CITRAM

CITRAM 10 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06AB10 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CITRAM
10 mg filmom obložena tableta

escitalopram

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo nemojte bacati. Možda ćete ga htjeti ponovo pročitati.
Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
Lijek je propisan lično Vama, zato ga ne smijete davati drugima. Drugima taj lijek može štetiti, čak iako
imaju simptome bolesti, koji su slični Vašima.
Ako primijetite da je neželjeni efekat lijeka postao ozbiljan ili uočite neželjeni efekat koji nije naveden u
uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je CITRAM i za šta se koristi?

2.

Prije nego počnete uzimati CITRAM

3.

Kako uzimati CITRAM?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati CITRAM?

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE CITRAM I ZA ŠTA SE KORISTI?

Djelotvorna supstanca u CITRAMU je escitalopram, a koristi se za liječenje depresije (velikih
depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja, kao što su panični poremećaj s agorafobijom (strah od
otvorenog prostora i javnih mjesta) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni
poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj.
Escitalopram pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja
serotonina. Ti lijekovi djeluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući nivo serotonina.
Poremećaji serotoninskog sistema se smatraju značajnim faktorom u razvoju depresije i srodnih
poremećaja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CITRAM
Nemojte uzimati CITRAM:

ako ste preosjetljivi na escitalopram ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka

ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitore), uključujući
selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje
depresije) i linezolid (antibiotik, lijek za liječenje bakterijskih infekcija).

ako ste imali epizodu poremećaja srčanog ritma ili ste rođeni s njim (uočeno EKG-om,
pregledom koji se koristi za procjenu rada srca)

ako uzimate lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma ili one koji mogu utjecati na srčani
ritam (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i CITRAM).

Budite oprezni s CITRAMOM
Obavijestite svog ljekara ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, jer će možda to trebati uzeti u
obzir. Osobito je važno da obavijestite ljekara ako:

imate epilepsiju. Liječenje CITRAMOM se treba prekinuti ako se pojave napadi ili se poveća
njihova učestalost.

imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka.

imate šećernu bolest. Liječenje CITRAMOM može promijeniti kontrolu šećera u krvi. Možda
će biti potrebno prilagoditi doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.

ako imate smanjen nivo natrija u krvi

ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica

ako ste u toku liječenja elektrokonvulzivnom terapijom

ako imate koronarnu bolest srca.

ako imate ili ste imali problema sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar

ako imate nizak broj otkucaja srca u mirovanju i/ili znate da možda imate manjak soli kao
posljedicu duljeg teškog proljeva i povraćanja ili korištenja diuretika (tablete za pojačano
izlučivanje mokraće)

ako imate brz ili nepravilan rad srca, nesvjesticu ili vrtoglavicu prilikom ustajanja, koji mogu
ukazivati na nepravilne otkucaje srca

ako imate ili ste prije imali bolesti oka, kao što je glaukom (povišen tlak u oku)

Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ona je karakterizirana
neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neadekvatnim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom
aktivnošću. U slučaju pojave navedenih simptoma odmah se obratite svom ljekaru.
Simptomi kao što je uznemirenost ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja također se mogu
pojaviti tijekom prvog tjedna liječenja. Javite se svom liječniku ukoliko se pojave ovakvi simptomi

Samoubilačke misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja
Ako bolujete od depresije ili anksioznog poremećaja, povremeno se mogu javiti misli o
samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ovi simptomi se mogu i pojačati na početku liječenja
antidepresivima, jer je potrebno određeno vrijeme, obično dvije sedmice, a ponekad i duže, da ti
lijekovi počnu djelovati.
Takve misli se češće javljaju:

ako ste već i prije razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu

u mlađih odraslih osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik suicidalnog
ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima koji se liječe
antidepresivima.

Ako bilo kada razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom ljekaru ili u
bolnicu.
Od pomoći može biti i da razgovarate s rođakom ili bliskim prijateljem o svojoj depresiji ili anksioznom
poremećaju te da ih zamolite da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih zamoliti za mišljenje da li se Vaša
depresija pogoršava ili brinu li ih promjene u Vašem ponašanju.

