CITALEA

CITALEA 20 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta N06AB10 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ CITALEA
10 mg
20 mg
film tableta

escitalopram

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je lijek CITALEA i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek CITALEA

3.

Kako primjenjivati lijek CITALEA

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek CITALEA

6.

Dodatne informacije

1. Šta je lijek CITALEA i za šta se primjenjuje

Lijek CITALEA sadrži aktivnu supstancu escitalopram. CITALEA pripada grupi lijekova protiv depresije
koji se zovu selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina. Ti lijekovi djeluju na serotoninski
sistem u mozgu, povećavajući nivo serotonina. Poremećaji serotoninskog sistema se smatraju
značajnim faktorom u razvoju depresije ili srodnih bolesti.

Lijek CITALEA sadrži escitalopram, a primjenjuje se za liječenje depresije (velikih depresivnih
epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj s agorafobijom ili bez nje, socijalni
anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Možda će trebati da prođe nekoliko sedmica, prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite
liječenje s lijekom CITALEA, čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo
poboljšanje.

Vi se morate obratiti ljekaru ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije.

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek CITALEA

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek CITALEA

Ako ste alergični na escitalopram ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (sastav lijeka

naveden je u dijelu 6. Dodatne informacije);

Ako primjenjujete druge lijekove, koji pripadaju grupi koja se zove inhibitori

monoaminooksidaze, uključujući i selegilin (primjenjuje se za liječenje Parkinsonove bolesti),
moklobemid (primjenjuje se za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik);

Ako imate prirođeno abnormalan srčani ritam ili ste imali epizodu abnormalnog srčanog ritma

(što se vidi na EKG pregledu, kojim se procjenjuje funkcija srca);

Ako primjenjujete lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu uticati na

srčani ritam (vidite dio

Primjena drugih lijekova s lijekom CITALEA).

Budite oprezni s lijekom CITALEA

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, prije primjene lijeka CITALEA. Molimo vas, recite
Vašem ljekaru ako imate bilo koje drugo stanje ili bolest, jer će Vaš ljekar možda trebati da to uzme u
razmatranje. Posebno, recite Vašem ljekaru:

Ako imate epilepsiju. Liječenje s lijekom CITALEA treba prekinuti, ako se napadi konvulzija

jave po prvi put ili napadi postanu učestaliji (vidite također i dio 4.

Moguća neželjena

djelovanja);

Ako imate oštećenu jetrenu ili bubrežnu funkciju. Vaš ljekar će možda trebati da prilagodi Vaše

dozu;

Ako imate šećernu bolest. Liječenje s lijekom CITALEA može promijeniti kontrolu glikemije

(visina šećera u Vašoj krvi). Možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina i/ili oralnog
hipoglikemika;

Ako imate snižen nivo natrija u krvi;

Ako ste skloni lakom razvoju krvarenja ili modrica;

Ako ste na elektrokonvulzivnoj terapiji;

Ako imate koronarnu bolest srca;

Ako imate ili ste imali probleme sa srcem ili ako ste nedavno imali srčani napad;

Ako u mirovanju imate mali broj otkucaja srca i/ili znate da postoji mogućnost da imate manjak

soli u organizmu zbog produženog, teškog proljeva i povraćanja, ili zbog primjene diuretika
(lijekovi za izmokravanje);

Ako ste iskusili brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, klonulost ili omaglicu prilikom

ustajanja, što može upućivati na abnormalan srčani ritam;

Ako imate ili ste ranije imali probleme s očima, kao što su određene vrste glaukoma (povišen

pritisak u oku).

Posebne napomene

Neki pacijenti s manično-depresivnom bolesti, mogu ući u maničnu fazu. Ova faza je karakterizirana s
neuobičajenim i brzo izmjenjujućim idejama, neadekvatnim osjećajem sreće i s pretjeranom fizičkom
aktivnošću. Ako Vi iskusite opisano, javite se Vašem ljekaru.

Tokom prvih sedmica liječenja, može također doći i do pojave nemira ili poteškoće/nemogućnosti da
se mirno sjedi ili stoji. Ukoliko iskusite ove simptome, odmah to recite Vašem ljekaru.

Misli o samoubistvu (suicid) i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja
Ako ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje, ponekad Vi možete imati misli o
samopovređivanju ili samoubistvu. Ovo se može povećati kada prvi put započnete liječenje s
antidepresivima, obzirom da svim ovim lijekovima treba vremena da počnu djelovati, obično oko dvije
sedmice, ali ponekad i duže.

