CECLOR

CECLOR 250 mg/5 mL

polietilenska bočica sa granulama za 60 ml oralne suspenzije, u kutiji

Supstance:
cefaklor
Jačina ATC Oblik
250 mg/5 mL J01DC04 granule za oralnu suspenziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CECLOR
125 mg/5 ml
250 mg/5 ml
granule za oralnu suspenziju

cefaklor

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ovo uputstvo sadrži:

1. Šta je Ceclor i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Ceclor
3. Kako se Ceclor uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako se Ceclor čuva

6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE CECLOR I ZA ŠTA SE KORISTI
Lijek Ceclor sadrži aktivnu supstancu cefaklor monohidrat, koja pripada grupi lijekova pod nazivom
cefalosporini. Cefalosporini su antibiotici i namjenjeni su liječenju bakterijskih infekcija.

Ceclor, granule za oralnu suspenziju koriste se u liječenju sljedećih infekcija:

Bronhitis

Upala pluća (pneumonia)

Infekcija mokraćne bešike (cistitis) i bubrega

Upala grla (faringitis) i upala krajnika (tonzilitis)

Upala srednjeg uha (otitis media)

Infekcije kože i mekog tkiva

Upala sinusa (sinuzitis)

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI CECLOR

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Kada ne smijete uzimati Ceclor

ukoliko imate alergiju (preosjetljivost) na cefaklor, cefalosporine ili neki od sastojaka lijeka (vidjeti

“Lista pomoćnih supstanci”). Alergijska reakcija se može ispoljiti kao osip, svrbež, otežano disanje

ili otok lica, usana, grla i jezika.

Budite oprezni sa lijekom Ceclor
Upozorite Vašeg ljekara:

ukoliko ste imali alergijsku reakciju na antibiotike kao što su penicilin, cefalosporini ili na neki drugi
lijek

ukoliko imate bilo kakve probleme sa želucem ili crijevima, a posebno ukoliko imate kolitis
(zapaljenje crijeva)

ukoliko imate oboljenje bubrega ili ste na dijalizi

ukoliko ste trudni ili dojite

ukoliko imate rijetko nasljedno oboljenje netolerancije na neki od šećera.

Ceclor može dati lažno pozitivne rezultate pri određivanju glukoze (šećera) u mokraći.
Ceclor može dati lažno pozitivne rezultate pojedinih imunoloških testova krvi (tzv.

Coombs-ovog testa).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Ceclor

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i

one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neki od sljedećih lijekova:

varfarin (lijek za sprječavanje zgrušavanja krvi)

probenecid (lijek za liječenje gihta).

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Primjena u periodu trudnoće
Lijek Ceclor ne bi trebalo koristiti u trudnoći, osim ukoliko ljekar ne smatra da je to neophodno.

Dojenje

Lijek Ceclor se u maloj količini izlučuje u majčino mlijeko. S obzirom da nije do kraja ispitano dejstvo
lijeka na odojče, savjetuje se poseban oprez prilikom njegove primjene kod dojilja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema podataka da cefaklor monohidrat utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim
vozilom ili rukovanja mašinama.

Ostala upozorenja
Lijek Ceclor, granule za oralnu suspenziju sadrži saharozu kao zaslađivač, te u slučaju netolerancije na
neki od šećera prije upotrebe ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru

3. KAKO SE CECLOR UZIMA

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš ljekar ne

kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek Ceclor suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, obratite se

ljekaru ili farmaceutu.

Doziranje
Uobičajena dnevna doza je 250 mg svakih 8 sati.
Kod težih oblika infekcije ili kada je uzročnik infekcije manje osjetljiv, doza može biti udvostručena.
Maksimalna dnevna doza je 4 g.
Kod pacijenata sa teškim bubrežnim oštećenjem ili kod pacijenata na dijalizi može biti potrebno
prilagođavanje doze.

Djeca
Uobičajena preporučena doza je 20 mg/kg/dan, podijeljena u 3 pojedinačne doze, tj.svakih 8 sati.
Kod bronhitisa i zapaljenja pluća preporučena dnevna doza se primjenjuje podijeljena u 3 pojedinačne
doze, dok kod upale grla i upale srednjeg uha, preporučena dnevna doza može biti podijeljenja u 2
pojedinačne doze, tj. svakih 12 sati. Kod težih infekcija doza može biti udvostručena. Maksimalna dnevna
doza iznosi 1 g.

