CARDIOPROL

CARDIOPROL 5 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Supstance:
bisoprolol
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C07AB07 filmom obložena tableta

5 mg, filmom obložena tableta

10 mg, filmom obložena tableta

bisoprolol

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Uputstvo nemojte baciti. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ljekar je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.

Ako bilo koji neželjeni efekat postane ozbiljan ili ako primijetite bilo koji neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu, obavjestite ljekara ili farmaceuta.

                                                                                                 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće

1.     Šta je CARDIOPROL i za šta se koristi

2.     Prije nego počnete uzimati CARDIOPROL

3.     Kako uzimati CARDIOPROL

4.     Mogući neželjeni efekti

5.     Kako čuvati CARDIOPROL

6.     Dodatne informacije

 

ŠTA JE CARDIOPROL I ZA ŠTA SE KORISTI?

Aktivna supstanca je bisoprolol. Bisoprolol pripada skupini lijekova koji se  nazivaju beta-blokatori. Ova skupina lijekova utiče na tjelesni odgovor na neke nervne impulse, posebno u srcu. Kao rezultat, bisoprolol usporava otkucaje srca i povećava učinkovitost srca da pumpa krv po tijelu.

 

Cardioprol se koristi:

-       Za liječenje povišenog krvnog pritiska

-       Kao pomoć u sprečavanju bolova u grudnom košu (angine pektoris).

 

2.  PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CARDIOPROL

 

Nemojte uzimati CARDIOPROL ako:

·      imate alergiju na aktivnu supstancu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti poglavlje 6. Dodatne informacije)

·      imate  astmu ili tešku hroničnu bolest pluća

·      imate teške probleme s cirkulacijom u Vašim udovima stanje koje može uzrokovati da Vaši prsti ruku i nogu trnu ili postanu blijedi ili poplave(kao Raynaud-ov sindrom),

·      imate neliječeni feohromocitom, koji je rijedak tumor nadbubrežne žlijezde

·      imate metaboličku acidozu, stanje kod kojeg je previše kiseline u krvi

 

Nemojte uzimati CARDIOPROL ako imate neki od sljedećih problema sa srcem:

 

·      akutno srčano zatajenje

·      pogoršanje srčanog zatajenja koje zahtijeva injiciranje lijeka u venu da bi se povećala snaga srčanih kontrakcija

·      nizak krvni pritisak

·      određena srčana stanja pri kojima dolazi do vrlo usporenog pulsa ili nepravilnog srčanog ritma, a nemate ugrađen elektrostimulator (pacemaker)

·      kardiogeni šok, ozbiljno akutno stanje srca koje uzrokuje nizak krvni pritisak i zatajenje cirkulacije

 

Budite oprezni sa CARDIOPROL-om

Ukoliko se neko od sljedećih stanja odnosi na vas, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uzimanja Cardioprola. Ljekar će možda odrediti dodatne mjere (npr. uvesti dodatnu terapiju ili češće kontrole).

·      zatajenje srca (iako bisoprolol može biti korišten u tretmanu zatajenja srca, doziranje je individualno)

·       stanje u kome su nervni signali upućeni srcu poremećeni što povremeno dovodi do srčane aritmije (zastoj srca prvog stepena)

·      šećerna bolest

·      strogo gladovanje

·      određena oboljenja srca ,kao što su poremećaji srčanog ritma ili ozbiljni bolovi u grudnom košu (Prizmentalova angina)

·      problemi sa bubrezima ili jetrom

·      blaži problemi s cirkulacijom u rukama i nogama

·      blaži hronični problemi s disanjem (astma ili hronična bolest pluća)

·      ako ste imali alergije

·      ako ste imali ljuskav osip (psorijazu)

·      tumor nadbubrežne žlijezde (feohromocitom)

·      poremećaj rada štitne žlijezde

 

Takođe, recite svom ljekaru ako ste planirani za:

·      liječenje preosjetljivosti (npr. za prevenciju peludne groznice)  jer Cardioprol može pojačavati vjerovatnost pojave alergijske reakcije ili njenu težinu

·      anesteziju (npr. zbog operacije) jer Cardioprol može imati uticaja na reakciju Vašeg tijela u ovoj situaciji.

 

Uzimanje drugih lijekova sa CARDIOPROL-om

Molimo Vas obavijestite svog ljekara o lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući lijekove koje kupujete bez recepta ili biljne preparate.

 

Nemojte uzimati sljedeće lijekove uz Cardioprol bez posebne preporuke svog ljekara:

·      određene lijekove koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska , bolova u grudnom košu (angina pektoris) ili poremećaja srčanog ritma (poznati kao antagonisti kalcija kao što su verapamil i diltiazem)

·      određene lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska kao što su klonidin, metildopa, moksonidin, rilmenidin. Međutim, nemojte prestati uzimati ove lijekove bez prethodnog savjetovanja sa svojim ljekarom.

 

Provjerite sa svojim ljekarom prije uzimanja sljedećih lijekova uz Cardioprol:

Vaš ljekar će možda trebati češće provjeravati Vaše stanje.

