BOSAURIN

BOSAURIN 2 mg tableta

30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Supstance:
diazepam
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta N05BA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ BOSAURIN

®

2 mg tablete

Δ BOSAURIN

®

5 mg tablete

Δ BOSAURIN

®

10 mg tablete

diazepam

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta su BOSAURIN tablete i za šta se primjenjuju

2.

Prije nego počnete primjenjivati BOSAURIN tablete

3.

Kako primjenjivati BOSAURIN tablete

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati BOSAURIN tablete

6.

Dodatne informacije

1.

Šta su BOSAURIN tablete i za šta se primjenjuju

BOSAURIN tablete sadrže aktivnu supstancu diazepam. Diazepam pripada grupi lijekova pod nazivom
benzodiazepini. Diazepam pomaže u liječenju anksioznosti (tjeskobe), mišićnih spazama (grčeva) i
konvulzija (napadi praćeni grčenjem mišića).

BOSAURIN tablete se primjenjuju u liječenju brojnih stanja, koja uključuju:

U odraslih

Kratkotrajno olakšanje (samo 2 - 4 sedmice) teške anksioznosti, emocionalnog stanja pri

kojem se Vi možete znojiti, drhtati, osjećati se tjeskobno i imati brze otkucaje srca.
Anksioznost se može pojaviti sama ili udružena s nesanicom ili s mentalnim problemima;

Pomoć pri relaksaciji (opuštanju) mišića, te mišićni spazam i cerebralnu paralizu (stanje kojim

je zahvaćen mozak, a koje uzrokuje probleme s kretanjem i ukočenost ili krutost mišića);

Epilepsiju (kada se BOSAURIN tablete primjenjuju s drugim lijekovima);

Pacijente sa simptomima alkoholne apstinencije (ustezanje od alkohola);

Pomoć pri opuštanju nervoznih zubarskih pacijenata.

U djece

Pomoć pri liječenju napetosti i razdražljivosti čiji je uzrok cerebralna spastičnost (stanje mozga

ili kičmene moždine koje je povezano s bolešću ili s traumom, a koje uzrokuje slabost,
nekoordinirane pokrete, ukočenost i krutost mišića);

Pomoć pri liječenju mišićnog spazma uzrokovanog s tetanusom (kada se BOSAURIN tablete

primjenjuju s drugim lijekovima).

I odrasli i djeca mogu primjenjivati BOSAURIN tablete prije operativnog zahvata, kao pomoć pri
opuštanju i za uspavljivanje.

2. Prije nego počnete primjenjivati BOSAURIN tablete

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primijeniti BOSAURIN tablete i recite Vašem ljekaru:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na diazepam ili druge lijekove iz grupe benzodiazepina, ili na

bilo koji drugi sastojak lijeka (vidjeti dio 6.);

Ako imate poteškoće s disanjem, koje mogu biti teške, a uključuju i usporeno i/ili plitko disanje;

Ako patite od depresije (s tjeskobom ili bez nje) ili od hiperaktivnosti;

Ako imate fobiju (strah od pojedinih objekata ili situacija) ili druge mentalne bolesti;

Ako imate miasteniju gravis

(stanje koje uzrokuje slabljenje mišića i brzo zamaranje);

Ako patite od apneje u snu (poremećaj pri kojem Vam se javljaju abnormalno duge pauze u

disanju tokom spavanja);

Ako imate teške poremećaje jetre;

Ako imate porfiriju (stanje koje se nasljeđuje, a koje uzrokuje stvaranje plikova po koži, bol u

trbuhu, te poremećaje mozga ili nervnog sistema);

Ako planirate trudnoću ili ste trudni (vidjeti dio

“Trudnoća i dojenje“).

