CIRKULIN VALERIJANA

CIRKULIN VALERIJANA 160 mg tableta+ 40 mg tableta

40 tableta (2 AL/PVC/PE/PVDC blistera po 20 tableta), u kutiji

Supstance:
suhi ekstrakt hmelja suhi ekstrakt korjena odoljena
Jačina ATC Oblik
160 mg tableta+ 40 mg tableta N05C obložena tableta

Stranica 1 od 3

UPUTA ZA PACIJENTA

∆ CIRKULIN VALERIJANA
160 mg + 40 mg obložena tableta

suhi ekstrakt korjena odoljena (4-6:1, voda)

suhi ekstrakt cvijeta uzgojenog hmelja (3-6:1, voda)

Pažljivo pročitajte uputu prije nego počnete uzimati lijek. Pročitajte cijelu uputu pažljivo jer sadrži
Vama važne podatke.
Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Koristite CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete moraju se
uzimati u skaldu s uputama o lijeku da biste postigli najbolje rezultate.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili trebate savjet, obratite se svom ljekaru, farmaceutu.

Ako se simptomi ne poboljšaju nakon četrnaest dana primjene, posavjetujte sa sa ljekarom ili
farmaceutom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu potrebno je obavijestiti
ljekara, farmaceuta.

Sadržaj:

1. Šta su CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
3. Kako uzimati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete

6.

Dodatne informacije

1. Šta je CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete i za što se koristi.
CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete su tradicionalni biljni lijek koji se koriste za ublažavanje
blagih simptoma stresa i kao pomoć kod nesanice.
Proizvod je tradicionalni biljni lijek za primjenu kod navedenih indikacija temeljeno na dugotrajnoj
primjeni.

2. Prije nego počnete uzimati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
Nemojte uzimati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete ako ste preosjetljivi (alergični) na aktivne
supstance, azo rubin boju (E122) ili neku drugu pomoćnu tvar.

Budite oprezni s CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
Djeca:
Upotreba ovog lijeka nije preporučena u adolescenata i djece mlađe od 12 godina zbog
nedostatka podataka

Uzimanje drugih lijekova

s CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete

Dostupni su samo ograničeni podaci o farmakološkim interakcijama s drugim lijekovima.
Nisu opažene kliničke relevantne interakcije s lijekovima metabolizitranim putem CYP2D6, CYP3A4/5,
CYP1A2, CYP2E1.
Nije preporučena kombinacija sa sintetskim sedativima.
Molimo obavijestite svog ljekara ili farmaceuta uzimate li druge lijekove ili ste ih nedavno uzimali čak
i ako se radi o lijeku bez recepta.

Uzimanje hrane i pića s

CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete

Dok uzimate ovaj lijek, ne smijete piti alkohol.

Trudnoća i dojenje:
Nije utvrđena sigurna primjena ovog lijeka tokom trudnoće i dojenja.
Zbog nedostatka podataka, kao preventivna mjera, ne preporučuje se upotreba ovog lijeka tokom
trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.
(Δ – Lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim
vozilima i mašinama)

Stranica 2 od 3

Ovaj lijek može negativno uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Do dva sata
nakon uzimanja lijeka ne preporučuje se vozit ili rukovati strojevima ili obavljanje poslova u nesigurnim
uslovima. Sposobnost regovanja može biti smanjena čak i ako se lijek uzima u skladu s uputama.
Konzumirate li istodobno i alkohol ,učinak lijeka se može pojačati.

Važne mjere opreza:
Azo rubin boja (E122) može prouzročiti rakcije preosjetljivosti.
Ovaj proizvod sadrži saharozu i laktozu stoga ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetijte sa sa svojim ljekarom.

3. Kako uzimati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete uvijek uzimajte onako kako je navedeno u uputi. Imate li
nedoumica vezanih za način uzmanja, posavjetujte se ljekarom ili farmaceutom.
Ako nije drugačije propisano:

-

Za odrasle za ublažavanje blagih simptoma stresa -2 tablete 3 puta dnevno

-

pomoć kod nesanice – 2 tablete 1 sat prije odlaska na spavanje

Način uzimanja:
Kroz usta.
Tablete se ne smiju uzimati u ležećem položaju. Moraju se progutati cijele s dovoljno tekućine
(najbolje uz čašu vode).