·      određeni lijekovi koji se  primjenjuju za liječenje nepravilnog srčanog ritma, (poznati kao antiaritmici I reda npr. kinidin, disopiramid)

·      određeni  lijekovi koji se primjenjuju u liječenju visokog krvnog pritiska ili bolova u grudnom košu (angine pektoris) (poznati kao antagonisti kalcijuma dihidropiridinskog tipa kao što je nifedipin)

·      određeni lijekovi koji se  primjenjuju za liječenje nepravilnog srčanog ritma, (poznati kao antiaritmici III reda (npr. amiodaron),

·      beta-blokatori za vanjsku primjenu (npr. timolol kapi za oči kod liječenja povišenog očnog pritiska)

·      lijekovi za liječenje Alzhajmerove bolesti  ili povišenog očnog pritiska (poznati kao parasimatomimetici kao takrin ili karbahol) ili lijekovi koji se koriste u hitnim slučajevima za liječenje akutnih srčanih stanja (poznati kao simpatomimetici kao izoprenalin i dobutamin).

·      lijekovi za liječenje šećerne bolesti uključujući inzulin (antidijabetici)

·      anestetici (npr. tokom operatvnih zahvata)

·      digitalis koji se primjenjuje za liječenje zatajenja srca

·      nesteroidni protivupalni lijekovi, koji se primjenjuju pri liječenju artritisa, boli ili upala (npr. ibuprofen, dikolofenak)

·      lijekovi koji se koriste u tretmanu srčanog napada i niskog krvnog pritiska (poznati kao simpatomimetici kao adrenalin i noradrenalin). Adrenalin, se takođe  primjenjuje u liječenju teških, po život opasnih alergijskih reakcija i srčanog zastoja. U ovim slučajevima mogu biti potrebne veće doze adrenalina ako se istovremeno uzima Cardioprol.

·      drugi lijekovi koji mogu sniziti krvni pritisak kao željeni ili neželjeni efekat (npr. antihipertenzivi, triciklični antidepresivi (imipramin ili amitriptilin), određeni lijekovi za liječenje epilepsije ili za vrijeme anestezije (barbiturati kao fenobarbiton), određeni lijekovi za liječenje mentalnih bolesti karakterističnih sa gubitkom osjećaja za realnost    (kao što su fenotiazini, levomepromazin)

·      meflokin, lijek koji se primjenjuje za profilaksu ili liječenje malarije

·      lijekovi za liječenje depresije poznati kao inhibitori monoaminooksidaze (osim MAO-β inhibitora) kao što je moklobemid

·      moksisilite koji se koristi u tretmanu problema sa cirkulacijom kao što je Raynaud-ov sindrom

 

 

Trudnoća i dojenje

Za vrijeme trudnoće rizično je uzimati Cardioprol tablete jer one mogu štetiti djetetu. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru. On će odlučiti da li ćete uzimati Cardioprol tablete tokom trudnoće.

Nije poznato prelazi li bisoprolol u majčino mlijeko, stoga se dojenje tokom liječenja Cardioprolom ne preporučuje.       

 

Upravljanje vozilima i mašinama

Zavisno od toga kako podnosite lijek, sposobnost upravljanja vozilima i mašinama može biti narušena. Molimo, budite naročito oprezni na početku terapije, kod povećanja doze ili nakon promjena u liječenju, kao i kod kombinacije sa alkoholom.

Neki od neželjenih efekata  mogu nastupiti dok vozite. Ako se osjećate umorno, ošamućeno, ako osjećate vrtoglavicu, mišićnu slabost ili grčeve ne biste trebali voziti.

 

 

3. KAKO UZIMATI CARDIOPROL?

 

Uvijek uzimajte lijek onako kako Vam je odredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati lijek, uvijek pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Cardioprol tablete uzmite ujutro, sa nešto vode sa ili bez hrane. Nemojte lomiti ili žvakati tablete.

U pravilu, liječenje Cardioprolom je dugotrajno.

 

Odrasli

Uobičajena doza je 10 mg jednom na dan. U zavisnosti od Vašeg odgovora na liječenje, ljekar može smanjiti dozu na 5 mg ili povećati dozu na 20 mg. Ne smije se prekoračiti doza od 20 mg na dan.  Ljekar će vam reći šta da radite. U uputstvu također možete vidjeti koliko tableta možete uzeti i koliko često. Farmaceut će vam pomoći ukoliko niste sigurni.

Ako trebate prestati sa tretmanom, ljekar će Vas savjetovati da se doza kako je uobičajeno postepeno smanjuje, jer bi u suprotnom moglo doći do pogoršanja Vašeg stanja.

 

Djeca

Ne preporučuje se primjena Cardioprol tableta u  djece.

 

Ako uzmete više CARDIOPROL tableta nego što ste trebali:

Ako ste uzeli više Cardioprol tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite svog ljekara ili urgentni centar u bolnici ili hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakovanje lijeka. Vaš ljekar će odlučiti o potrebnim mjerama.