Budite oprezni s BOSAURIN tabletama
Prije primjene BOSAURIN tableta, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom:

Ako u Vašoj anamnezi (istoriji bolesti) postoji podatak o alkoholizmu ili zloupotrebi lijekova;

Ako imate probleme sa srcem i plućima ili imate teško zatajenje bubrega;

Ako ste nedavno preživjeli smrt bliske osobe;

Ako u krvi imate niske nivoe proteina koji se zove albumin;

Ako imate poremećaj ličnosti;

Ako imate slabu prokrvljenost mozga (arterioskleroza)

Ako ste Vi osoba starije životne dobi, jer BOSAURIN tablete mogu uzrokovati smetenost i

djelovati na mišiće tako da može doći do padova i povreda;

Ako imate poteškoće s disanjem;

Ako ste pušač;

Ako patite od depresije;

Ako imate misli o samoubistvu (suicidalne misli);

Ako imate epilepsiju ili ste već ranije imali epileptičke napade.

Druga upozorenja
Neželjeni efekti na mentalne sposobnosti -
obavijestite Vašeg ljekara ako iskusite neželjene efekte
kao što su uzrujanost, hiperaktivnost, nemir, agresivnost, noćne more ili halucinacije. Veća je
vjerovatnoća da će se ovi neželjeni efekti javiti u djece ili starijih osoba.
Amnezija (potpuni ili djelomični gubitak pamćenja) - tokom primjene ovog lijeka možete iskusiti
amneziju. Veća je vjerovatnoća da će se amnezija javiti pri primjeni visokih doza diazepama.
Ovisnost - prilikom primjene ovog lijeka postoji rizik od razvoja ovisnosti. Rizik raste s povećanjem
doze i trajanja liječenja, a također i u pacijenata s anamnezom alkoholizama i zloupotrebe lijekova.
Stoga bi se BOSAURIN tablete trebale primjenjivati što kraće je moguće.
Tolerancija (navikavanje) - ako nakon nekoliko sedmica primijetite da BOSAURIN tablete više ne
djeluju jednako dobro kao na početku liječenja, trebate se obratiti Vašem ljekaru.
Prekid primjene lijeka - liječenje treba postepeno prekidati. Simptomi nastali uz prekid primjene lijeka
(apstinencijski simptomi), mogu se javiti i kada se BOSAURIN tablete primjenjuju u uobičajenim
dozama i tokom kratkih vremenskih perioda. Vidjeti dio 3. “Ako prestanete primjenjivati BOSAURIN
tablete“.

Primjena drugih lijekova s BOSAURIN tabletama

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ovo je posebno važno ako Vi primjenjujete neki od sljedećih lijekova:

Antidepresive (npr. fluvoksamin, fluoksetin);

Antipsihotike poput klozapina (za liječenje mentalnih problema);

Antihistaminike (za liječenje alergija);

Opće anestetike;

Sedative (za smirenje);

Hipnotike (za uspavljivanje);

Eritromicin (antibiotik);

Mišićne relaksanse (npr. suksametonium, tubokurarin);

Pojedine jake lijekove protiv bolova poput morfija (opioidi), koji Vam, kada se primjenjuju uz

diazepam, mogu dati pojačan osjećaj blagostanja, što može povećati Vašu želju da nastavite s
primjenom ovih lijekova (ovisnost) ili Vas mogu učiniti veoma sanjivim;

Barbiturate poput fenobarbitala (za liječenje epilepsije i mentalnih bolesti);

Lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska, diuretike (tablete za izmokravanje), nitrate (za

određena srčana stanja), jer oni mogu previše sniziti Vaš krvni pritisak;

Antacide (za smanjenje želučane kiseline) koji mogu usporiti apsorpciju diazepama.

