (hipertenzija):
Početna doza jest 1 tableta (100 mg) jedanput na dan ili 1/2 tablete (50 mg) dvaput na dan. Ako učinak ne zadovoljava, ljekar može postepeno povećavati ili dodati drugi lijek. Na dan smijete uzeti najviše 4 tablete (400 mg).

Bol iza prsne kosti (angina pektoris):
Početna doza je 1/2 tablete (50 mg) dvaput na dan. Ljekar može dozu postepeno povećavati. Na dan smijete uzeti najviše 4 tablete (400 mg).

Poremećaji srčanog ritma (aritmija):
Početna doza je 1/2 tablete (50 mg) dvaput na dan. Ljekar može doze postepeno povećavati. Na dan smijete uzeti najviše 4 tablete (400 mg).

Akutni srčani infarkt:
Nakon srčanog infarkta možete dobiti metoprolol ako je vaše hemodinamsko stanje stabilno. Prvih 48 sati doza je 1/2 tablete (50 mg) svakih 6 sati, a zatim 1 tableta (100 mg) dvaput na dan.

Prevencija migrene:
Početna doza je 1/2 tablete (50 mg) do 1 tablete (100 mg) dvaput na dan.

Dodatna terapija kod bolesti srca i krvnih žila u slučaju hiperaktivnosti štitne žlijezde: Doziranje je 1/2 tablete (50 mg) dvaput do četiri puta na dan. Ljekar može dozu postepeno smanjivati.

Ako imate, jetreno zatajivanje ili ako istovremeno uzimate druge lijekove, ljekar vam je možda propisao manje doze od uobičajenih.

Smatrate li da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s ljekarom.

Ako uzmete više Bloxana nego što ste trebali
Ako uzmete više od preporučene doze, potrebno je da odmah obavijestite svog farmaceuta ili ljekara.

Ako ste uzeli samo ponešto preveliku dozu, vjerovatno ćete osjećati vrtoglavicu ili omaglicu zbog niskog krvnog pritiska (može i nesvjesticu) i spor srčani ritam. Obično je dovoljno da smanjite dozu Bloxana ili da privremeno prekinete s liječenjem.
Veoma velike doze Bloxana mogu ozbiljno oslabiti rad srca, dišnih organa i krvotoka te uzrokovati poremećaje svijesti. U tom slučaju potrebno je nadziranje funkcije ugroženih organa i odgovarajuće liječenje u bolnici. Svjesni bolesnici neka za vrijeme čekanja na ljekarevu pomoć povraćanjem isprazne želudac i legnu tako da uzglavlje bude nisko, a noge ponešto podignute. Bolesnik bez svijesti mora ležati na boku. Bolesnika bez svijesti ne smijete poticati na povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti Bloxan
Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka! Ako dozu niste uzeli na vrijeme, uzmite je što prije. Približava li se vrijeme kad biste morali uzeti sljedeću dozu, zakašnjelu izostavite i nastavite s uobičajenim režimom liječenja.

Ako ste prestali sa upotrebom Bloxana
Liječenje Bloxanom ne smijete naglo prekinuti jer to može uzrokovati teške nuspojave na srcu i krvožilju (znojenje, ubrzan srčani ritam i teško disanje, pogoršanje angine pektoris, srčani infarkt). Dozu treba smanjivati postepeno, jednu do dvije sedmice. Lijek morate redovito uzimati. Ako ga niste uzimali više od 2 sedmice, liječenje morate opet započeti najmanjom dozom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Bloxana obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Bloxan može uzrokovati nuspojave. Većina nuspojava su blage i prolazne i generalno ne zahtijevaju prekid terapije. Teške nuspojave koje mogu dovesti do smanjenja doze ili prekida terapije Bloxan uzrokuje veoma rijetko.

Česte nuspojave (pojavljuju se kod manje od 1 na 10 i više od 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek):
sniženi krvni pritisak (osobito prilikom ustajanja) koji rijetko može dovesti do nesvjestice, usporen srčani ritam (bradikardija), osjećaj kratkoće daha/nedostatka zraka prilikom napora, glavobolja, omaglica, mučnina, zatvor, bolovi u želucu, umor, hladnoća ruku i stopala.

Manje česte nuspojave (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 i više od 1 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):
kratkoća daha (bronhospazam), diareja, povraćanje, gasovi, žgaravica, povećanje tjelesne težine, znojenje zglobova ili stopala (periferni edemi), depresija, pospanost, noćne more ili nesanica.

Rijetke nuspojave (pojavljuju se u manje od 1 na 1000 i više od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek):
srčana slabost (zatajenje srca), nepravilan srčani ritam, osjećaj glasnog lupanja srca, nedovoljan protok krvi kroz arterije (arterijska insuficijencija), neobične senzacije na koži (parastezije), kratkotrajni gubitak pamćenja, suhoća usta, osip, svrab, bol u mišićima i kostima, ili loši rezultati testa jetrene funkcije.

Veoma rijetke nuspojave (pojavljuju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek ili im se učestalost ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka):
poremećaji provođenja impulsa kroz srce, pogoršanje bolova u prsima, upala jetre (hepatitis), pogoršanje krvne perfuzije u rukama i nogama sa perifernom vaskularnom bolesti, izrazito smanjenje u broju bijelih krvnih ćelija (agranulocitoza), neobično krvarenje ili modrice kojima može biti uzrok smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija iii nontrombocitopenička purpura), vertigo, zamagljen vid, suhoća očiju, šum u ušima (tinitus), konfuzija, halucinacije, promjene u izloženosti kože na suncu (fotosenzitivnost), pojačano znojenje, pogoršanje psorijaze, gubitak sluha, Peyronijeva bolest (neobična zakrivljenost penisa praćena bolnom erekcijom) ili poremećaji u potenciji.

Odmah kontaktirajte svog ljekara ako se pojavi bilo koji od slijedećih simptoma: svrabež, kožni osip, nepravilan ili veoma spor srčani ritam (manje od 55 udaraca u minuti), otežano disanje, veoma nizak krvni pritisak, nesvjestica, naglo gubljenje na tjelesnoj težini, znojenje u području vrata ili lica, znojenje u području zglobova ili stopala, pogoršanje bolova u grudima, pogoršanje krvne perfuzije u rukama i nogama, poremećaji vida, neobično krvarenje i modrivce, žutilo na koži ili beonjačama očiju.

Molimo obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko bilo koji od simptoma postane zabrinjavajući, ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja ovdje nije navedena.


5. KAKO ČUVATI BLOXAN?
Bloxan morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek čuvajte pri temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.

Lijek Bloxan ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. S farmaceutom se posavjetujte o načinu uklanjanja lijeka koji više ne trebate. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Bloxan sadrži?
Aktivna supstanca je metoprolol tartarat. Svaka tableta sadrži 100 mg metoprolol tartarata. Pomoćne supstance su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; povidon i magnezijev stearat.

Kako Bloxan izgleda i sadržaj pakovanja?
Tablete su okrugle, bijele, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Tableta se može podijeliti na dva jednaka dijela. Bloxan tablete su dostupne u blisterima po 10 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 30 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bloxan tablete, 30 x100 mg: 04-07.10-5177/13 od 24.02.2014.