Dužina primjene lijeka:
Ako simptomi ne prestanu za vrijeme primjene ovog lijeka, potražiti savijet ljekara ili farmaceuta.
Savjetujte sa sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako je učinak ovoj lijeka preslab ili prejak.

Ako ste uzeli više CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
U slučaju da ste u bilo kom trenutku nehotice uzeli dvostruko ili trostruko veću dozu od propisane (što
odgovara uzimanju 6-9 obloženih tableta) to u pravilu neće imati negativnih poslijedica. Nastavite
uzimati tablete u propisanoj dozi, odnosno u dozi koju vam je propisao ljekar.
Ako ste uzeli znatno veću dozu lijeka, morate sa savjetovati sa ljekarom.

Ako ste zaboravili uzeti CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete.
Nemojte uzeti dvostruko veću dozu nego samo nastavite uzimati tablete kako je propisano u ovoj uputi
ili kao vam je ljekar propisao.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete mogu uzrokovati nuspojave
Uključujući sve poznate nuspojave koje se javljaju u liječenju korijenom odoljena i cvijetom uzgojenog
hmelja, kao i one koje se mogu pojaviti kod viših doza ili dugotrajne terapije.
Mogu se pojaviti želučano–crijevni simptomi (npr mučnina,grčevi u trbuhu). Učestalost nije poznata.
Azorubin boja (E 122) može prouzrokovati reakcije preosjetljivosti. Kako bi se nuspojave povukle u
pravilu je dovoljno prekiniti uzimanje.
Pojave li se nakon prvog uzimanja znakovi preosjetljivosti, lijek se ne smije ponovo uzimati.
Pacijent se treba posavjetovati s ljekarom ili farmaceutom ukoliko su simptomi i dalje prisutni ili
uslučaju pojave neželjenih učinaka koji se navode u tekstu upute.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu

5. Kako čuvati CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zbog zaštite od vlage.
CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete ne smiju se upotrebiti nakon isteka roka valjanosti
navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se poslednji dan naznačenog mjeseca

6. Dodatne informacije

Stranica 3 od 3

Što sadrži CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
Djelatne tvari:
1 obložena tableta sadrži:
160 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Valeriana officinalis L. (korjen odoljena)
(4-6:1) ekstakcijsko otapalo: voda
40 mg mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Humulus lupulus L., cvijet (cvijet uzgojenog hmelja)
(3-6:1), ekstrakcijsko otapalo: voda

Pomoćne tvari:
Saharoza, maltodekstrin, celuloza, mikrokristalična, laktoza bezvodna, kalcijev karbonat, makrogol
6000, pročišćena voda, stearinska kiselina, arapska guma, osušena raspršivanjem, silicijev dioksid,
koloidni bezvodni, silicijev dioksid, metilirani, metakrilatna kiselina/etakrilat kopolimer 1:1, 30 %
respršina, boja azorubin, aluminijeva so (E 122), titanijev dioksid (E171), magnezijev stearat,
montanski glikolni vosak, polisorbat 20, polisorbat 40

Kako izgleda CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete
CIRKULIN VALERIJANA obložene tablete su crvene boje obložene tablete.
Mogu se dobiti u pakovanju od :

-

20 obloženih tableta u Al- PVC/PE/PVDC blister, kutija

-

40 obloženih tableta u Al- PVC/PE/PVDC blister, kutija

Režim izdavanje lijeka
Lijek se izdaje bez lekarskog recepta

Naziv i adresa proizvođača:
Roha Arznimittel GmbH
Rockwinkeler Heestr.100
28355 Bremen, Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka
Roha Arznimittel GmbH
Rockwinkeler Heestr.100
28355 Bremen, Njemačka

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo,
Pijačna 14a
71210 Sarajevo

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet
Cirkulin Valerijana 20 tableta broj dozvole: 04-07.3-1-2227/14 od 13.05.2016.
Cirkulin Valerijana 40 tableta broj dozvole: 04-07.3-1-2226/14 od 13.05.2016.