Primjena sljedećih lijekova s diazepamom može uticati na Vaše mentalno stanje, učiniti Vas veoma
sanjivim, usporiti Vam disanje i sniziti Vaš krvni pritisak:

Disulfiram (za liječenje ovisnosti o alkoholu). Primjena ovog lijeka s diazepamom može Vas

učiniti veoma sanjivim i može izazvati sporije izlučivanje diazepama iz organizma nego što je
to obično;

Lijekovi za epilepsiju npr. fenobarbital, fenitoin i karbamazepin, natrij valproat (diazepam može

uticati na nivoe ovih lijekova u krvi). Povrh toga, diazepam može uticati na način djelovanja
fenitoina;

Teofilin (za liječenje astme i drugih poremećaja disanja) može oslabiti djelovanje diazepama,

obzirom da može izazvati brže izlučivanje diazepama iz organizma nego što je to obično;

Cimetidin, omeprazol ili esomeprazol (smanjuju želučanu kiselinu) mogu izazvati sporije

izlučivanje diazepama iz organizma nego što je to obično;

Rifampicin (antibiotik za liječenje infekcija) može izazvati brže izlučivanje diazepama iz

organizma nego što je to obično; Djelovanje diazepama može biti oslabljeno;

Amprenavir, atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir ili sakvinavir

(antivirusni lijekovi), flukonazol, itrakonazol, ketokonazol ili vorikonazol (lijekovi protiv gljivičnih
infekcija) mogu izazvati sporije izlučivanje diazepama iz organizma nego što je to obično i tako
pojačati rizik od neželjenih djelovanja. Sve to može učiniti da se duže vrijeme osjećate
sanjivim ili da otežano dišete;

Izoniazid (za liječenje tuberkuloze) može izazvati sporije izlučivanje diazepama iz organizma

nego što je to obično;

Oralni kontraceptivi mogu usporiti izlučivanje diazepama iz organizma, te pojačati njegovo

djelovanje. Istovremena primjena diazepama i oralnih kontraceptiva može uzrokovati
probojno/tačkasto krvarenje, ali kontracepcijska zaštita nije smanjena;

Cisaprid (za liječenje želučanih tegoba) može izazvati sporije izlučivanje diazepama iz

organizma nego što je to obično;

Kortikosteroidi (za liječenje upalnih procesa u organizmu) mogu oslabiti djelovanje diazepama;

Levodopa (za liječenje Parkinsonove bolesti). Diazepam može umanjiti djelovanje levodope;

Valproična kiselina (za liječenje epilepsije i mentalnih poremećaja) može usporiti izlučivanje

diazepama iz organizma i pojačati njegovo djelovanje;

Ketamin (anestetik) - diazepam pojačava djelovanje ketamina;

Lofeksidin (pomaže pri olakšanju simptoma nastalih uz prekid primjene opioida) pojačava

sedativni efekt diazepama;

Nabilon (za liječenje mučnine i povraćanja) pojačava sedativni efekt diazepama;

Alfa blokatori ili moksonidin (za snižavanje krvnog pritiska) pojačavaju sedativni efekt

diazepama.

Primjena hrane i pića s BOSAURIN tabletama
Nemojte
konzumirati alkohol u toku primjerne BOSAURIN tableta. Alkohol može pojačati sedativne
efekte BOSAURIN tableta i učiniti da se osjećate veoma sanjivo.

Sok od grejpfruta može povećati količinu diazepama u Vašoj krvi. Ovo je posebno važno ako ste Vi
starija osoba, bolujete od ciroze jetre ili imate bilo koje od stanja navedenih u dijelu 2. (“Prije nego
počnete primjenjivati BOSAURIN tablete“), jer bi se trebali obratiti Vašem ljekaru ili farmaceutu. Ova
stanja mogu pojačati djelovanje BOSAURIN tableta.

Pića koja sadrže kofein mogu umanjiti efekte diazepama.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Vi ne biste trebali primijeniti BOSAURIN tablete, ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Ako BOSAURIN tablete primijenite u kasnoj trudnoći ili tokom poroda, u Vaše bebe se mogu javiti
niska tjelesna temperatura, mlohavost (smanjen mišićni tonus) i poteškoće s disanjem.

Ako lijek primjenjujete redovito tokom kasne trudnoće, u Vaše bebe se mogu razviti simptomi
ustezanja (apstinencija).

Upravljanje vozilima i mašinama
△ - Trigonik, lijek s mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti, te se prilikom primjene ovakvog
lijeka zahtijeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.

