CEREBRYL

CEREBRYL 1200 mg tableta

60 tableta u polietilenskoj tubi sa polipropilenskim zatvaračem

Supstance:
piracetam
Jačina ATC Oblik
1200 mg tableta N06BX03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CEREBRYL
1200 mg tableta
piracetam 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, jer ono sadrži važne informacije za Vas.
- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati pročitati ponovo.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, upitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.
- Ovaj lijek je propisan samo za Vas. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi iako su simptomi njihove bolesti isti kao i Vaši.
- Ukoliko neka od neželjenih dejstava postanu ozbiljna, ili ukoliko primjetite neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo vas obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta. 

Ovo uputstvo sadrži informacije o tome: 
1. Šta je Cerebryl i za šta se koristi 
2. Prije nego počnete uzimati Cerebryl
3. Kako uzimati Cerebryl 
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Cerebryl 
6. Dodatne informacije 


1. ŠTA JE CEREBRYL I ZA ŠTA SE KORISTI 
Cerebryl tablete pripadaju grupi lijekova poznatih kao analozi gama-aminobuterne kiseline (GABA). Cerebryl sadrži aktivnu supstancu piracetam. Piracetam djeluje na mozak i nervni sistem i smatra se da ga štiti od nedostatka kisika. Cerebryl tablete se koriste u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje mioklonusa. To je stanje u kojem nervni sistem uzrokuje nekontrolisano trzanje ili grčenje mišića, posebno u rukama i nogama. 

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CEREBRYL
Nemojte uzimati Cerebryl
- Ako ste alergični (prosjetljivi) na piracetam ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u odjeljku 6). Ako ste ikada imali ozbiljne probleme s bubrezima 
- Ako ste ikada doživjeli krvarenje u mozgu
- Ako patite od Huntingtonove bolesti (poznate i kao Huntingtonova koreja - nasljedna bolest koja uzrokuje progresivan slom (degeneraciju) nervnih ćelija u mozgu). Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Cerebryl tablete i posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 

Budite oprezni sa Cerebrylom 
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja Cerebryl tableta
• ako mislite da Vam bubrezi možda neće savršeno raditi. (Vaš će Vam ljekar možda morati dati nižu dozu na početku.)
• ako ste ikada imali bilo kakav problem s krvarenjem.

Upozorenje vezano za doping kontrolu
Korištenje lijeka Cerebryl može dovesti do pozitivnih rezultata na doping testovima.

Uzimanje drugih lijekova sa Cerebrylom
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati druge lijekove. 
Ako koristite bilo koji od sljedećih lijekova, obavijestite svog ljekara:
  - Ekstrakt štitnjače ili tiroksin
- Antikoagulansi kao što su varfarin ili acenokumarol
- Niske doze aspirina
- Ostali lijekovi, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta. 

Trudnoća i dojenje 
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti, upitajte za savjet svog ljekara ili farmaceuta prije uzimanja ovog lijeka. Ako uzimate ovaj lijek, koristite kontracepciju kako biste izbjegli trudnoću. Ako uzimate Cerebryl i mislite da ste zatrudnjeli, odmah se posavjetujte s ljekarom. 

Upravljanje vozilima i mašinama Cerebryl tablete mogu uzrokovati omaglicu i drhtavicu. 
Ako Vam se to dogodi, nemojte upravljati vozilima niti koristiti mašine. 

Ostala upozorenja
Ovaj lijek sadrži laktozu. Ukoliko imate netoleranciju na neke šećere, kontaktirajte svog ljekara prije nego što počnete uzimati Cerebryl.