Uzimanje CITRAMA u djece i adolescenata u dobi do 18 godina
CITRAM tablete nisu namijenjene za liječenje djece i adolescenata do 18 godina. Također je potrebno
znati da u bolesnika mlađih od 18 godina prilikom uzimanja lijekova iz te skupine postoji povećan rizik
nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanja o samoubojstvu i neprijateljsko ponašanje
(uglavnom agresivnost, otpor i bijes). Unatoč tome ljekar može propisati CITRAM bolesnicima mlađim
od 18 godina, ako procijeni da je to potrebno. Ako je ljekar propisao CITRAM bolesniku mlađem od 18
godina, a Vi želite o tome razgovarati, molimo Vas javite se svom ljekaru. Obavijestite svog ljekara
ako se razvije bilo koji od gore navedenih simptoma ili dođe do njihovog pogoršanja u bolesnika
mlađeg od 18 godina koji se liječi CITRAMOM. Nadalje, dugoročni efekti escitaloprama na rast,
sazrijevanje, razvoj mišljenja i ponašanja za tu dobnu skupinu još nisu do kraja ispitani.

Uzimanje drugih lijekova s CITRAMOM
Obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje
ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog ljekara da uzimate
CITRAM kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Nemojte uzimati CITRAM tablete ako koristite lijekove za poremećaj srčanog ritma ili lijekove koji
mogu utjecati na ritam srca, kao što su:
-

antiaritmici klase IA i III (lijekovi za poremećaj srčanog ritma)

antipsihotici (derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol)

triciklički antidepresivi

neki antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin iv., pentamidin,
antimalarici posebno halofantrin)

neki antihistaminici (astemizol, mizolastin).

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi navedenih interakcija, obratite se svom liječniku.

Prije primjene CITRAM tableta obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:
-

neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitore – lijekove za liječenje depresije),
uključujući fenelzin, ipronijazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin. Ako ste uzimali bilo koji
od navedenih lijekova, potrebno je pričekati 14 dana prije početka liječenja CITRAM tabletama.
Nakon prestanka uzimanja CITRAM tableta liječenje navedenim lijekovima se može započeti tek
nakon stanke od 7 dana.

reverzibilne selektivne MAO-A inhibitore, kao što je moklobemid (lijek za liječenje depresije)

ireverzibilne MAO-B inhibitore, kao što je selegilin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti).
Prilikom istodobne primjene s CITRAM tabletama povećan je rizik nuspojava.

antibiotik linezolid

litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (aminokiselina koja se mora
unositi hranom)

imipramin i dezipramin (lijekovi za liječenje depresije)

sumatriptan i slične lijekove (koristi se u liječnju migrene) te tramadol (lijek za liječenje jačih
bolova). Prilikom istodobne primjene s CITRAM tabletama povećan je rizik nuspojava.

cimetidin, lanzoprazol i omeprazol (lijekovi za liječenje želučanog vrijeda), fluvoksamin (lijek za
liječenje depresije), tiklopidin (koristi se u prevenciji moždanog udara). Istodobna primjena ovih
lijekova može dovesti do povećane razine lijeka CITRAM u krvi.

gospinu travu

(Hypericum perforatum) – biljni pripravak za depresiju

acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se za ublažavanje bolova i za
sprječavanje zgrušavanja krvi). Mogu povećati sklonost krvarenju.

varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi protiv zgrušavanja krvi). Vaš liječnik će vjerojatno
provjeriti vrijeme zgrušavanja prije uvođenja i prije prekida liječenja CITRAM tabletama, kako bi
se provjerila i po potrebi prilagodila doza navedenih lijekova.

meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (lijek za liječenje depresije) i tramadol (lijek za
liječenje jake boli). Ovi lijekovi mogu sniziti prag izbijanja epileptičkih napada.

neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) i antidepresive (triciklički antidepresivi i
SSRI (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina)) zbog mogućeg rizika snižavanja praga
izbijanja epileptičkih napada

flekainid, propafenon i metoprolol (lijekovi za liječenje bolesti srca i krvnih žila), klomipramin i
nortriptilin (antidepresivi), risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebno
prilagoditi dozu CITRAM tableta.

lijekovi koji snižavaju razine kalija i magnezija u krvi jer ova stanja mogu povećati rizik nastanka
poremećaja srčanog ritma opasnog po život.

