BUSCOLYSIN

BUSCOLYSIN 20 mg mL

10 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju u PVC blisteru, u kutiji

Supstance:
butilskopolamin
Jačina ATC Oblik
20 mg mL A03BB01 rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Buscolysin 20 mg/ml rastvor za injekciju

butilskopolamin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete uzimati lijek, jer sadrži važne informacije za Vas.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ga budete trebali ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,

čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

U slučaju pojave bilo kakvih neželjenih djelovanja, čak i onih koja nisu navedena u ovom uputstvu,

obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj uputstva:

1.

Šta je Buscolysin i za šta se koristi

2.

Šta trebate znati prije nego počnete koristiti Buscolysin

3.

Kako uzimati Buscolysin

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Buscolysin

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.

Šta je Buscolysin i za šta se koristi

Naziv vašeg lijeka je Buscolysin 20 mg/ml rastvor za injekciju.
Buscolysin sadrže lijek koji se zove 'hioscin butilbromid'. On spada u grupu lijekova koji se zovu
spazmolitici.
Buscolysin se koristi za popuštanje grčeva u mišićima Vašeg:

stomaka,

crijeva,

mjehura i tuba koje vode van Vašeg tijela (urinarni sistem)

Buscolysin se također može koristiti kod nekih dijagnostičkih i terapijskih medicinskih procedura gdje
spazam može predstavljati problem, na primjer barijum enema.

2.

Šta trebate znati prije nego počnete uzimati Buscolysin

Nemojte uzimati Buscolysin

ako ste alergični (preosjetljivi) na hioscin butilbromid ili druge pomoćne supstance ovog lijeka

(navedene u poglavlju 6),

ako imate glaukom (problem oka),

ako bolujete od megakolona (veoma uvećano crijevo),

ako bolujete od nečega što se zove 'mijastenija gravis' (veoma rijedak problem slabosti mišića),

ako imate veoma brz srčani ritam,

ako imate poteškoće sa mokrenjem ili bolno mokrenje, kao kod muškaraca koji imaju problema

sa prostatom,

ako imate problema sa blokadom crijeva ili potpuno neaktivno crijevo,

ukoliko ste trudni, postoji vjerovatnoća da zatrudnite, ili dojite

Ne biste trebali uzimati ovaj lijek ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste
sigurni, porazgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja ovog lijeka.

Budite oprezni sa Buscolysin
Provjerite sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja ovog lijeka ukoliko:

Imate bilo kakve srčane probleme

Imate visoku temperaturu

Imate problema sa vašom štitnom žlijezdom kao što je preaktivna štitna žlijezda.

Ukoliko niste sigurni da li se išta od gore navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa vašim ljekarom
ili farmaceutom prije uzimanja Buscolysin-a.
Odmah provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ukoliko imate neobjašnjivu bol u stomaku koja
traje ili se pogoršala ili se pojavi sa:

visokom temperaturom

mučninom

slabošću

promjenama u radu crijeva

osjetljivošču stomaka

niskim krvnim pritiskom

osjećajem nesvjestice

pojavom krvi u vašoj stolici

Uzimanje drugih lijekova sa Buscolysin-om
Molimo Vas da kažete Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakve
lijekove. To uključuje lijekove koje dobijate bez recepta kao i biljne lijekove. Razlog tome je što
Buscolysin može uticati na djelovanje nekih drugih lijekova. Također neki drugi lijekovi mogu uticati na
djelovanje Buscolysin-a.

Posebno kažite Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate bilo šta od ispod navedenog:

Lijekove za depresiju koji se zovu 'tetraciklički antidepresivi' ili 'triciklički antidepresanti' kao što je
doksepin

Lijekove za alergije i mučninu od putovanja koji se zovu 'antihistaminici'

Lijekove za kontrolu Vašeg srčanog ritma kao što su kinidin ili dizopiramid

Lijekove za teške mentalne bolesti kao što su haloperidol ili flufenazin

Lijekove koji se obično koriste kod disajnih problema kao što su salbutamol, ipratropijum ili lijekove
poput atropina

Amantadin – za liječenje Parkinsonove bolesti i gripe

Metoklopramid – protiv mučnine

Ukoliko niste sigurni da li se išta od gore navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa Vašim ljekarom
ili farmaceutom prije uzimanja Buscolysin-a.

Trudnoća i dojenje
Ne bi Vam trebali davati Buscolysin ukoliko ste trudni, postoji vjerovatnoća da ćete trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Neki ljudi mogu imati probleme sa vidom ili osjećati vrtoglavicu tokom uzimanja ovog lijeka. Ukoliko se
to dogodi Vama, sačekajte dok Vam se vid ne vrati u normalno stanje ili dok ne prestane vrtoglavica
prije vožnje ili korištenja bilo kakvih alata ili mašina.

Važni podaci o nekim sastojcima lijeka Buscolysin 20 mg/ml rastvor za injekciju
Buscolysin sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. prektično je „bez natrijuma“.

3.

Kako uzimati Buscolysin

Buscolysin obično daje ljekar ili medicinar. Buscolysin ne treba davati svakodnevno duži vremeski
period.

Primanje injekcija

Buscolysin se može davati na dva načina:

sporom injekcijom u venu

injekcijom u mišić

Buscolysin se po potrebi može razblažiti sa drugim rastvorom.

Koliko će vam se dati?

Obično će Vam se dati jedna ampula, ali, ukoliko je to potrebno, može Vam se dati dodatna

ampula nakon pola sata

Ukoliko Vam se Buscolysin daje kao dio endoskopije, možda će Vam se Vaša doza morati

davati češće

Ne treba Vam se dati više od 5 ampula u bilo kojem 24-satnom periodu.