BOSAURIN tablete mogu izazvati sanjivost, zaboravnost i slabu koordinacije, uz druge neželjene
efekte koji mogu uticati na svakodnevne aktivnosti (vidjeti dio 4. “Moguća neželjena djelovanja“).
Ne biste trebali upravljati vozilima, rukovati mašinama ili sudjelovati u aktivnostima pri kojima bi,
ukoliko ste pod djelovanjem ovog lijeka, mogli izložiti riziku sebe ili druge osobe.

BOSAURIN tablete mogu uzrokovati sanjivost i omamljenost, i na taj način mogu uticati na Vašu
sposobnost upravljanja vozilima.

Nemojte upravljati vozilom dok primjenjujete BOSAURIN tablete, sve dok niste sasvim sigurni

kako one utiču na Vas;

Smatra se prekršajem upravljati vozilom pod uticanjem ovog lijeka;

Međutim, Vi nećete napraviti prekršaj:

Ako Vam je ovaj lijek propisan za liječenje medicinskog ili zubarskog problema:

i

Vi ste lijek primijenili u skladu s instrukcijama propisivača i informacijama u uputstvu za

pacijenta
i

Lijek nije uticao na Vašu sposobnost da sigurno upravljate vozilom.

Ako ste u nedoumici da li je sigurno za Vas upravljati vozilom dok primjenjujete BOSAURIN tablete,
obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ostala upozorenja
BOSAURIN tablete sadrže laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, posavjetujte se sa Vašim
ljekarom.

3. Kako primjenjivati BOSAURIN tablete

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim jekarom ili

farmaceutom.

BOSAURIN tablete primjenjujte uvijek tačno onako kako Vam je Vaš ljekar rekao.
Vi ne biste trebali primjenjivati BOSAURIN tablete duže od 4 sedmice.
Ako niste sigurni, Vi biste trebali provjeriti sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene

BOSAURIN tablete su namijenjene za oralnu primjenu (primjena na usta).

Tabletu progutajte cijelu, s čašom vode.

Doziranje

Odrasli

Anksioznost ili mentalni problemi: 5 mg - 30 mg na dan, u podijeljenim dozama.

Pomoć kod nesanice: 5 mg - 15 mg prije spavanja.

Pomoć kod cerebralne paralize ili kod drugih spastičnosti: 5 mg - 60 mg na dan, u podijeljenim

dozama.

Pomoć u kontroli mišićnog spazma: 5 mg - 15 mg na dan, u podijeljenim dozama.

Pomoć kod epilepsije: 2 mg - 60 mg na dan, u podijeljenim dozama.

Pomoć kod simptoma alkoholne apstinencije: 5 mg - 20 mg, što se po potrebi može ponoviti

nakon 2 do 4 sata.

Prije zubarske intervencije: 5 mg noć prije intervencije, 5 mg ujutro na dan intervencije i 5 mg

dva sata prije intervencije.

Prije operativnog zahvata: 5 mg - 20 mg.

Djeca
Kontrola napetosti i razdražljivosti kod cerebralne spastičnosti: 5 mg - 40 mg na dan, u podijeljenim
dozama.

Ako je ljekar propisao Vašem djetetu BOSAURIN tablete prije operativnog zahvata, uobičajena doza je
2 mg - 10 mg.

Stariji ili iznureni pacijenti
Ako ste osoba starije životne dobi ili ste iznureni, veća vjerovatnoća je da ćete biti osjetljiviji na
djelovanja BOSAURIN tableta, npr. možete biti smeteni (konfuzija). U tom slučaju, Vaš ljekar će Vam
dati mnogo niže doze lijeka. Doza ne bi trebala biti veća od polovine uobičajene doze za odrasle
osobe.

Ako imate probleme s jetrom ili bubrezima, i Vama će možda biti propisana niža doza lijeka.

