BUDELIN NOVOLIZER

BUDELIN NOVOLIZER 200 µg doza

1 inhalator i 1 umetak sa 200 doza, u kutiji

Supstance:
budesonid
Jačina ATC Oblik
200 µg doza R03BA02 prašak za inhalaciju