Znakovi predoziranja Cardioprolom uključuju usporene otkucaje srca, ozbiljne poteškoće s disanjem, osjećaj vrtoglavice ili drhtanja (zbog  pada šećera u krvi).

 

Ako ste zaboravili uzeti CARDIOPROL:

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Svoju uobičajenu dozu uzmite sljedeće jutro.

 

Ako prestanete uzimati CARDIOPROL tablete

Nemojte prestati uzimati Cardioprol, ako to nije savjet ljekara, jer bi se u suprotnom Vaše stanje moglo pogoršati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Cardioprol tableta, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

 

 

4.  MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

 

Kao i svi drugi lijekovi, CARDIOPROL može uzrokovati neželjene efekte iako ih ne dobiju svi.

Da bi se izbjegli ozbiljni neželjeni efekti, recite svom ljekaru ako su neželjeni efekti snažni, nastupe iznenada ili se brzo pogoršavaju. Ozbiljni neželjeni efekti uključuju probleme sa disanjem, za svakoga koji boluje od astme ili plućnih oboljenja, i alergijske reakcije kao što je svrab ili osip. Ostali ozbiljni neželjeni efekti uključuju promjene u otkucajima srca, koji mogu uzrokovati vrtoglavicu i slabost ili pogoršanje srčanog zatajenja što može uzrokovati uporan kašalj zbog stvaranja tekućine u plućima.

Ako primijetite bilo koji od ovih neželjenih efekata kontaktirajte svoga ljekara ili hitnu pomoć, jer ćete možda trebati ići u bolnicu.

 

Poznati neželjeni efekti su navedeni prema učestalosti mogućeg pojavljivanja:

Česti (pojavljuju se kod manje od 1 na 10 osoba):

·      umor, vrtoglavica, glavobolja.

·      osjećaj hladnoće ili trnjenja u ekstremitetima

·      nizak krvni pritisak

·      stomačne ili intestinalne tegobe kao što su mučnina, povraćanje, proljev, zatvor.

 

Manje česti (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 osoba):

·      nepravilan rad srca

·      pogoršanje srčanog zatajenja

·      smetnje u spavanju

·      depresija

·      problemi sa disanjem, bronhospazam kod bolesnika sa astmom ili hroničnom bolesti pluća

·      osjećaj slabosti, mišićna slabost i grčevi u mišićima

·      vrtoglavica prilikom ustajanja.

 

Rijetki (pojavljuju se kod manje od 1 na 1000 osoba):

·      poremećaji sluha

·      alergijsko curenje iz nosa, kihanje i osjećaj svrbeža u nosu

·      smanjena količina suza (suhe oči)

·      upale jetre koje mogu uzrokovati žutilo kože ili beonjača

·      povišene masnoće u krvi

·      reakcije preosjetljivosti kao što su svrbež, crvenilo, osip

·      smetnje potencije

·      noćne more, halucinacije

·      nesvjestica.

 

Vrlo rijetki (pojavljuju se kod jedne ili manje od 1 na 10 000 osoba):

·      iritacija i crvenilo oka (konjuktivitis)

·      gubitak kose.

·      pojava ili nastanak ljuskavog osipa (psorijaza), psorijatični osip

 

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaki mogući neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu.

 

 

5. KAKO ČUVATI CARDIOPROL

 

Cardioprol čuvati van pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.

 

  Rok trajanja:

  Tri (3) godine od datuma proizvodnje.

  Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

 

 

6.      DODATNE INFORMACIJE

 

Šta CARDIOPROL sadrži?

Aktivna supstanca je bisoprololfumarat.

Cardioprol 5 mg: jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg bisoprolola.

Cardioprol 10 mg: jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg bisoprolola.

 

Pomoćne supstance:

Tabletna jezgra: mikrokristalna celuloza, koloidni anhidrovani silicij, dibazni kalcijum fostat , preželatinizirani škrob, krospovidon, magnezij stearat.

Film ovojnica: Opadry OY-8719 Orange (Cardioprol 5mg), Opadry OY-8413 Yelow (Cardioprol 10 mg).  

 

 

Kako CARDIOPROL izgleda i sadržaj pakovanja?

Cardioprol 5 mg: okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta, narandžaste boje, sa ugraviranim znakom “CA 5” sa jedne strane.

Cardioprol 10 mg: okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta, boje senfa, sa ugraviranim znakom “CA 10” sa jedne strane.

 

Cardioprol 5 mg: 30 tableta u PVC/PVDC/Al blisteru (1 blister sa 30 tableta).

Cardioprol 10 mg: 30  tableta u PVC/PVDC/Al blisteru (3 blistera sa po 10 tableta).

 

Režim izdavanja:

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH

u saradnji sa The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd., Jordan        

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

 

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

CARDIOPROL, filom obložena tableta, 30x5mg: 04-07.10-2403/13 od 01.10.2013.

CARDIOPROL, filom obložena tableta, 30x10mg: 04-07.10-2404/13 od 01.10.2013.

 

Datum zadnje revizije teksta uputstva:

Mart  2013.