Ako primijenite više BOSAURIN tableta nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Ako ste Vi (ili neko drugi) progutali puno tableta u isto vrijeme ili sumnjate da je dijete progutalo
tablete, odmah kontaktirajte najbližu zdravstvenu ustanovu s odjelom za hitnu medicinsku pomoć ili se
javite Vašem ljekaru. Znaci predoziranja uključuju i nespretnost i gubitak koordinacije, osjećaj
sanjivosti ili dubok san, otežan govor, nepravilan ili usporen rad srca, nekontrolirane pokrete očiju,
slabost u mišićima ili uzbuđenost. Izrazito predoziranje s diazepamom može dovesti do kome
(besvjesno stanje), problema s refleksima i poteškoća s disanjem.

Ako ste zaboravili primijeniti BOSAURIN tablete

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ne primjenjujte dvostruku dozu lijeka da bi nadoknadili dozu koji ste zaboravili primijeniti.
Ako ste zaboravili primijeniti jednu dozu, učinite to čim prije se sjetite, a potom sljedeću dozu
primijenite u odgovarajuće vrijeme.

Ako prestanete primjenjivati BOSAURIN tablete

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nemojte prekidati liječenje, prije nego što o tome obavijestite Vašeg ljekara, jer će on možda željeti da
postepeno smanjujete broj tableta koje uzimate sve dok ih u potpunosti ne prekinete primjenjivati.
Ako naglo prestanete primjenjivati BOSAURIN tablete možete iskusiti neugodne neželjene efekte koji
uključuju i depresiju, nervozu, razdražljivost, znojenje ili proljev. Ako ste primjenjivali visoku dozu,
povremeno se može javiti zbunjenost, konvulzije ili neuobičajeno ponašanje.

Liječenje treba prekidati postepeno, jer se u protivnom, simptomi zbog kojih je liječenje započeto mogu
ponovo javiti, u još izraženijem obliku (povratna nesanica i anksioznost). Rizik da se ovo dogodi, veći
je ukoliko se lijek naglo prestane primjenjivati. Pored toga Vi možete osjetiti i promjene raspoloženja,
anksioznost, nemir ili poremećaje u režimu spavanja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća vezanih uz primjenu ovog lijeka, upitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i BOSAURIN tablete mogu izazvati neželjena djelovanja.

BOSAURIN tablete mogu imati neželjena djelovanja, mada se ona neće ispoljiti u svih osoba.

Recite Vašem ljekaru ako primijetite neko od sljedećih neželjenih djelovanja ili primijetite bilo koje
drugo neželjeno djelovanje koje nije navedeno:

Neka neželjena djelovanja mogu biti ozbiljna i mogu zahtijevati hitan medicinski tretman:

Manje česta neželjena djelovanja: javljaju se u 1 do 10 na 1000 osoba

Depresija disanja (veoma sporo i/ili plitko disanje).

Rijetka neželjena djelovanja: javljaju se u 1 do 10 na 10 000 osoba

Prestanak disanja (respiratorni arest);

Besvjesno stanje;

Žuta boja kože i bjeloočnica (žutica).

Vrlo rijetka neželjena djelovanja: javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba

Anafilaksija (teška alergijska reakcija), sa simptomima kao što su iznenadna pojava zvuka

sličnog zviždanju prilikom disanja, oticanje usana, jezika i grla ili tijela, osip, nesvjestica ili
poteškoće s gutanjem.

Ostala neželjena djelovanja
Vrlo česta neželjena djelovanja: javljaju se u više od 1 na 10 osoba

Omamljenost.

Česta neželjena djelovanja: javljaju se u 1 do 10 na 100 osoba

Umor;

Simptomi ustezanja – apstinencija (za moguće simptome molimo Vas vidite dio 3., “

Ako

prestanete primjenjivati BOSAURIN tablete“);

Smetenost;

Gubitak koordinacije mišićnih pokreta (ataksija) i drugi poremećaji kretanja, drhtanje.