Ne preporučuje se primjena Buscolysin-a kod djece.

Ako uzmete više Buscolysin-a nego što ste trebali
Malo je vjerovatno da će Vam se dati previše ovog ljeka. Međutim ukoliko mislite da ste dobili previše
ovog lijeka, kažite ljekaru ili medicinaru.

4.

Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi lijekovi, Buscolysin mogu izazvati neželjena djelovanja mada se ona ne javljaju kod svih
pacijenata. Ovaj lijek može izazvati slijedeća neželjena djelovanja.
Prestanite uzimati Vaš lijek i odmah posjetite ljekara, ukoliko primijetite bilo koje od slijedećih
neželjenih djelovanja – možda Vam zatreba hitan medicinski tretman:

Alergijske reakcije kao što je osip po koži, koprivnjača, crvenilo kože i svrbež

Jake alergijske reakcije (anafilaksa) kao što je otežano disanje, osjećaj nesvjestice ili vrtoglavice
(šok)

Bolno crveno oko sa gubitkom vida.

Druga neželjena djelovanja

Suha usta (utiče na manje od 1 od 10 osoba)

Vrtoglavica ( utiče na manje od 1 od 10 osoba)

Zamagljen vid (utiče na manje od 1 od 10 osoba)

Ubrzan srčani ritam (utiče na manje od 1 od 10 osoba)

Zatvor

Mali plikovi na šakama i stopalima

Nemogućnost mokrenja

Nizak krvni pritisak, na primjer osjećaj nesvjestice

Crvenilo

Raširene zjenice

Povećan fluidni pritisak unutar oka

Bol na mjestu na kojem Vam je data injekcija može se pojaviti ukoliko Vam je Buscolysin dat u mišić.
Mada je malo vjerovatno, u određenim situacijama može se dogoditi da Buscolysin prođe u Vaš mozak
i izazove neželjena djelovanja, na primjer konfuziju.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Buscolysin

Čuvati u originalnom pakovanju.
Čuvati na temperaturi ispod 25

о

С.

Ne zamrzavati!
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Ne koristiti Buscolysin nakon isteka roka trajanja, koji je naznačen na kutiji. Rok trajanja se odnosi na
posljednji dan navedenog mjeseca.
Ne bacajte nikakve lijekove u otpadne vode ili u otpad domaćinstva. Upitajte vašeg farmaceuta kako
da uklonite lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta Buscolysin sadrži
-

Aktivna supstanca je: 20 mg butilskopolamina (hioscin butilbromid) u 1 ml rastvora za injekciju.

Pomoćne supstance su: natrijum hlorid i voda za injekcije.

Kako Buscolysin izgleda i sadržaj pakovanja
Buscolysin je bezbojan rastvor praktično bez ikakvih čestica.
Ampule od smeđeg stakla, hidrolitičke klase I, kapaciteta 1 ml, sa oznakom za otvaranje ampule. 10
ampula u blisteru od PVC folije, 1 blister smješten je u kartonsku kutiju zajedno sa uputstvom za
pacijenta.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875
www.unifarm.ba

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
SOPHARMA AD
16 Iliensko Shosse Str.
Sofia 1220,
Bugarska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
SOPHARMA AD
16, Iliensko Shosse Str.
Sofia 1220,
Bugarska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijernog nivoa.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Buscolysin, 20 mg/ml, rastvor za injekciju, 10 x 1 ml: 04-07.3-1-2176/14 od 08.12.2015.

Sljedeće informacije su namjenjene samo zdravstvenim radnicima:

Doziranje i način primjene
Odrasli:
Jedna ampula (20 mg) intramuskularno ili intravenski, ponovljena nakon pola sata, ukoliko je to
neophodno. Intravenska injekcija treba se davati 'polako', (u rijetkim slučajevima, Buscolysin može
izazvati značajan pad krvnog pritiska, pa čak i šok). Kada se koristi u endoskopiji, ova doza možda će
se trebati ponavljati i češće.
Maksimalna dnevna doza je 100 mg.

Posebne skupine bolesnika:
Stariji:
Ne postoje posebni podaci o upotrebi ovog lijeka kod starijih osoba. Klinička ispitivanja obuhvatila su
pacijente starije od 65 godina, i nisu prijavljena nikakva neželjena dejstva isključivo za ovu starosnu
skupinu.
Pedijatrijska populacija:
Ne preporučuje se primjena kod djece.

Buscolysin 20 mg/ml rastvor za injekciju, ne treba uzimati na trajnoj dnevnoj osnovi ili duže periode
bez ispitivanja uzroka bolova u stomaku.

Predoziranje
Simptomi:
Ozbiljni znaci trovanja nakon akutnog predoziranja nisu primijećeni kod ljudi. U slučaju predoziranja,
antiholinergični simptomi kao što su zadržavanje urina, suha usta, crvenilo kože, tahikardija,
sprečavanje gastrointestinalne motilnosti te prolazni poremećaji vida mogu se pojaviti, a prijavljivano je
i Cheyne-Stokesovo disanje.
Terapija:
Simptomi predoziranja Boscolysin-om reaguju na parasimpatomimetike. Pacijentima koji boluju od
glaukoma treba lokalno dati pilokarpin. Kardiovaskularne komplikacije treba liječiti u skladu sa
uobičajenim terapijskim principima. U slučaju respiratorne paralize, intubacija i umjetna respiracija.
Kateterizacija može biti potrebna kod urinarne retencije.
Pored toga, po potrebi treba koristiti odgovarajuće suportivne mjere.