Ukoliko ste uzeli lijeka više nego što ste trebali

Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu lijeka Ceclor od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo
Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek Ceclor

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se približilo
vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

Ako prestanete uzimati Ceclor

Vaš ljekar će Vas posavjetovati kada da prestanete sa terapijom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Kao i svi lijekovi i Ceclor može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. Svi lijekovi mogu uzrokovati
alergijske reakcije, ali su ozbiljne alergijske reakcije rijetke. Obavijestite Vašeg ljekara odmah ukoliko se
javi iznenadno zviždanje u grudima, teškoće pri disanju, stezanje u grudima, groznica, oticanje očnih
kapaka, lica ili usana, crvenilo ili svrbež (sa zahvatanjem cijelog tijela).

Ozbiljna neželjena dejstva
Sljedeće neželjene reakcije su ozbiljne. Potrebno je da prestanete sa uzimanjem lijeka i da hitno
kontaktirate Vašek ljekara ukoliko se javi:

ljuštenje kože i pojava plikova na koži

teška dijareja (proliv), sa mogućom pojavom krvi ili sluzi u stolici

Drugi neželjeni efekti uključuju sljedeće simptome:

proliv

osjećaj da ste bolesni (mučnina)

povraćanje

osip

svrbež

crveni plikovi na koži (urtikarija)

osip ili druge kožne manifestacije udružene sa otokom i /ili bolom u zglobovima,otokom limfnih
žljezda, groznica/povišena tjelesna temperatura, zamućen urin

otok ruku i nogu

otežano disanje

promjene u broju krvnih ćelija, što može uzrokovati pojavu modrica i osjećaj umora. Morate uraditi
testove krvi kako biste potvrdili ovo

oštećenje jetre ili bubrega što može biti otkriveno testovima krvi ili urina

žutica (žutilo kože i očiju)

umor

bockanje i trnci na šakama i stopalima

nesvjestica

hiperaktivnost

uznemirenost

nervoza

nesanica

konfuzija

trzanje mišića

vrtoglavica

halucinacije

gljivične infekcije usne duplje i vagine, svrab genitalija.

Ukoliko primjetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija lijeka Ceclor , a nisu pomenuti u

uputstvu, obavjestite Vašeg ljekara ili farmaceuta

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu

5. KAKO ČUVATI CECLOR

Držite lijek Ceclor van domašaja djece!

Čuvajte ovaj lijek na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Pripremljena suspenzija se čuva u frižideru (2-8°C) i može se koristiti 14 dana.

Rok upotrebe
24 mjeseca.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Uputstvo za upotrebu i rukovanje, posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostataka lijeka
Protresti bočicu prije pripreme rastvora. Za pripremu rastvora dodati 36 ml vode u dva koraka. Dodati
polovinu ukupne količine vode, zavrnuti poklopac i energično protresti rastvor. Dodati ostatak vode kako bi
se dostigao nivo označen sa strelicom oslikan na bočici. Dobro protresti kako bi se dobio jednoličan
rastvor.
5 ml rastvora pripremljenog prema ovim uputstvima bi trebalo da sadrži cefaklor monohidrat jednak 125
mg cefaklora, odnosno 250 mg cefaklora.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Ceclor sadrži

Ceclor 125 mg/5 ml

5 ml oralnog rastvora sadrži 125 mg (0,34 mmol) cefaclora u obliku cefaclor monohidrata

Ceclor 250 mg/5 ml

5 ml oralnog rastvora sadrži 250 mg (0,68 mmol) cefaclora u obliku cefaclor monohidrata

Pomoćne supstance:
Erytrosine aluminium lake boja (E127), metilceluloza, natrijum lauril sulfat, dimetikon, ksantan guma F,
modifikovani škrob, umjetni okus jagode, saharoza.

Kako Ceclor izgleda i sadržaj pakovanja
Bijela plastična boca (HDPE) 60 ml, granule za rastvor za oralnu upotrebu i dozna kašika.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač ljeka (administrativno sjedište)
Actavis Group Hf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur, Island

Proizvođač gotovog lijeka
Facta Farmaceutici SpA (Acs Dobfar Group)
Via Laurentina Km 24.730
00071 Pomezia-Italy

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10,
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
CECLOR 125mg/5 ml granule za oralnu suspenziju: 04-07.3-2-18/14 od 22.12.2014.
CECLOR 250mg/5 ml granule za oralnu suspenziju: 04-07.3-2-19/14 od 22.12.2014.