Manje česta neželjena djelovanja: javljaju se u 1 do 10 na 1000 osoba

Slabost u mišićima;

Gubitak pamćenja;

Poteškoće s koncentracijom;

Poremećaji ravnoteže;

Omaglica;

Glavobolja;

Usporen govor;

Stomačni i crijevni problemi poput mučnine, povraćanja, zatvora stolice, proljeva;

Pojačano lučenje pljuvačke;

Alergijske kožne reakcije u obliku svrbeža, crvenila kože i oticanja, te osipa po koži.

Rijetka neželjena djelovanja: javljaju se u 1 do 10 na 10 000 osoba

Neželjena djelovanja na mentalne sposobnosti kao što su: uzbuđenost, uzrujanost, nemir,

razdražljivost, agresivnost, gubitak pamćenja, obmana (deluzija), bijes, psihoze, noćne more
ili halucinacije (prividi). Ova neželjena djelovanja mogu biti ili mogu postati ozbiljna.
Vjerovatnije je da će se pojaviti u djece i starijih osoba. Obratite se Vašem ljekaru;

Smanjena budnost;

Depresija;

Emocionalno povlačenje;

Nesanica (problemi sa spavanjem);

Problemi sa srcem kao što su: usporen rad (bradikardija), srčano zatajenje i prestanak rada

srca (srčani arest);

Nizak krvni pritisak, iznenadni gubitak svijesti (sinkopa);

Povećana količina sluzi u plućima;

Suha usta;

Pojačan apetit;

Promijenjene vrijednosti nekih jetrenih enzima, što se vidi kroz pretrage krvi;

Izostanak sposobnosti mokrenja, gubitak kontrole mokraćnog mjehura (curenje mokraće);

Uvećanje dojki u muškaraca;

Impotencija, promjene libida;

Poremećaji krvi (možete dobiti grlobolju, krvarenje iz nosa ili infekcije);

Vrlo rijetka neželjena djelovanja: javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba

Niski nivoi bijelih krvnih ćelija (leukopenija);

Povišen nivo određenih enzima u krvi (transaminaze).

Nepoznata: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Zamagljen vid, dvostruke slike, nehotični pokreti oka (ova neželjena djelovanja nestaju nakon

prekida primjene diazepama).

Simptomi ustezanja (apstinencija): vidjeti u dijelu 3. “Ako prestanete primjenjivati BOSAURIN tablete“.

Ako bilo koje od navedenih neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili primijetite neželjeno djelovanje

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite Vašeg ljekara.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati BOSAURIN tablete
BOSAURIN tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 3 godine.
BOSAURIN tablete se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta BOSAURIN tablete sadrže
Jedna BOSAURIN 2 mg tableta sadrži: Diazepama 2 mg
Jedna BOSAURIN 5 mg tableta sadrži: Diazepama 5 mg
Jedna BOSAURIN 10 mg tableta sadrži: Diazepama 10 mg

BOSAURIN 2 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: laktozu, kukuruzni škrob, povidon i
magnezij stearat.
BOSAURIN 5 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: laktozu, kukuruzni škrob, povidon,
magnezij stearat i željezo oksid žuti.
BOSAURIN 10 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: laktozu, kukuruzni škrob, povidon,
magnezij stearat i indigokarmin.

Kako BOSAURIN tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
BOSAURIN

2 mg tablete su bijele boje, okruglog oblika, s utisnutom diobenom crtom po sredini.

BOSAURIN

5 mg tablete su žute boje, okruglog oblika, s utisnutom diobenom crtom po sredini.

BOSAURIN

10 mg tablete su plave boje, okruglog oblika, s utisnutom diobenom crtom po sredini.

BOSAURIN 2 mg, 5 mg i 10 mg tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 30 tableta (2 blistera sa po
15 tableta).

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet
Tableta 30 x 2 mg: 04-07.2-357-46/10 od 10.11.2011.
Tableta 30 x 5 mg: 04-07.2-357-48/10 od 10.11.2011.
Tableta 30 x 10 mg: 04-07.2-357-49/10 od 10.11.2011.

Datum revizije uputstva
Oktobar/Listopad 2015.