CITRALES

CITRALES 5 mg tableta

30 oralnih disperzibilnih tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta N06AB10 oralna disperzibilna tableta