CHLORAMPHENICOL ALKALOID

CHLORAMPHENICOL ALKALOID 10 mg g

5 g masti za oči u Al-tubi sa polipropilenskim zatvaračem, u kutiji

Supstance:
hloramfenikol
Jačina ATC Oblik
10 mg g S01AA01 mast za oči

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CHLORAMPHENICOL ALKALOID
10 mg/g mast za oči

hloramfenikol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da

škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje

nisu navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Chloramphenicol Alkaloid i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Chloramphenicol Alkaloid
3. Kako uzimati Chloramphenicol Alkaloid
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Chloramphenicol Alkaloid
6.Dodatne informacije

1. ŠTA JE CHLORAMPHENICOL ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI
Hloramfenikol pripada grupi lijekova nazvanih antibiotici. Djeluje na taj način što sprečava razvoj
bakterija, omogućavajući organizmu da se sam izbori sa infekcijom. Namijenjen je za liječenje infekcije
očiju ili očnih kapaka izazvanih bakterijama (bakterijski konjuktivitis). Znaci očne infekcije uključuju
bolno, crveno ili upaljeno oko, lepljiv sekret ili kraste na očnim kapacima.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CHLORAMPHENICOL ALKALOID
Nemojte uzimati Chloramphenicol Alkaloid:

ako ste alergični (preosjetljivi) na hloramfenikol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka; Znaci

alergijske reakcije uključuju: osip, otok ili probleme sa disanjem, oticanje usana, lica, grla, jezika i
pogoršavanje crvenila, svraba ili oticanje oka ili očnog kapaka.
ako imate istoriju problema sa krvnom slikom uključujući aplastičnu anemiju.

Nemojte upotrebljavati ovaj lijek ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni
obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije upotrebe lijeka Chloramphenicol Alkaloid.

Budite oprezni s Chloramphenicol Alkaloid:
Obavijestite svog ljekara ukoliko se nešto od navedenoga odnosi na Vas:
 imate probleme sa vidom;
 imate jake bolove u unutrašnjosti oka;
 oči su Vam osjetljivi na svjetlost;
 imate zapaljenje oka i osip po Vašem licu ili tjemenu;
 oko Vam je zamagljeno;
 zjenica oka Vam izgleda neuobičajeno;
 mislite da imate strano tjelo u oku;
 ste nedavno imali konjuktivitis;
 imate glaukom;
 Vaše oko proizvodi manje suza (sindrom suvog oka);
 imali ste operaciju očiju ili laserski tretman u poslednjih 6 mjeseci;
 imate povredu oka;
 koristite neke druge kapi za oči ili mast za oči;
 nosite kontaktna sočiva. Ne savjetuje se korišćenje kontaktnih sočiva najmanje 24 sata nakon
prekida terapije sa ovim lijekom.

Uzimanje drugih lijekova s Chloramphenicol Alkaloid

Molimo obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste nedavno

uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ako uzimate:

-

lijekove za terapiju kancera;

-

lijekove za imuni sistem kao što je azatioprin.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek!

Bezbjednost upotrebe Chloramphenicol Alkaloid masti za oči tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena.
Obavijestite Vašeg ljekara prije uzimanja lijeka Chloramphenicol Alkaloid ako ste trudni, mislite da ste
trudni ili planirate trudnoću.

Nemojte dojiti ako koristite Chloramphenicol Alkaloid mast za oči, budući da se mala količina
hloramfenikola izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i mašinama
Moguća je pojava zamagljenog vida odmah nakon nanošenja ovog lijeka. Ukoliko se ovo javi, nemojte
voziti ili rukovati mašinama sve dok vam se vid ne razbistri.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Chloramphenicol Alkaloid
Chloramphenicol Alkaloid mast za oči sadrži lanolin koji može izazvati lokalne kožne reakcije (tj.
kontaktni dermatitis). Sadrži i ricinusovo ulje koje može uzrokovati kožne reakcije.

3. KAKO UZIMATI CHLORAMPHENICOL ALKALOID

Uvijek uzimajte Chloramphenicol Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se s Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Primjena lijeka
Nemojte upotrebljavati ovaj lijek duže od 5 dana bez predhodne konsultacije ljekara.

Način upotrebe lijeka
 Operite ruke.
 Odstranite poklopac sa tube.
 Nagnite glavu unazad.
 Istisnite oko 1 cm masti u donji kapak bez dodirivanja oka.
 Zatvorite oko.
 Višak masti obrišite sa čistom maramicom.

Dužina upotrebe
Odrasli, stariji i djeca iznad 2 godine starosti.

-

Nanosite mast direktno u oko, tri ili četiri puta dnevno.

-

Ukoliko ne nastupi poboljšanje simptoma unutar 2 dana obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

-

Produžite sa upotrebom do 5 dana sve do poboljšanja simptoma.

Mast za oči treba iskoristiti unutar 28 dana nakon otvaranja. Nakon isteka ovog perioda baciti
preostalu količinu lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti Chloramphenicol Alkaloid

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme sljedeće doze,
preskočite zaboravljenu dozu i vratite se na Vaš uobičajen redosled doziranja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Chloramphenicol Alkaloid, obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Chloramphenicol Alkaloid
Produžite da upotrebljavate mast 5 dana, čak i ako nastupi poboljšanje simptoma. Nemojte prekidati
sa upotrebom lijeka Chloramphenicol Alkaloid samo zato sto se osjećate bolje. Ako prekinete terapiju
infekcija se može vratiti.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Chloramphenicol Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju

kod svih ljudi.

Prekinite sa upotrebom lijeka Chloramphenicol Alkaloid i odmah se obratite ljekaru ako:

-

se jave bilo kakvi problemi sa kožom, kao sto su osip ili svrab oko očiju ili ukoliko nastane jače
crvenilo.

-

Vam se pojave modrice lakše nego uobičajeno ili ako Vam se pojavi infekcija lakše ili cešće
nego uobičajeno. Možete se takođe osjećati umornije ili slabije.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI CHLORAMPHENICOL ALKALOID
Chloramphenicol Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Rok upotrebe lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.
Chloramphenicol Alkaloid se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

С.

Lijek iskoristiti u roku od 28 dana nakon prvog otvaranja. Nakon prvog otvaranja lijek čuvati na
temperaturi od 15-25

C. Nakon ovog perioda neupotrijebeni lijek baciti.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Chloramphenicol Alkaloid sadrži
Aktivna supstanca је hloramfenikol.
Jedan gram masti za oči sadrži 10 mg hloramfenikola.
Pomoćne supstance su: lanolin; ricinusovo ulje; bijeli vazelin.

Kako Chloramphenicol Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Chloramphenicol Alkaloid mast za oči je prozirno-bijela, homogena mast.
Mast za oči je pakovana u 5 g-aluminijumske tube zatvorene sa polipropilenskim zatvaračem.
Kutija sadrži 1 tubu od 5 g masti, uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Alkaloid AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak 4b, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-2943/16 od 08.09.2016.