Možda je veća vjerovatnoća da Vam se jave ovakva razmišljanja:

Ako ste već ranije imali misli o samoubistvu ili samopovređivanju;

Ako ste Vi mlada odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja su pokazali povećan rizik od

suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim stanjima, a koje
su liječene s antidepresivom.

Ako Vi, bilo kada, imate misli o samopovređivanju ili samoubistvu, smjesta se javite Vašem ljekaru ili
otiđite u bolnicu.

Može Vam biti od pomoći da kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da imate anksiozni
poremećaj, i da ih zamolite da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu, ako misle da se
Vaša depresija ili anksioznost pogoršavaju, ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem raspoloženju.

Djeca i adolescenti uzrasta do 18 godina
Lijek CITALEA obično ne bi trebalo primjenjivati u djece i adolescenata uzrasta do 18 godina. Pacijenti
mlađi od 18 godina imaju povećan rizik od neželjenih djelovanja kao što su pokušaji samoubistva, misli

o samoubistvu (suicidalne misli) i neprijateljsko ponašanje (pretežno agresivnost, suprotstavljanje i
ljutnja), kada primjenjuju ovu grupu lijekova. Usprkos ovome, ljekar možda propiše lijek CITALEA
pacijentima mlađim od 18 godina, ukoliko odluči da je to u njihovom najboljem interesu.
Ako Vam je ljekar propisao lijek CITALEA, a Vi ste pacijent mlađi od 18 godina, pa stoga želite
raspraviti o tome, molimo Vas javite se ponovo Vašem ljekaru.
Ako Vam se bilo koji od prethodno navedenih simptoma, javi ili pogorša u toku primjene lijeka
CITALEA, trebate obavijestiti Vašeg ljekara. Također, dugotrajna sigurnost lijeka CITALEA u odnosu
na rast, sazrijevanje i razvoj spoznajnih funkcija (učenje) i ponašanja, u ovoj dobnoj grupi još uvijek
nije pokazana.

Primjena drugih lijekova s lijekom CITALEA

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete bilo koji od sljedeće navedenih lijekova:

Neselektivne inhibitore monoaminooksidaze, koji sadrže fenelzin, iproniazid, izokarboksazid,

nialamid ili tranilcipromin. Ako primjenjujete bilo koji od navedenih lijekova, lijek CITALEA
možete započeti primjenjivati tek 14 dana nakon prestanka primjene ovih lijekova. Nakon
prestanka primjene lijeka CITALEA, potrebno je napraviti pauzu od 7 dana, prije primjene bilo
kojeg od navedenih lijekova;

Reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore koji sadrže moklobemid (primjenjuje se za liječenje

depresije);

Ireverzibilne MAO-B inhibitore koji sadrže selegilin (primjenjuje se za liječenje Parkinsonove

bolesti). Ovi lijekovi povećavaju rizik od neželjenih djelovanja;

Antibiotik linezolid;

Litij (primjenjuje se za liječenje manično-depresivnog poremećaja) i triptofan;

Imipramin i dezipramin (oba se primjenjuju za liječenju depresije);

Sumatriptan i slične lijekove (primjenjuju se u liječenju migrene) i tramadol (primjenjuje se

protiv jakog bola). Ovi lijekovi povećavaju rizik od neželjenih djelovanja;

Cimetidin, lansoprazol i omeprazol (primjenjuju se za liječenje čira na želucu), fluvoksamin

(antidepresiv) i tiklopidin (primjenjuje se za smanjenje rizika od moždanog udara). Ovi lijekovi
mogu uzrokovati povećane nivoe escitaloprama u krvi;

Kantarion (

hypericum perforatum) – biljni preparat koji se primjenjuje kod depresije;

Acetilsalicilnu kiselinu (aspirin) i nesteroidne protuupalne lijekove (primjenjuju se za olakšanje

bola ili za razrjeđivanje krvi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju;

Varfarin, dipiridamol i fenprokumon (primjenjuju se za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi).

Vaš ljekar će vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja Vaše krvi, po uvođenju i prekidu
primjene lijeka CITALEA, da bi potvrdio da je Vaša doza antikoagulansa i dalje odgovarajuća;

Meflokin (primjenjuje se za liječenje malarije), bupropion (primjenjuje se za liječenje depresije)

i tramadol (primjenjuje se protiv jakog bola), zbog mogućeg rizika od sniženja praga za pojavu
napada konvulzija;

Neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) i antidepresive (triciklički antidepresivi

i inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina), zbog mogućeg rizika od sniženja praga za
pojavu napada konvulzija;

Flekainid, propafenon i metoprolol (primjenjuju se kod kardiovaskularnih bolesti), klomipramin i

nortriptilin (antidepresivi) i risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će trebati
prilagoditi dozu lijeka CITALEA;

Lijekove koji smanjuju nivo kalija ili magnezija u krvi, jer ta stanja povećavaju rizik od po život

opasnih poremećaja srčanog ritma.

