CALCIUMVITAC

CALCIUMVITAC 500 mg tableta+ 260 mg tableta

1 plastični spremnik sa 10 šumećih tableta, u kutiji

Supstance:
askorbinska kiselina kalcijum
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 260 mg tableta A11GB01 šumeća tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CALCIUMVITAC 500 mg/ 260 mg šumeća tableta

askorbinska kiselina, kalcij (u obliku kalcijum-karbonata i kalcijum-laktoglukonata)

Pročitajte pažljivo ovo uputstvo jer ono sadržava važne informacije za vas.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Ipak, potrebno je pažljivo uzimati CalciumvitaC kako bi vam
najbolje koristio.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno ga pročitati.
Pitajte farmaceuta ako trebate više informacija.
Javite se ljekaru ako se vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 2 sedmice.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, recite to svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.Šta je CalciumvitaC i za šta se koristi?
2.Prije nego počnete uzimati CalciumvitaC
3.Kako uzimati CalciumvitaC?
4.Moguće nuspojave?
5.Kako čuvati CalciumvitaC?
6.Dodatne informacije.

1. ŠTA JE CALCIUMVITAC I ZA ŠTA SE KORISTI?
Vitamin C se upotrebljava za jačanje prirodnog imunološkog sistema organizma, kod infekcijskih
bolesti i prehlada, kod iscrpljenosti i za vrijeme oporavka.
Kalcij je važan elektrolit u tijelu. On je sastojak ćelija i kosti, te regulira mnoge tjelesne funkcije.
Smanjuje oticanje nosne sluznice, a time i količinu iscjetka.
Kombinacija kalcija i vitamina C štiti organizam od infekcija, podiže imunološki sistem i koristan je kod
prehlade.
CalciumvitaC šumeće tablete se preporučuju:

kao dodatak u liječenju prehlade i gripe,

ako postoji povećana potreba za kalcijem i vitaminom C (tokom perioda ubrzanog rasta, u
starijoj dobi i tokom oporavka),

kod prehrane siromašne kalcijem i vitaminom C.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CALCIUMVITAC
Nemojte uzimajte CalciumvitaC:

ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu
CalciumvitaC šumećih tableta;

ako imate povećanu razinu kalcija u krvi (hiperkalcijemija) ili u mokraći (kalciurija) ili ako ste
skloni nastanku bubrežnih kamenaca.

Budite oprezni s CalciumvitaC
CalciumvitaC šumeće tablete se ne preporučuju za upotrebu kod djece mlađe od 7 godina.
Djeca i adolescenti mlađi od 14 godina smiju uzimati lijek samo po preporuci ljekara.
Bolesnici sa šećernom bolesti mogu uzimati CalciumvitaC šumeće tablete ali moraju uzeti u obzir da
svaka šumeća tableta sadrži 1,975 g šećera i da visoka doza vitamina C može međusobno djelovati s
nekim metodama određivanja šećera u krvi.
Bolesnici s visokim krvnim pritiskom moraju znati da svaka šumeća tableta sadrži 0,275 g natrija.
Uzimanje drugih lijekova s CalciumvitaC
Recite svojem ljekaru ili farmacetu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući one
koji se dobivaju bez recepta.
CalciumvitaC međusobno djeluje s nekim lijekovima, što može dovesti do pojačanog ili smanjenog
učinka bilo CalciumvitaC šumećih tableta bilo drugog lijeka.
Kalcij usporava apsorpciju tetraciklina i fluorida. Zbog toga je potreban interval od 3 sata ako se ti
lijekovi uzimaju istovremeno s CalciumvitaC šumećim tabletama.
Vitamin C smanjuje učinak lijekova koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin).
Uzimanje hrane i pića s CalciumvitaC
CalciumvitaC je najbolje uzeti između obroka, kako bi se osigurala najbolja apsorpcija kalcija.
Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnice i dojilje trebaju uzimati ovaj lijek samo na preporuku ljekara.
Upravljanje vozilima i mašinama
CalciumvitaC nema uticaja na sposobnost za vožnju i upotrebu mašina.
Ostala upozorenja
CalciumvitaC sadrži saharozu. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere,
porazgovarajte sa svojim ljekarom prije nego uzmete ovaj lijek.
CalciumvitaC također sadrži 0,275 g natrija po dozi. Bolesnici na prehrani s kontroliranim unosom
natrija trebaju ovo uzeti u obzir.
Azo boja E124 može uzrokovati reakcije alergijskog tipa.