Uzimanje hrane i pića s CITRAMOM
CITRAM se može uzimati s hranom ili bez nje.
Kao i kod mnogih drugih lijekova, kombinacija CITRAMA s alkoholom se ne preporučuje, iako se ne
očekuju njihove interakcije.

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.
Obavijestite svog ljekara ako ste trudni ili namjeravate zatrudniti. Nemojte uzimati CITRAM tokom
trudnoće, osim ako ste s ljekarom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od liječenja.
Ako uzimate CITRAM tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće u Vašeg novorođenčeta se mogu pojaviti
sljedeći učinci: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, epileptički napadi, promjene tjelesne
temperature, poteškoće s hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, povećan tonus ili
mlohavost mišića, pojačani refleksi, tremor, uznemirenost, razdražljivost, letargija, neprekidan plač,
pospanost ili poteškoće sa spavanjem. Ako se u Vašeg novorođenčeta pojavi bilo koji od navedenih
simptoma, odmah se obratite liječniku.

Pobrinite se da Vaš liječnik zna da uzimate CITRAM. Kada se uzima za vrijeme trudnoće, osobito
zadnja 3 mjeseca, lijekovi kao CITRAM mogu povećati rizik nastanka ozbiljnog stanja koje se zove
perzistentna pulmonalna hipertenzija kod novorođenčeta (PPHN), uzrokujući ubrzano disanje te dijete
poplavi. Ovi simptomi se javljaju uobičajno u prva 24 sata nakon poroda. Ako se ovi simptomi pojave,
odmah se javite liječniku.

Ako se koristi tijekom trudnoće, ovaj lijek ne smije se naglo prestati uzimati.

Nemojte uzimati CITRAM tijekom dojenja, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim rizicima
u odnosu na korist od liječenja. Očekuje se izlučivanje ovog lijeka u majčinom mlijeku.

Ispitivanja na životinjama pokazala su da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu
sperme. Teoretski bi to moglo utjecati na plodnost, ali utjecaj na plodnost u ljudi nije još primijećen

Upravljanje vozilima i mašinama
∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
matornim vozilima i mašinama).

CITRAM može uticati na psihofizičke sposobnosti. Ne upravljajte vozilima i mašinama dok ne utvrdite
kako CITRAM djeluje na Vas.

3. KAKO UZIMATI CITRAM?
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar.
Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

CITRAM se uzima jedanput na dan i može se uzimati s hranom ili bez nje. Tabletu progutajte s malo
vode. Nemojte ih žvakati jer su gorkog okusa. Ovisno o tome što Vam je rekao Vaš liječnik, uzimajte
polovicu ili cijelu CITRAM tabletu.

CITRAM 10 mg tableta ima razdjelnu liniju koja omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se
osigurava da 1 polovica tablete sadrži 5 mg

Odrasli
Depresija
Uobičajena doza CITRAMA iznosi 10 mg jedanput na dan. Vaš ljekar može povećati dozu do
maksimalno 20 mg dnevno.

Panični poremećaj
Početna doza CITRAMA iznosi 5 mg jedanput na dan tokom sedam dana, a zatim se poveća na 10
mg na dan. Vaš ljekar može dodatno povisiti dozu do najviše 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj
Uobičajena doza je 10 mg CITRAMA jedanput na dan. Vaš ljekar može po potrebi ili smanjiti dozu na
5 mg ili je povećati do maksimalno 20 mg dnevno.

Generalizirani anksiozni poremećaj
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš ljekar može povisiti dozu do maksimalno 20
mg dnevno.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš ljekar može povisiti dozu do maksimalno 20
mg dnevno.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)
Uobičajena početna doza je 5 mg CITRAMA jedanput na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)
Ne preporučuje se primjena CITRAMA u liječenju djece i adolescenata. Dodatne informacije potražite
u poglavlju 2.