Nemojte primjenjivati lijek CITALEA ako već primjenjujete lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili
lijekove koji mogu uticati na srčani ritam poput antiaritmika klase IA i III, antipsihotika (npr. derivati
fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricikličkih antidepresiva, pojedinih antimikrobika (npr. sparfloksacin,
moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalarici posebno halofantrin), pojedinih antihistaminika
(astemizol, mizolastin). Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi ovoga, trebate se obratiti Vašem
ljekaru.

Primjena hrane i pića s lijekom CITALEA

Lijek CITALEA se može primijeniti uz hranu ili bez nje (vidite dio 3.

Kako primjenjivati lijek CITALEA).

Iako se ne očekuje da će CITALEA stupiti u interakciju s alkoholom, kao i za mnoge druge lijekove, ne
preporučuje se kombiniranje lijeka CITALEA s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste trudni ili planirate trudnoću, obavijestite Vašeg ljekara. Ne primjenjujte lijek CITALEA ako ste
trudni ili dojite, ukoliko niste sa Vašim ljekarom prodiskutirali moguće rizike i dobrobiti koji su uključeni
u liječenje.

Ako primjenjujete lijek CITALEA u toku posljednja 3 mjeseca trudnoće, trebate biti svjesni da se u
Vašeg novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći simptomi: teškoće s disanjem, plavičasta koža, napadi
konvulzija, promjene tjelesne temperature, teškoće s hranjenjem, povraćanje, nizak nivo šećera u krvi,
ukočeni ili opušteni mišići, živahni refleksi, drhtanje, treperenje, iritabilnost, letargija, stalan plač,
pospanost i teškoće sa spavanjem. Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od ovih simptoma, odmah se
javite ljekaru.

Osigurajte se da Vaša babica i/ili ljekar znaju da Vi primjenjujete lijek CITALEA. Kada se primjenjuju
tokom trudnoće, posebno tokom posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput lijeka CITALEA mogu
povećati rizik od ozbiljnog stanja u beba koje se zove perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta
(PPHN), zbog kojeg beba diše brže i ima plavičastu obojenost kože. Ovi simptomi se obično javljaju
tokom prva 24 sata nakon rođenja bebe. Ako se ovo dogodi Vašoj bebi, odmah se javite Vašoj babici
i/ili ljekaru.

Ako se primjenjuje tokom trudnoće, liječenje s lijekom CITALEA nikad ne treba prekinuti naglo.

Očekuje se da će lijek CITALEA biti izlučen u majčino mlijeko.

Studije na životinjama su pokazale da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitet sperme.
Teoretski, ovo može djelovati na plodnost, ali uticaj na plodnost u ljudi još nije uočena.

Upravljanje vozilima i mašinama

Savjetuje se da ne upravljate vozilima i/ili rukujete mašinama, dok ne ustanovite kako ovaj lijek utiče
na Vas.
△ - Trigonik, lijek s mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti, te se prilikom primjene ovakvog
lijeka, zahtijeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.

3. Kako primjenjivati lijek CITALEA

Lijek primijeniti prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

Uvijek primjenjujte ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar.
Ako niste sigurni, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli

Depresija

Uobičajena preporučena doza je 10 mg, jedanput na dan. Vaš ljekar može povećati dozu do najviše 20
mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza je 5 mg, jedanput na dan, tokom prve sedmice, nakon čega se povećava na 10 mg na
dan. Vaš ljekar može dalje povećavati dozu do najviše 20 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza je 10 mg, jedanput na dan. Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, Vaš
ljekar može smanjiti Vašu dozu na 5 mg na dan ili povećati do najviše 20 mg na dan.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza je 10 mg, jedanput na dan. Vaš ljekar može povećati dozu do najviše 20
mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena preporučena doza je 10 mg, jedanput na dan. Vaš ljekar može povećati dozu do najviše 20
mg na dan.

Stariji pacijenti (dob iznad 65 godina)
Preporučena početna doza je 5 mg, jedanput na dan. Vaš ljekar može povećati dozu na 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (dob do 18 godina)
Lijek CITALEA se ne smije primjenjivati za liječenje djece i adolescenata. Za daljnje informacije vidite
dio 2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek CITALEA.

Način primjene
CITALEA film tablete se mogu primjenjivati uz hranu ili bez nje.
Film tabletu progutajte s malo vode.
Po potrebi film tablete se mogu prelomiti.