3. KAKO UZIMATI CEREBRYL
Uvijek uzimajte Cerebryl tačno kako Vam je rekao ljekar ili farmaceut.
Molimo vas ponovo razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom ukoliko niste potpuno sigurni. Važno: Vaš će ljekar odrediti dozu koja Vam odgovara. 
Vaša će doza biti jasno prikazana na etiketi koju Vaš farmaceut stavlja na Vaš lijek.
Ako ne, ili ako niste sigurni, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Odrasli 
Koliko lijeka treba uzeti i kada ga uzeti
• Preporučena početna doza je 7,2 g svaki dan (šest tableta). 
• Najbolje je podijeliti dozu tako da se tablete uzimaju dva ili tri puta tokom dana (npr. 2 tablete ujutro, 2 u podne i 2 uvečer). 
• Kada počnete uzimati ovaj lijek, Vaš ljekar Vam može reći da postepeno povećavate dozu kako biste dobili najbolju dozu za liječenje Vašeg stanja. 
• Pažljivo pratite uputstva ljekara. Kako trebate uzimati lijek 
• Progutajte čitave tablete s čašom vode.
• Nemojte lomiti ili žvakati tablete jer piracetam ima vrlo gorak okus.
• Ako Vam je teško progutati tablete, obavijestite svog ljekara što je prije moguće kako bi Vam mogao propisati piracetam u obliku otopine. 

Starije osobe i pacijenti s bubrežnim problemima
Ako ste starija osoba ili imate bubrežne probleme, Vaš ljekar može Vam smanjiti dozu. 

Ako uzmete više Cerebryla nego što ste trebali 
Ako slučajno uzmete previše lijeka, odmah posjetite najbliži bolnički ambulantni odjel ili Vašeg ljekara. 

Ako ste zaboravili uzeti Cerebryl 
Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu. 
Jednostavno uzmite sljedeću dozu kako je planirano. 

Ako prestanete uzimati Cerebryl 
Nemojte prestati uzimati Cerebryl bez prethodnog razgovora s ljekarom. 
Naglo prekidanje primjene lijeka može uzrokovati trzanje i grčenje. 
Ako imate dodatnih pitanja o korištenju ovog lijeka, upitajte svog ljekara ili farmaceuta. 


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi lijekovi, Cerebryl može imati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svakoga. 
Možda ćete primijetiti sljedeće nuspojave:
• Alergijska reakcija i poteškoće s disanjem, oticanje, groznica 
• Spontano krvarenje uzrokovano nedostatkom u Vašem mehanizmu zgrušavanja krvi
• Pogoršanje napadaja
• Halucinacije
• Poremećaj ravnoteže i nestabilnost pri stajanju 
• Anksioznost i uznemirenost 
• Zbunjenost
• Nemir 
• Nervoza 
• Pospanost 
• Depresija
• Slabost
• Vrtoglavica
• Povećanje tjelesne težine 
• Bol u trbuhu
• Proljev 
• Bolest ili osjećaj bolesti
• Glavobolja
• Nesanica
• Oticanje kože, osobito oko lica
• Osip kože i svrbež. 

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.


5. KAKO ČUVATI CEREBRYL 
Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van dohvata i pogleda djece.
Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje. 
Nemojte koristiti Cerebryl nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji iza oznake EXP. 
Rok trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca. 
Nemojte bacati lijekove u kanalizaciju ili kućni otpad.
Upitajte Vašeg farmaceuta kako ćete odbaciti lijekove koje više ne koristite.
Ove mjere pomoći će u zaštiti životne sredine. 


6. DODATNE INFORMACIJE 
Šta Cerebryl sadrži Aktivna spstanca je piracetam. 
Svaka tableta sadrži 1200 mg piracetama. 
Ostale komponente su: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, škrob, magnezij stearat, krospovidon 

Kako Cerebryl izgleda i sadržaj pakovanja
Bijela, duguljasta tableta sa diobenom linijom na jednoj strani u spremniku za tablete. 
Tableta se može podijeliti na dva jednaka dijela. 
Pakovanje sa 20 tableta u kutiji. 
Pakovanje sa 60 tableta u kutiji.

Režim izdavanja 
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA 
Administrativno sjedište
Viennapharm GmbH 
Mariahilferstrasse 123/3, 1120 Beč, Austrija 

Proizvođač gotovog lijeka 
Kwizda Pharma GmbH 
Effingergasse 21, 1160 Beč, Austrija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promnet
Apomedical d.o.o. 
Vreoca 33, 71 210 Ilidža, Sarajevo 

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Cerebryl, tableta, 20 x 1200 mg: 04-07.3-2-6160/17 od 
Cerebryl, tableta, 60 x 1200 mg: 04-07.3-2-6159/17 od