CLARICIDE

CLARICIDE 500 mg tableta

14 film tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera po 7 tableta) u kutiji

Supstance:
klaritromicin
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta J01FA09 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CLARICIDE
film tableta, 500 mg

klaritromicin

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primijetite neželjeno djelovanje koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Ovo uputstvo sadrži

1. Šta je Claricide i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Claricide
3. Kako uzimati Claricide
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Claricide
6. Dodatne informacije

1. Šta je Claricide i za šta se koristi

Svaka Claricide film tableta sadrži 500 mg aktivne supstance klaritromicina.

Claricide spada u grupu lijekova pod nazivom makrolidni antibiotici. Antibiotici zaustavljaju razvoj
bakterija (virusa) koji uzrokuju infekcije.

Claricide film tablete se koriste za liječenje infekcija kao što su:

Infekcije/upale donjeg dijela respiratornog trakta kao što su bronhitis i pneumonija

Upale grla i sinusa

Blage do umjerene infekcije kože i tkiva, npr. celulitis, folikulitis ili erizipelas.

Claricide film tablete se koriste kod odraslih i djece u dobi od 12 godina i starijih.

2. Prije nego počnete uzimati Claricide

Nemojte uzimati Claricide ako:

znate da ste alergični na klaritromicin, druge makrolidne antibiotike kao što su eritromicin ili
azitromicin ili bilo koje druge sastojke tableta.

ako uzimate lijekove – tablete ergotamina ili dihidroergotamina ili koristite inhalere sa
ergotaminom za migrenu.

ako uzimate lijek terfenadin ili astemizol (koji su u širokoj upotrebi kod liječenja peludne
groznice ili alergija) ili cisaprid (za stomačne probleme), ili pimozid (za probleme u vezi sa
mentalnim zdravljem), jer kombinacija ovih lijekova može ponekad izazvati ozbiljne smetnje u
srčanom ritmu.

ako uzimate lijek simvastatin ili lovastatin (inibitori HMG-CoA reduktaze, poznati kao statini,
koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola (vrsta masti) u krvi).

ako imate nizak nivo kalija u krvi (stanje poznato kao hipokalijemija).

ako imate ozbiljno oboljenje jetre sa oboljenjem bubrega.

ako imate neregularan (poremećen) srčani ritam.

ako uzimate lijekove ticagrelor ili ranolazin (lijekove koji se koriste prilikom srčanog udara,
bolova u prsima ili angine)

ako uzimate kolhicin (koji se obično uzima za gušu)

Claricide film tablete nisu prikladne za korištenje kod djece mlađe od 12 godina.

Porazgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete Claricide film tablete:

ukoliko imate bilo kakve probleme sa jetrom ili bubrezima

ukoliko imate gljivičnu infekciju, ili ste skloni gljivičnim infekcijama (npr. kandidijaza)

ukoliko ste trudni ili dojite

Uzimanje drugih lijekova
Recite svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate, do skoro ste uzimali bilo koji lijekova, zato što će
možda biti potrebno promijeniti Vašu dozu ili ćete možda morati da se podvrgnete redovnim testovima:

digoksin, kinidin ili dizopiramid (za srčane probleme)

varfarin (za razrjeđivanje krvi)

karbamazepin, valproat, fenobarbital ili fenitoin (za epilepsiju)

atorvastatin, rosuvastatin (inhibitori HMG-CoA reduktaze, poznati kao statini, koji se koriste za
snižavanje nivoa holesterola (vrsta masti) u krvi). Statini mogu uzrokovati rabdomiolizu (stanje
koje dovodi do raspada mišićnog tkiva, što može uzrokovati oštećenje bubrega), i znakove
miopatije (bolovi u mišićima ili mišićna slabost) je potrebno pratiti.

nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon ili inzulin (koristi se za snižavanje nivoa glukoze
u krvi)

teofilin (koristi se kod pacijenata koji imaju teškoće sa disanjem poput astme)

triazolam, alprazolam, ili midazolam (sedativi)

cilostazol (za lošu cirkulaciju)

omeprazol (za indigestiju i želučani ulkus

metilprednizolon (kortikosteroid)

vinblastin (za liječenje raka)

ciklosporin, sirolimus i takrolimus (imunosupresivni lijekovi)

etravirin, efavirenz, nevirapin, ritonavir, zidovudin, atazanavir, sakvinavir (antivirusni lijekovi
koji se koriste za liječenje HIV-a)

rifabutin, rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol (koriste se za liječenje određenih
bakterijskih infekcija)

tolterodin (nevoljno isticanje urina)

verapamil (za visok krvni pritisak)

sildenafil, vardenafil i tadalafil (za liječenje impotencije kod odraslih muškaraca ili za liječenje
plućne arterijske hipertenzije (visok krvni pritisak u krvnim sudovima pluća))

kantarion (biljni proizvod koji se koristi za liječenje depresije)

aminoglikozide (skupina antibiotika koja se koristi u liječenje određenih bakterija, npr.
gentamicin, neomicin) i drugi lijekovi koji mogu biti toksični za uho.

Claricide film tablete ne ostvaruju interakciju sa oralnim kontraceptivima.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni, mislite da ste trudni, ili dojite, konsultujte se sa svojim ljekarom prije nego što uzmete
Claricide film tablete budući da nije poznato koliko je klaritromicin siguran u trudnoći ili pri dojenju.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Claricide film tablete mogu učiniti da osjećate vrtoglavicu ili pospanost. Ako na Vas utiču na ovakav
način, nemojte voziti niti rukovati mašinama niti raditi bilo šta za šta Vam je potrebna budnost i
pozornost.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka
Claricide film tablete sadrže azo boje, kinolin žutu lake (E104), koja može prouzrokovati alergijski tip
reakcija.
Sadrži propilenglikol koji može uzrokovati alkoholu slične simptome.

3. Kako uzimati Claricide

Claricide film tablete se ne smiju davati djeci mlađoj od 12 godina. Vaš ljekar će Vam za Vaše dijete
propisati neki drugi odgovarajući lijek.

Uvijek uzimajte Claricide film tablete na način kako Vam je rekao ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa
svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je Claricide film tableta za odrasle i djecu iznad 12 godina starosti je jedna tableta
jednom dnevno u trajanju od 6 do 14 dana.

U slučaju teških infekcija, Vaš ljekar može povisiti dozu na dvije tablete od 500 mg dnevno. Claricide
film tablete treba uzeti uz obrok i progutati cijele, bez žvakanja.

Ako uzmete više lijeka Claricide nego što ste trebali
Ako ste u jednom danu slučajno uzeli više Claricide film tableta od onoga što Vam je rekao ljekar, ili
ako je dijete slučajno progutalo tablete, odmah kontaktirajte svog ljekara ili najbližu službu hitne
medicinske pomoći. Predoziranje lijekom Claricide film tablete obično izaziva povraćanje i bolove u
stomaku.

Ako zaboravite uzeti Claricide
Ako ste zaboravili uzeti Claricide film tablete, uzmite jednu odmah čim se sjetite. Nemojte uzimati više
tableta u toku jednog dana od onoga što Vam je preporučio ljekar.

Ako prestanete uzimati Claricide
Nemojte prestati uzimati Claricide film tablete, čak i ako se osjećate bolje. Važno je da tablete uzimate
onoliko dugo koliko vam je rekao ljekar, jer bi se u suprotnom problem mogao ponovo pojaviti.

Ako imate dodatna pitanja o ovom lijeku, upitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka
Claricide film tablete sadrže kinolin žutu (E104) boju, koja može prouzrokovati alergijski tip reakcija

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi lijekovi, Claricide film tablete mogu izazvati neželjena djelovanja, iako se ona ne javljaju kod
svih pacijenata.

Ako Vam se bilo koje od navedenih neželjenih djelovanja javi bilo kada u toku trajanju terapije,
PREKINITE UZIMATI tablete i odmah kontaktirajte svog ljekara:

teški ili dugotrajni proliv, koji može sadržavati krv ili sluz. Proliv se može javiti i više od dva
mjeseca nakon terapije klaritromicinom. I u tom slučaju se trebate obratiti svom ljekaru.

osip, teškoće sa disanjem, nesvjestica, ili oticanje lica i grla. Ovo je znak da Vam se možda
pojavila alergijska reakcija.

