CEFAKS filmom obložena tableta

CEFAKS 250 mg tableta

10 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 5 tableta), u kutiji

Supstance:
cefuroksim
Jačina ATC Oblik
250 mg tableta J01DC02 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

CEFAKS
250 mg filmom obložena tableta
500 mg filmom obložena tableta

cefuroksim

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
Ukoliko bilo koje neželjeno djelovanje postane ozbiljno, ili ako primjetite bilo koje neželjeno djelovanje
koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je CEFAKS i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati CEFAKS?
3. Kako uzimati CEFAKS?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati CEFAKS?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CEFAKS I ZA ŠTA SE KORISTI?
CEFAKS je antibiotik koji se koristi kod odraslih i djece. Djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju
infekcije. Pripada grupi lijekova koje zovemo cefalosporini.
CEFAKS se koristi za liječenje sljedećih infekcija:

grla

sinusa

srednjeg uha

pluća ili prsišta

mokraćnog sistema

kože i mekih tkiva.

CEFAKS se može koristiti i:

za liječenje Lajmske bolesti (infekcija koju prenose paraziti krpelji).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CEFAKS?
Nemojte uzimati CEFAKS
ako:

ako ste alergični (

preosjetljivi) na bilo koji cefalosporinski antibiotik, cefuroksim ili bilo koji drugi

sastojak lijeka CEFAKS (naveden u dijelu 6).

ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji drugi beta-
laktamski antibiotik (penicilini, monobaktami, karbapenemi).

 Ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati CEFAKS dok se ne

posavjetujete s Vašim ljekarom.

Budite posebno oprezni sa CEFAKS –om
CEFAKS
se ne preporučuje za djecu mlađu od 3 mjeseca, pošto sigurnost i efikasnost u ovoj starosnoj
grupi nisu poznati.
Tokom uzimanja CEFAKS–a morate paziti na određene znakove bolesti, kao što su alergijske reakcije,
gljivične infekcije (kao što je

candida) i jaki proljev (pseudomembranous colitis). To će umanjiti rizik od

bilo kakvih problema. Pogledajte “Stanja na koja trebate obratiti pažnju” u poglavlju 4.
Ispitivanja krvi
CEFAKS može uticati na rezultate testova nivoa šećera u krvi ili na krvno ispitivanje Coombsov test.
Ako Vam je potrebno ispitivanje krvi:
Obavijestite osobu koja uzima uzorak krvi da uzimate CEFAKS.

Uzimanje drugih lijekova sa CEFAKS –om
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.
Lijekovi koji se koriste za smanjivanje količine kiseline u želucu (npr.

antacidi koji se koriste u liječenju

žgaravice) mogu uticati na djelovanje CEFAKS-a.
Probenecid

Oralni antikoagulansi
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji lijek kao što je ovaj.

Kontracepcijske pilule
CEFAKS može smanjiti djelotvornost kontracepcijskih pilula. Ako uzimate kontracepcijske pilule za
vrijeme liječenja potrebno je dodatno koristiti mehaničke metode kontracepcije (kao što su
prezervativi). Pitajte svog ljekara za savjet.
Trudnoća, dojenje i plodnost
Obavijestite Vašeg ljekara prije uzimanja CEFAKS-a:

ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni, ili planirate zatrudniti

ako dojite

Vaš ljekar će procijeniti korist primjene CEFAKS-a tokom trudnoće za Vas i potencijalni rizik za dijete.
Upravljanje vozilima i mašinama
CEFAKS može izazvati vrtoglavicu i druga neželjena djelovanja koja Vas čine manje opreznima.
Nemojte voziti ili upravljati mašinama ako se ne osjećate dobro.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Cefaks: Cefaks tablete sadrže metil parahidroksibenzoat i
propil parahidroksibenzoat koji mogu izazvati alergijske reakcije (moguće odgođene), izuzetno
bronhospazam (sužavanje disajnih puteva).
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi zbog čega se smatra da u osnovi ne sadrži
natrij.

3. KAKO UZIMATI CEFAKS?

Uvijek uzimajte CEFAKS tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite s
Vašim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.
Uzmite CEFAKS nakon obroka. To će pomoći da liječenje bude efikasnije.
Progutajte cijelu tabletu s malo vode.
Tablete nemojte žvakati, drobiti ili prepoloviti – to može smanjiti efikasnost liječenja.
Uobičajena doza
Primjena kod odraslih
Uobičajena doza CEFAKS-a je 250 mg do 500 mg dva puta na dan ovisno o vrsti i težini infekcije.
Primjena kod djece
Uobičajena doza CEFAKS-a je 10 mg/kg (do maksimalne doze od 125 mg) do 15 mg/kg (do
maksimalne doze od 250 mg) dva puta na dan ovisno o:

vrsti i težini infekcije.

CEFAKS tablete ne smiju se lomiti.
CEFAKS se ne preporučuje za djecu starosti do 3 mjeseca, pošto sigurnost i efikasnost za ovu
starosnu grupu nisu poznati.
Ovisno o bolesti i tome kako Vaše dijete reaguje na liječenje, početna doza se može promijeniti ili
može biti potreban više od jednog tretmana liječenja.
Bolesnici s bubrežnim tegobama
Ako imate problema s bubrezima, Vaš ljekar može promijeniti dozu.
Obratite se Vašem ljekaru ako se ovo odnosi na Vas.

Ako uzmete više CEFAKS -a nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše CEFAKS-a možete imati neurološke poremećaje, povećana je vjerovatnost
napada
(

konvulzija).

Ne odugovlačite. Obratite se Vašem ljekaru, ili službi hitne pomoći u najbližoj bolnici.