Trajanje liječenja
Može potrajati nekoliko sedmica, prije nego što se Vi počnete osjećati bolje.
Zbog toga nastavite liječenje s lijekom CITALEA, čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što Vi
osjetite bilo kakvo poboljšanje Vašeg stanja.

Nikad ne mijenjajte dozu Vašeg lijeka, bez savjetovanja sa Vašim ljekarom.

Nastavite primjenjivati lijek CITALEA dok god to Vaš ljekar preporučuje. Ako prerano prekinete Vaše
liječenje, simptomi bolesti se mogu vratiti. Stoga se preporučuje produžiti liječenje za još najmanje 6
mjeseci, nakon što se Vi počnete ponovo osjećati dobro.

Ako primijenite više lijeka CITALEA nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Ako ste primijenili lijek CITALEA u većoj dozi od propisane, odmah se javite Vašem ljekaru ili u
najbližu bolnicu s odjeljenjem za hitnu medicinsku pomoć. Učinite to, čak i ako nemate tegobe. Mogući
znaci predoziranja uključuju i omaglicu, drhtanje, uznemirenost, konvulzije, komu, mučninu,
povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni pritisak i promjene ravnoteže tjelesne tečnosti/soli.
Kad krenete ljekaru ili u bolnicu, ponesite sa sobom i pakovanje lijeka.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek CITALEA

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte primijeniti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili primijeniti.
Ako ste zaboravili primijeniti dozu, a sjetite se toga prije odlaska na spavanje, odmah je uzmite.
Sljedećeg dana, nastavite na uobičajeni način. Ako se sjetite toga tek u toku noći ili sljedećeg dana,
izostavite propuštenu dozu i nastavite lijek primjenjivati kao i obično.

Ako prestanete primjenjivati lijek CITALEA

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nemojte prestati primjenjivati lijek CITALEA, sve dok Vam to ne kaže Vaš ljekar. Kad budete trebali
završavati Vaše liječenje, savjetuje se postepeno smanjivanje doze, kroz period od nekoliko sedmica.

Prestanak primjene lijeka CITALEA, posebno iznenadan, može uzrokovati simptome ustezanja. Oni su
česti prilikom prekida primjene lijeka CITALEA. Rizik je veći kada je lijek CITALEA primjenjivan dugo
vremena ili u visokim dozama ili kada je doza lijeka smanjivana prebrzo. U većine osoba, simptomi su
blagi i prolaze sami po sebi unutar perioda od dvije sedmice. Međutim, u nekih pacijenata simptomi
mogu biti intenzivniji ili produženog trajanja (2-3 mjeseca ili duže). Ako Vam se po prestanku primjene
lijeka CITALEA, razviju teški simptomi ustezanja, javite se Vašem ljekaru. Vaš ljekar može od Vas
tražiti da ponovo počnete uzimati CITALEA film tablete, a da potom postepenije prekidate njihovu
primjenu.

Simptomi ustezanja uključuju i omaglicu (nestabilnost ili neravnoteža), osjete poput trnaca i bockanja
iglom, osjećaj žarenja, te (manje često) senzacije poput udara struje (i u području glave), poremećaje
sna (intenzivni snovi, noćne more, nesanica), osjećaj anksioznosti, glavobolje, mučninu, znojenje
(uključujući i noćno znojenje), osjećaj nemira ili uzbuđenosti, tremor (drhtanje), osjećaj zbunjenosti ili
dezorijentiranosti, osjećaj osjetljivosti ili razdražljivosti, proljev (rijetke stolice), smetnje vida, treperenje
ili lupanje srca (palpitacije).

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja vezana uz primjenu ovog lijeka, upitajte Vašeg ljekara ili

farmaceuta.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek CITALEA može izazvati neželjena djelovanja.

Neželjena djelovanja obično nestanu, nakon nekoliko sedmica liječenja. Ne zaboravite da mnoga od
ovih djelovanja mogu također biti i simptomi Vaše bolesti, pa će se stoga popraviti kad se počnete
osjećati bolje.

Ako iskusite bilo koji od sljedećih simptoma, Vi se trebate odmah javiti Vašem ljekaru ili otići u najbližu
bolnicu:

Manje česta (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Neuobičajena krvarenja, uključujući i krvarenja u gastrointestinalnom (probavnom) traktu.

Rijetka (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Oticanje kože, jezika, usana ili lica ili poteškoće s disanjem ili gutanjem (alergijska reakcija);

Jaka groznica, uzbuđenost, zbunjenost, drhtanje i nagle mišićne grčeve – ovo mogu biti simptomi

rijetkog stanja koji se zove serotoninski sindrom.

Nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Teškoće pri mokrenju;

Napad praćen s grčenjem mišića, vidite također i dio Budite oprezni s lijekom CITALEA;

Žutu obojenost kože i bjeloočnica, što su znaci oštećenja jetre/hepatitisa;

Brzo, nepravilno kucanje srca, te nesvjesticu, što mogu biti simptomi po život opasnog stanja

poznatog kao

torsade de pointes;

Misli o samopovređivanju ili misli o samoubistvu, vidite također i dio Budite oprezni s lijekom

CITALEA.

Pored navedenih, prijavljena su i sljedeća neželjena djelovanja:

Vrlo česta (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

Mučnina;

Glavobolja.

Česta (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

Začepljen nos ili curenje iz nosa (upala sinusa);

Smanjen ili povećan apetit;

Anksioznost, nemir, abnormalni snovi, teškoće s uspavljivanjem, pospanost, omaglica, zijevanje,

drhtanje, trnci po koži;

Proljev, zatvor, povraćanje, suha usta;

Pojačano znojenje;

Bol u mišićima i zglobovima (mijalgija i artralgija);

Poremećaji seksualne funkcije (odložena ejakulacija, problemi s erekcijom, smanjena seksualna

želja, žene mogu imati teškoće u postizanju orgazma);

Umor, groznica;

Povećana tjelesna težina.

Manje česta (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež (pruritus);

Škrgutanje zubima, uzbuđenost, nervoza, napadi panike, zbunjenost;

Poremećen san, poremećaj okusa, nesvjestica (sinkopa);

Uvećane zjenice (midrijaza), smetnje vida, zvonjenje u ušima (tinitus);

Gubitak kose;

Prekomjerno menstrualno krvarenje;

Neredovna menstruacija;

Smanjena tjelesna težina;

Brzo kucanje srca;

Oticanje ruku ili nogu;

Krvarenja iz nosa.

Rijetka (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Agresija, depersonalizacija, halucinacije;

Sporo kucanje srca.

Nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Smanjenje nivoa natrija u krvi (simptomi uključuju mučninu i opće loše osjećanje uz slabost

mišića ili zbunjenost);

Omaglica pri ustajanju, zbog pada krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija);

Abnormalni testovi funkcije jetre (povećana količina jetrenih enzima u krvi);

Poremećaji pokreta (nevoljni pokreti mišića);

Bolna erekcija (prijapizam);

Znaci povećanog krvarenja, npr. iz kože i sluznica (ekhimoze);

Iznenadno oticanje kože ili sluznica (angioedemi);

Povećanje količine izlučene mokraće (neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona);

Curenje mlijeka iz dojki u muškarca i u žena koje nisu dojilje;

Manija;

Povećan rizik od prijeloma kostiju, zapažen je u pacijenata koji primjenjuju ovu vrstu lijekova;

Promjena srčanog ritma (tzv. „produženje QT intervala“, registrovano na EKG-u kojim se bilježi

električna aktivnost srca).

Pored toga, poznato je da se neka neželjena djelovanja javljaju s lijekovima koji djeluju na sličan način
kao i escitalopram (aktivni sastojak lijeka CITALEA). To su:

Motorički nemir (akatizija);

Gubitak apetita (anoreksija).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek CITALEA
Lijek CITALEA morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
Lijek CITALEA se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta lijek CITALEA sadrži

Jedna CITALEA 10 mg film tableta sadrži: Escitaloprama 10,00 mg (u obliku escitalopram oksalata).
Jedna CITALEA 20 mg film tableta sadrži: Escitaloprama 20,00 mg (u obliku escitalopram oksalata).

Lijek CITALEA sadrži sljedeće pomoćne supstance:

Tabletno jezgro: mikrokristalna celuloza, kroskarmeloza natrij, talk, magnezij stearat i silicij dioksid

koloidni.

Film obloga: boja opadry white. Boja opadry white sadrži hidroksipropilmetilcelulozu (E464), titan

dioksid (E171) i makrogol 400 (E1521).

Kako lijek CITALEA izgleda i sadržaj pakovanja
CITALEA film tablete su bijele boje, okruglog oblika, bikonveksne, s utisnutom diobenom crtom na
jednoj strani.
Lijek CITALEA je pakovana u kutije sa sadržajem 30 film tableta (3 blistera sa po 10 film tableta u
kutiji).

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Datum i broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
CITALEA 30 x 10 mg film tableta: 04-07.3-1-5707/15 od 19.02.2016.
CITALEA 30 x 20 mg film tableta: 04-07.3-1-5708/15 od 19.02.2016.