žutilo kože (žutica), iritacija kože, blijeda stolica, tamni urin, osjetljivi (bolni) stomak ili gubitak
apetita. Ovo mogu biti znaci da Vam jetra ne funkcionira na odgovarajući način.

ozbiljne reakcije kože kao što su pojava plikova (mjehura/blistera) na koži, u ustima, na usnama,
očima i genitalijama (simptomi rijetke alergijske reakcije po imenu Stevens-Johnson- ov
sindrom/toksična epidermalna nekroliza).

bolovi u mišićima ili mišićna slabost poznata kao rabdomioliza (stanje koje uzrokuje raspad
mišićnog tkiva što može dovesti do oštećenja bubrega)

U česta neželjena djelovanja Claricide film tableta spadaju:

glavobolja

teškoće sa spavanjem

promjene u osjetu okusa

stomačni problemi poput mučnine, povraćanja, bola u stomaku, indigestije, proliva

promjene u načinu funkcioniranja Vaše jetre

osip na koži

pojačano znojenje

U ostala, manje česta neželjena djelovanja spadaju:

oticanje, crvenilo ili svrab kože

akne

oralna ili vaginalna kandidijaza (gljivična infekcija)

smanjenje nivoa određenih krvnih ćelija (što može povećati vjerovatnoću pojave određenih
infekcija ili povećati rizik od pojave modrica ili krvarenja)

gubitak apetita, žgaravica, nadutost, konstipacija (zatvor), vjetrovi

bolovi u rektumu

upala gušterače (pankreasa)

anksioznost, nervoza, pospanost, umor, omaglica, tremor ili drhtavica

smušenost,gubitak držanja/vladanja, halucinacije, promjena osjećaja realnosti ili uspaničenost,
depresija, abnormalni snovi ili noćne more

konvulzije (napadi)

zvonjenje u ušima ili gubitak sluha

vertigo (nesvjestica)

parestezija (osjećaj trnjenja, mravinjenja, bockanja, žarenja u nekom dijelu tijela)

krvarenje iz nosa

izlivanje krvi iz krvnih sudova (hemoragija)

upala usta ili jezika

promjena boje jezika ili zuba

suhoća usta

gubitak osjeta ukusa ili mirisa i nemogućnost da se miris osjeti na odgovarajući način

bol u zglobovima

bol u mišićima ili gubitak mišićnog tkiva. Ako bolujete od mijastenije gravis (stanje pri kojem
mišići postaju slabi i lako se zamore) ili rabdomiolize (stanje koje dovodi do gubitka mišićnog
tkiva) klaritromicin može pogoršati ove simptome

bol u grudima ili promjene srčanog ritma poput palpitacija

promjena nivoa supstanci koje proizvodi jetra, upala jetre ili nemogućnost jetre da funkcionira
na odgovarajući način (možda ćete primijetiti žutilo kože, tamni urin, blijedu stolicu ili svrab
kože)

promjena nivoa supstanci koje proizvode bubrezi, upala bubrega, ili nemogućnost bubrega da
funkcioniraju na odgovarajući način (možda ćete primijetiti umor, oticanje ili podbuhlost lica,
abdomena, bedara ili gležnjeva ili probleme sa uriniranjem)

promjena nivoa određenih ćelija ili proizvoda koji se nalaze u krvi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Claricide

Čuvajte Claricide 500 mg film tablete van dohvata i pogleda djece, u originalnom pakovanju.
Čuvati na suhom mjestu, na sobnoj temperaturi ispod 25°C.
Nemojte koristiti Claricide nakon isteka roka trajanja, koji je naveden na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta Claricide sadrži
Svaka film tableta sadrži 500 mg klaritromicina.
Pomoćne supstance su: kroskarmeloza natrij, preželatinizirani škrob, mikrokristalna celuloza, kinolin
žuta (E104), koloidni silikon dioksid, povidon K-30, stearinska kiselina, magnezij stearat,
hidroksipropilmetilceluloza, propilenglikol, sorbitan oleat, titanium dioksid (E171), sorbinska kiselina
(E200), vanilin, hidroksipropilceluloza.

Kako Claricide izgleda i sadržaj pakovanja
Žute, ovalne, bikonveksne film tablete pakovane u PVC/PVDC//Al blistere.
Svaka kartonska kutija sadrži 14 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 7 film
tableta).

Režim izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište):
Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.
Kaptanpasa Mahallesi, Zincirlikuyu Cad. No: 184
34440 Beyoglu – Istanbul/ Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.
Gebze Organize Sanayi Bolgesi
1900 sokak, No:1904
41480 Gebze-Kocaeli/Turska

Nosilac dozvole za stavljenje lijeka u promet:
TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
Rudarska 71, 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-475/17 od 10.04.2017.