3. KAKO UZIMATI CALCIUMVITAC?
Uvijek uzimajte CalciumvitaC šumeće tablete kako vam je rekao ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa
svojim ljekarom ili farmaceutom.
Uobičajena doza za odrasle i adolescente starije od 14 godina jest 1 do 2 šumeće tablete na dan, za
djecu u dobi od 7 do 14 godina jest 1 šumeća tableta na dan. Otopite 1 šumeću tabletu u 1,5 dl vode.
Kod liječenja prehlade i gripe, lijek uzimajte 1 do 2 sedmice.
Ako postoji povećana potreba za kalcijem i vitaminom C, lijek uzimajte 4 do 8 sedmica.
Kalcij se najbolje apsorbira ako se lijek uzima između obroka.
Ako uzmete više CalciumvitaC nego što ste trebali
Odmah se posavjetujte sa vašim ljekarom ili farmaceutom.
Predoziranje uglavnom dovodi do blagih probavnih poremećaja (povraćanje, proljev). Ako se to
dogodi, ljekar će smanjiti vašu dozu.
Ako ste progutali veliki broj tableta, vaš ljekar će odrediti odgovarajuće postupke liječenja.
Ako ste zaboravili uzeti CalciumvitaC
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
Ako ste prestali uzimati CalciumvitaC
Kad vam više nije potreban, uzimanje lijeka možete neškodljivo prekinuti.
U slućaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom CalciumvitaC šumećih tableta obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi CalciumvitaC može izazvati nuspojave koje se ne događaju kod svih.

Veoma česte:

Oboljelo više od 1 korisnika na 100

Česte:

Oboljelo 1 do 10 korisnika na 100

Manje česte:

Oboljelo 1 do 10 korisnika na 1.000

Rijetke:

Oboljelo 1 do 10 korisnika na 10.000

Veoma rijetke:

Oboljelo manje od 1 korisnika na 10.000

Nepoznato:

Učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka

Učestalost nuspojava navedenih prema pojedinim organskim sistemima:

Gastrointestinalne bolesti

rijetke: blagi probavni poremećaji.

Ispitivanja

manje česte: visoke doze vitamina C mogu međusobno djelovati s nekim metodama
određivanjašećera u mokraći.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CALCIUMVITAC?
CalciumvitaC šumeće tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25

C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.

CalcuimvitaC se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati bacanjem u otpadne vode ili među kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta
kako ukloniti lijek koji vam više nije potreban. Takvi postupci pomažu zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta CalciumvitaC sadrži?
Aktivne supstance su kalcij i askorbinska kiselina. Svaka šumeća tableta sadrži 260 mg kalcija kao
327 mg kalcij-karbonata i 1000 mg kalcij-laktoglukonata, te 500 mg askorbinske kiseline.
Pomoćne supstance su saharoza, anhidrirana limunska kiselina, natrij hidrogenkarbonat, makrogol
4000, saharin natrij, okus karamela, okus limuna, gorkasti okus (okus naranče i limuna te ekstrakt
gencijane), crvena boja 4R (E124).
Kako izgleda CalciumvitaC i sadržaj pakovanja?
Šumeće tablete su okrugle, pljosnate tablete s crvenkasto-bijelim tačkicama, te mirisom i okusom
limuna.
Dostupne su u kutijama po 10 šumećih tableta, u plastičnom spremniku za tablete.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

BROJ I DATUM RJEŠENJA

04-07.3-2-2135/15 od 14.10.2015. godine