Prije nego počnete uzimati CITRAM.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega
U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije bubrega nije potrebno prilagođavati dozu.
Oprez je potreban u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije (CL

CR

manji od 30 ml/min).

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre
U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre preporučena početna doza iznosi 5 mg
na dan tokom prve dvije sedmice liječenja. Ovisno o individualnom odgovoru bolesnika, doza se može
povećati na 10 mg dnevno. Potreban je oprez i pažljivo titriranje doze u bolesnika s teškim oštećenjem
funkcije jetre.

Osobe spori metabolizatori CYP2C19
Bolesnicima za koje se zna da su spori metabolizatori putem enzima CYP2C19 preporučuje se
početna doza od 5 mg escitaloprama dnevno tokom prve dvije sedmice liječenja. Ovisno o
individualnom odgovoru bolesnika, doza se može povećati na 10 mg dnevno.

CITRAM se uzima jedanput na dan i može se uzimati s hranom ili bez nje. Tabletu progutajte s malo
vode. Nemojte ih žvakati jer su gorkog okusa. Po potrebi se tablete mogu razlomiti.

Trajanje liječenja
Može proći i nekoliko sedmica prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati CITRAM
tablete čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.
Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim ljekarom.
Nastavite uzimati CITRAM toliko dugo koliko Vam to savjetuje ljekar. Ako prerano prekinete liječenje,
Vaši simptomi se mogu vratiti. Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje 6 mjeseci nakon što
se počnete osjećati bolje.

Ako ste uzeli više CITRAMA nego što ste trebali
Ako uzmete više CITRAM tableta nego što ste trebali, obratite se svom ljekaru ili u najbližu
zdravstvenu ustanovu, čak i ako nemate nikakvih tegoba. Sa sobom ponesite i ovo uputstvo ili
kutiju/spremnik CITRAMA, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli. Neki od znakova
predoziranja mogu biti: omaglica, tremor, razdražljivost, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje,
promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak, promjene ravnoteže tekućine/elektrolita.

Ako ste zaboravili uzeti CITRAM
Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite uzimati lijek
kao obično. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu.

Ako prestanete uzimati CITRAM
Nemojte prestati uzimati CITRAM samo zato što se osjećate bolje. Važno je da nastavite uzimanje
lijeka onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš ljekar.
Nakon što je liječenje završeno, dozu CITRAMA je potrebno postupno smanjivati tokom nekoliko
sedmica.
Prestanak uzimanja CITRAMA, osobito nagli, može uzrokovati simptome sustezanja. Rizik je veći ako
je liječenje CITRAMOM trajalo dugo, u velikoj dozi ili se doza prebrzo smanjivala. U većine bolesnika
simptomi su blagi i prolaze sami od sebe unutar dvije sedmice. Ipak, u nekih bolesnika ti simptomi
mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produženog trajanja (2-3 mjeseca ili duže). Ako nakon prestanka
liječenja CITRAMOM razvijete teže simptome sustezanja, obavijestite o tome svog ljekara. On Vam
može savjetovati da ponovno počnete uzimati lijek, a potom još postupnije smanjivati dozu.

Simptomi sustezanja uključuju: osjećaj omaglice (nesigurno držanje ili gubitak ravnoteže), trnce,
pečenje i rjeđe osjet poput udara električne struje, poremećaje spavanja (živopisni snovi, noćne more,
nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući i noćno znojenje), nemir, razdražljivost,
tremor (drhtanje), zbunjenost ili dezorjentaciju, emotivnost, iritabilnost, proljev, smetnje vida, lupanje
srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom CITRAMA, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi CITRAM može izazvati nuspojave.
Nuspojave su općenito blage i obično nestaju nakon nekoliko sedmica liječenja. Mnogi od ovih
efekata mogu također biti i simptomi bolesti od koje bolujete i stoga iščezavaju kad se počnete
osjećati bolje.

Javite se svom ljekaru ako tokom liječenja primijetite neku od sljedećih nuspojava:

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba):

neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja

Rijetko (više od 1 na 10 000, a manje od 1 na 1000 osoba):

Ako se pojave otekline kože, jezika, usana ili lica, otežano disanje ili gutanje (simptomi alergijske
reakcije) odmah se javite ljekaru ili u najbližu bolnicu.

Ako imate vrućicu, razdražljivi ste, smeteni, osjećate drhtanje ili nagle kontrakcije mišića, to mogu
biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom. U slučaju pojave navedenih
simptoma, javite se svom ljekaru.

U slučaju pojave sljedećih nuspojava odmah se javite svom ljekaru ili u najbližu bolnicu:

otežano mokrenje, epileptički napadaji, žutilo kože i beonjača (znakovi oštećenja funkcije
jetre/hepatitisa).

pomišljanje na samoozljeđivanje ili samoubojstvo (pogledajte dio 2. Upozorenja i mjere opreza

Uz gore navedene, zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo često (više od 1 na 10 osoba):

mučnina

glavobolja.

Često (više od 1 na 100 osoba, a manje od 1 na 10 osoba):

začepljenost ili curenje nosa (sinusitis), smanjen ili pojačan apetit , tjeskoba, uznemirenost,
nenormalni snovi, poteškoće pri usnivanju, pospanost, omaglica, zijevanje, tremor, trnci po koži
,proljev,zatvor, povraćanje, suhoća usta ,pojačano znojenje, bolovi u mišićima i zglobovima
(mialgija i artralgija), poremećaji seksualne funkcije (odgođena ejakulacija, problemi s erekcijom,
smanjen seksualni nagon, a žene mogu imati teškoća u postizanju orgazma), umor, vrućica,
povećana tjelesna masa.

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba):

urtikarija (koprivnjača), osip, svrbež, škrgutanje zubima, agitacija, nervoza, napadi panike,
smetenost, poremećaj spavanja, poremećaji okusa, nesvjestica (sinkopa), proširene zjenice
(midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus), gubitak kose, vaginalno krvarenje, smanjena
tjelesna težina, ubrzan rad srca, oticanje ruku i nogu, krvarenje iz nosa.

Rijetko (više od 1 na 10 000, a manje od 1 na 1000 osoba):

agresija, depersonalizacija, halucinacije, usporen rad srca.

Učestalost nije poznata:

misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (također pogledajte i poglavlje

Budite oprezni s

CITRAMOM); smanjen nivo natrija u krvi (očituje se simptomima kao što su mučnina, loše
osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost; omaglica kod ustajanja zbog niskog krvnog tlaka
(ortostatska hipotenzija); odstupanja u testovima jetrene funkcije (povišene vrijednosti jetrenih
enzima u krvi); poremećaji pokreta (nevoljne kretnje mišića); bolna erekcija (prijapizam);
poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznice i snižena razina trombocita
(trombocitopenija); iznenadno oticanje kože ili sluznica (angioedemi); povećanje količine izlučene
mokraće (neprikladna sekrecija antidiuretskog hormona – ADH); mliječni sekret iz dojki u žena
koje ne doje; manija.

Nadalje, poznato je da se neke nuspojave javljaju tokom primjene lijekova koji djeluju na sličan način
kao i escitalopram. To su: motorički nemir (akatizija) i anoreksija
Upozorenja i mjere opreza.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI CITRAM

CITRAM morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Rok trajanja:
4 (četiri) godine
Lijek čuvati do 25

C.

CITRAM se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako
odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži CITRAM?
Djelatna supstanca je escitalopram.
Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopram oksalata.

Pomoćne supstance su:

Tabletna jezgra: celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; povidon;

karmelozanatrij umrežena; talk; magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza; boja titanijev dioksid (E171); makrogol.

Kako CITRAM izgleda i sadržaj pakovanja
Bijela do gotovo bijela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta s razdjelnom crtom.
28 (2 x 14) tableta u blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

7. PROIZVOĐAČ
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO , Igmanska 5a Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Citram, 10 mg filmom obložena tableta: 04-07.3-2-5675/15 od 11.04.2016.