Ako ste u mogućnosti pokažite im kutiju CEFAKS-a.
Ako ste zaboravili uzeti CEFAKS
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite sljedeću dozu u
uobičajeno vrijeme.
Nemojte prekidati uzimanje CEFAKS-a bez savjetovanja s ljekarom.
Važno je da uzmete cijelu terapiju CEFAKS-a
. Nemojte prestati ako Vam ljekar nije tako preporučio
iako se osjećate bolje. Ako ne završite cijeli tretman liječenja, infekcija se može vratiti.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i bilo koji drugi lijek CEFAKS može izazvati neželjena djelovanja iako se ne javljaju kod svih ljudi.
Stanja o kojima treba voditi računa
Mali broj ljudi koji uzimaju CEFAKS mogu dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu kožnu
reakciju.
Simptomi uključuju:

tešku alergijsku reakciju. Znakovi uključuju izdignuti osip praćen svrbežom, oticanje, ponekad lica i
usta što može uzrokovati otežano disanje.

kožni osip, koji može imati mjehuriće, te izgleda kao male mete (tamne tačke u sredini, uokvirene
sa svijetlim dijelovima te tamnijim prstenom na rubu)

rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože (to mogu biti znakovi

Stevens-Johnson sindroma ili

toksične epidermalne nekrolize)

gljivičnu infekciju. Lijekovi poput CEFAKS-a mogu izazvati bujanje gljivica (

Candida) u tijelu što

dovodi do gljivične infekcije. Ova neželjena djelovanja su vjerovatnija ako se CEFAKS uzima duže
vrijeme.

težak proljev (

pseudomembranozni kolitis). Lijekovi kao što je CEFAKS mogu izazvati upalu

debelog crijeva što uzrokuje jaki proljev, obično s krvi ili sluzi, bolove u želucu i visoku
temperaturu.

Jarisch-Herxheimer reakcija. Neki bolesnici mogu dobiti visoku temperaturu (vrućicu), zimicu,
glavobolju, bolove u mišićima i osip za vrijeme liječenja Lajmske bolesti CEFAKS-om. To je
poznato kao

Jarisch-Herxheimer reakcija. Simptomi obično traju nekoliko sati ili do jedan dan.

Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma potrebno je obavijestiti ljekara ili medicinsku

sestru.

Česta neželjena djelovanja (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

gljivične infekcije

glavobolja

vrtoglavica

proljev

mučnina

bolovi u trbuhu

Česta neželjena djelovanja koja se mogu pokazati u pretragama krvi:

porast broja bijelih krvnih ćelija (

eozinofilija)

povišenje jetrenih enzima

Manje česta neželjena djelovanja (mogu se javiti kod više od 1 na 100 osoba):

povraćanje

kožni osip

Manje česta neželjena djelovanja koja se mogu pokazati u pretragama krvi:

smanjenje broja krvnih pločica (ćelije koje pomažu zgrušavanju krvi)

smanjenje broja bijelih krvnih ćelija

pozitivan Coombs-ov test

Ostala neželjena djelovanja
Ostala neželjena djelovanja su se pojavila kod malog broja ljudi, ali njihova tačna učestalost nije
poznata.

težak proljev (

pseudomembranozni kolitis)

alergijske reakcije

kožne reakcije (uključujući i one teške)

visoka temperatura (vrućica)

žuta boja bjeloočnica ili kože

upala jetre (

hepatitis)

Neželjena djelovanja koja se mogu pokazati u pretragama krvi:

prebrza razgradnja crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CEFAKS?
Čuvati lijek van dohvata i pogleda djece i u originalnom pakovanju.
Čuvati na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi ispod 25°C.
Koristite ovaj lijek u skladu sa rokom upotrebe.
Ne upotrebljavajte CEFAKS nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se
odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Ukoliko primijetite oštećenja na lijeku i/ili pakovanju, nemojte koristiti CEFAKS.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta CEFAKS
sadrži
-
Aktivna supstanca je cefuroksim. Svaka CEFAKS 250 mg filmom obložena tableta sadrži 250 mg
cefuroksima u obliku cefuroksim aksetila.
Svaka CEFAKS 500 mg filmom obložena tableta sadrži 500 mg cefuroksima u obliku cefuroksim
aksetila.
- Ostali sastojci su: mikrokristalna celuloza, natrijev lauril sulfat, hidrogenizirano biljno ulje , karmeloza
natrij, umrežena, koloidni silicijev dioksid, hidroksipropilmetil celuloza, natrij benzoat, titan dioksid,
propil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, propilen glikol.

Kako CEFAKS izgleda i sadržaj pakovanja
CEFAKS 250 mg je bijela, duguljasta filmom obložena tableta, sa urezom na jednoj strani i utisnutom
oznakom „250“ na drugoj strani.
CEFAKS 500 mg je bijela, duguljasta filmom obložena tableta, sa urezom na jednoj strani i utisnutom
oznakom „500“ na drugoj strani.
Pakovane su u OPA/Al/PVC//Al blistere (2 blistera).
Pakovanje sadrži 10

filmom obloženih tableta, u kartonskoj kutiji

.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875

Ime i adresa proizvođača lijeka
DEVA HOLDİNG A.Ş .
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
34303 No:1 Küçükçekmece/ İSTANBUL
Turska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept, u apoteci.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
CEFAKS, filmom obložena tableta, 10 x 250 mg: 04-07.3-1-3406/14 od 06.11.2015.
CEFAKS, filmom obložena tableta, 10 x 500 mg: 04-07.3-1-3407/14 od 06.11.2015.