BONAIR HFA inhaler

BONAIR HFA inhaler 100 µg doza

200 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom

Supstance:
salbutamol
Jačina ATC Oblik
100 µg doza R03AC02 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom