BUSCOPAN

BUSCOPAN 10 mg tableta

20 obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

Supstance:
hioscin butilbromid
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta A03BB01 obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BUSCOPAN
10 mg obložena tableta

hioscin butilbromid

Prije početka primjene lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Lijek se izdaje bez recepta. Pored toga, uzima se s oprezom radi postizanja maksimalnog učinka.

Sačuvajte uputstvo. Možda će biti potrebno ponovo ga pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ako se znakovi bolesti pogoršaju u roku prvih 24 sata liječenja ili traju duže od 3 dana,
posavjetujte se s ljekarom.

Ukoliko neka od nuspojava poprimi težak oblik ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u
ovome uputstvu, obavijestite ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva za pacijenta:

1. Šta je BUSCOPAN i za Šta se primjenjuje
2. Šta je potrebno znati prije početka primjene BUSCOPANA
3. Kako uzimati BUSCOPAN
4. Moguće nuspojave.
5. Kako čuvati BUSCOPAN
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE BUSCOPAN I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJE

BUSCOPAN ima spazmolitičko djelovanje (uklanja grčeve) na glatkom mišiću probavnog sistema, žučnih
puteva, urogenitalnog trakta.
Djelatna tvar, hioscin butilbromid, je polusintetski alkaloid beladone iz skupine kvarternih amonijevih
spojeva.
BUSCOPAN primjenjujemo u slučaju grčeva u probavnom sistemu, urogenitalnom traktu, te grčeva u
diskineziji (otežana pokretljivost) žučnih puteva.

2.

ŠTA JE POTREBNO ZNATI PRIJE POČETKA PRIMJENE BUSCOPANA

Nemojte uzimati BUSCOPAN:

ako ste alergični (preosjetljivi) na hioscin butilbromid ili neku od pomoćnih tvari BUSCOPANA,

ako imate oštećenu muskulaturu (mijastenija gravis),

ako imate znatno produženo debelo crijevo (megakolon).

Budite posebno oprezni s BUSCOPANOM:

ako ste skloni povišenom očnom pristisku (glaukom uskog ugla)

ako ste osjetljivi na zatvor crijeva ili izlaznih mokraćnih puteva

ako imate ubrzan i nepravilan srčani ritam (tahiaritmija).

Ako teška, neobjašnjena abdominalna bol traje duže razdoblje, pogorša se, ili se također pojave simptomi
poput vrućice, nagona na povraćanje, povraćanja, promijenjenog pražnjenja crijeva, boli na pritisak,
sniženog krvnog pritiska, nesvjestice, ili krvi u stolici, potrebno je odmah se posavjetovati s ljekarom.
Ljekar će vas uputiti na odgovarajuće dijagnostičke pretrage kako bi se pronašao uzrok abdominalne boli.

Primjena drugih lijekova
Ako primjenjujete ili ste nedavno primjenjivali druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta,
obavijestite o tome ljekara ili farmaceuta.

BUSCOPAN može pojačati učinak nekih lijekova, stoga obavijestite ljekara ako uzimate sljedeće lijekove:

tri- i četiriciklički antidepresivi (lijekovi za liječenje depresije),

antihistaminici (lijekovi protiv alergije)

antipsihotici (lijekovi za liječenje duševnih bolesti),

beta-simpatomimetici (lijekovi za liječenje zatajenja srca ili astme),

kinidin (lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma),

amantadin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti),

disopiramid (lijek za liječenje nepravilnog srčanog ritma)

drugi antikolinergici kao što su tiotropij i ipratropij (lijekovi za liječenje kronične

opstruktivne plućne bolesti) ili spojevi slični atropinu

Istovremena primjena BUSCOPANA s antagonistom (inhibitor) dopamina, kao što je metoklopramid (lijek
za liječenje slabe pokretljivosti i funkcije probavnog sistema), može dovesti do slabljenja djelovanja obje
tvari u probavnom sistemu. BUSCOPAN može ojačati tahikardijske učinke (ubrzanje srčanog ritma)
betadrenergika.

Uzimanje lijeka s hranom i pićem
Lijek se može uzimati bez obzira na unos hrane.

Plodnost, trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije početka primjene svakog lijeka.

Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavanje BUSCOPANA tokom trudnoće i dojenja. Nije izvedeno
ispitivanje o utjecaju na plodnost.

Sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama
Nije izvođeno ispitivanje utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima BUSCOPANA
Jedna obložena tableta sadrži 41,2 mg saharoze, što odgovara 411,8 mg saharoze u maksimalnom
dnevnom doziranju. Ako vas je ljekar obavijestio da ne podnosite neke šećere, potrebno je posavjetovati
se s ljekarom prije početka primjene ovog lijeka.

3.

KAKO UZIMATI BUSCOPAN?

Tokom primjene BUSCOPANA, potrebno je pomno slijediti upute ljekara. Ako niste sigurni, posavjetujte se
s ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je:
Odrasli i djeca iznad 6 godina starosti:

1 do 2 obložene tablete BUSCOPANA (10 do 20 mg) 3 do 5 puta dnevno.

Tablete se uzimaju cijele, s čašom vode.

Stariji bolesnici, bolesnici s oštećenjem bubrega i bolesnici s oštećenjem jetre

Kod starijih osoba, bolesnika s oštećenjem bubrega i bolesnika s oštećenjem jetre nije potrebno
podešavanje doze.

Primjena kod djece ispod 6 godina starosti

BUSCOPAN nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina.

BUSCOPAN se ne smije uzimati na svakodnevnoj osnovi, stalno tokom dužeg razdoblja, ako uzrok
abdominalne boli nije poznat.

Ako ste uzeli više BUSCOPANA nego što ste trebali
Ako ste uzeli višu dozu BUSCOPANA nego što ste smjeli, potrebno je posavjetovati se s ljekarom ili
farmaceutom.

Moguće posljedice previsoke doze su antikolinergički simptomi, kao što su urinarna retencija, suhoća usta,
fleke na koži, ubrzani srčani ritam, inhibicija pokretljivosti probave i prolazne smetnje vida. Ukoliko dođe
do pojave takvih simptoma, smjesta potražite medicinsko zbrinjavanje.

Ako ste zaboravili uzeti BUSCOPAN
Ako ste zaboravili uzeti BUSCOPAN, uzmite ga kada se sjetite. Sljedeću dozu uzmite po uobičajenom
rasporedu. Ne uzimajte dvostruku dozu, ako ste zaboravili uzeti prethodno doziranje.

Ako prestanete uzimati BUSCOPAN
BUSCOPAN se uzima samo prema potrebi, te se s primjenom prestaje nakon poboljšanja.

Ako imate dodatna pitanja o primjeni lijeka, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Poput svih lijekova, BUSCOPAN također ima nuspojave, koje se ne moraju pojaviti kod svih osoba.

Brojne navedene nuspojave mogu se pripisati antiholinergičkih svojstivima lijeka BUSCOPAN.
Antiholinergički učinci BUSCOPANA obično su blagi i ograničeni.

Nuspojave su klasificirane prema učestalosti:
Vrlo često:

javljaju se kod više od 1 na 10 bolesnika

Često:

javljaju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje često:

javljaju se kod 1 do 10 na 1 000 bolesnika

Rijetko:

javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 bolesnika

Vrlo rijetko:

javljaju se kod manje od 1 na 10 000 bolesnika

Nepoznata učestalost: nije moguće ocijeniti učestalost iz raspoloživih podataka

Poremećaji imunološkog sistema
Manje često:

anafilaktički šok(trenutna reakcija preosjetljivosti opasna po život),
anafilaktička reakcija, dispneja (otežano disanje), kožne reakcije
(npr.korpivnjača, osip, crvenilo, svrbež) i druge reakcije preosjetljivosti

Poremećaji srca
Manje često:

ubrzano otkucavanje srca (tahikardija)

Poremećaji probavnog sistema
Manje često:

suhoća usta ( kserostomija)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Manje često:

poremećaj znojenje (dishidroza)

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema
Rijetko:

zadržavanje mokraće (urinarna retencija)

Prijavljivanje sumnje na nuspojave lijeka
U slučaju bilo kakvih nuspojava nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Ovo podrazumijeva sve moguće nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu za pacijenta, kao i one
koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI BUSCOPAN

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati pri temperaturi do 30° C.

Rok trajanja
3 godine

BUSCOPAN se ne smije primjenjivati nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji i blisteru. Datum
isteka roka trajanja odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Lijek se ne odlaže putem otpadnih voda ili kućanskog otpada. Posavjetujte se s farmaceutom kako treba
odlagati lijekove koji više nisu potrebni. Takve mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta BUSCOPAN sadrži?
Djelatna tvar je hioscin butilbromid.

Jedna obložena tableta sadržava 10 mg hioscinog butilbromida.
Pomoćne tvari su:

jezgra tablete: bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, kukuruzni škrob, topivi škrob, bezvodni koloidni
silicijev dioksid, vinska kiselina (E334), stearinpalmitinska kiselina,

ovojnica: povidon, saharoza, talk, arapska guma, titanijev dioksid (E171); makrogol 6000,
karnauba vosak i bijeli vosak.

Kako izgleda BUCOPAN i sadržaj pakiranja
Okrugle, bikonveksne obložene tablete bijele boje.
20 obloženih tableta u jednom PVC/PVDC/Al blisteru ili PVC/Al blisteru.

Način i mjesto izdavanja lijeka
BRp- Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Sanofi d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1/B8, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mjesto proizvodnje gotovog lijeka:
Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51000 Reims, Francuska

Broj i datum rješenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet
PVC/Al blister: 04-07.2-4021/12 od 14.6.2013.
PVC/PVDC/Al blister:04-07.9-2216/13 od 14.06.2013.