CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID

CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID 30 mg tableta

10 tableta (1 AL/PE strip sa 10 tableta) u kutiji

Supstance:
kodein
Jačina ATC Oblik
30 mg tableta R05DA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

▲§ CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID 30 mg tablete

kodein

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može
da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Codeini phosphatis Alkaloid i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Codeini phosphatis Alkaloid

3.

Kako uzimati Codeini phosphatis Alkaloid

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Codeini phosphatis Alkaloid

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Ovaj lijek sadrži kodein. Kodein pripada grupi lijekova koji se nazivaju opioidni analgetici koji djeluju
na način da uklanjaju bol. Može se koristiti sam ili u kombinaciji sa ostalim lijekovima za uklanjanje
boli, kao što je paracetamol.
Codeini phosphatis Alkaloid koristi se za ublažavanje:

blage do umjerene boli i

simptoma suvog kašlja.

Kodein smiju koristiti djeca koja imaju više od 12 godina za kratkotrajno uklanjanje umjerene boli koja
se nije uspjela ublažiti ostalim lijekovima protiv boli, kao što su čisti paracetamol ili ibuprofen.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID

Nemojte uzimati Codeini phosphatis Alkaloid:

ako ste alergični (preosjetljivi) na kodein, druge opioide ili na bilo koji drugi sastojak lijeka

(pogledati odjeljak 6),

ako imate poteškoća sa disanjem ili druge hronične bolesti pluća,

ako ste pretrpjeli povredu glave ili povišeni intrakranijalni pritisak (to može izazvati bol u očima,

promjene u vidu ili glavobolju u predjelu iza očiju),

ako imate napad astme,

ako imate oboljenje jetre,

ako postoji rizik od pojave zastoja rada crijeva (ileus),

ako patite od alkoholizma.

za ublažavanje boli kod djece i adolescenata (0—18 godina) nakon uklanjanja tonzila ili

adenoidnih žlijezda radi sindroma opstruktivne apnee u snu,

ako ste mlađi od 12 godina,

ako znate da vrlo brzo metabolizujete kodein u morfin,

ako dojite.

Budite oprezni s lijekom Codeini phosphatis Alkaloid:
Obavijestite svog ljekara, ako:

imate probleme sa jetrom ili bubrezima,

imate oboljenje nadbubrežnih žlijezda (Adisonova bolest) ili tumor nadbubrežne žlijezde koji

uzrokuje pojavu konstantno povišenog krvnog pritiska (feohromocitom),

imate upalne bolesti crijeva, uključujući težak krvavi proliv (pseudomembranozni kolitis),

imate oboljenje žučne kese ili kamen u žuči,

ste nedavno imali operaciju gastrointestinalnog ili urinarnog trakta,

imate uvećanu prostatu i imate problem sa mokrenjem,

imate epilepsiju,

ste stariji ili iznemogli,

patite od astme ili imate problema sa disanjem,

imate smanjenu aktivnost tiroidne žlijezde,

imate slabost mišića (miastenija gravis),

imate nizak krvni pritisak ili ste u stanju šoka,

patite od alkoholizma, narkomanije, zavisnosti ili mentalne bolesti,

kodein se pretvara u morfin putem enzima u jetri. Morfin je supstanca koja dovodi do ublažavanja

boli i simptomi kašlja. Neki pacijenti mogu imati varijacije ovog enzima, što se može ispoljiti na
različite načine kod ljudi. Kod nekih pacijenata se ne stvara morfin, ili se stvara u vrlo malim
količinama, pa to neće dovesti do uklanjanja boli ili oslobađanja njihovog kašljanja. Drugi pacijenti
mogu stvoriti vrlo visoke nivoe morfina, pa mogu imati ozbiljna neželjena dejstva. Ako primijetite bilo
koje od sljedećih neželjenih dejstva, morate prestati da uzimate ovaj lijek i odmah potražite medicinski
savjet, a to su: sporo ili plitko disanje, zbunjenost, pospanost, sužene zjenice, mučnina ili povraćanje,
zatvor, manjak apetita.

Djeca i adolescenti

Upotreba kod djece i adolescenata nakon operacije: Kodein se ne smije uzimati za ublažavanje

bolova kod djece i adolescenata nakon uklanjanja njihovih tonzila ili adenoidnih žlijezdi radi
opstruktivne apnee u snu.

Upotreba kod djece koja imaju problemima sa disanjem: Kodein se ne preporučuje kod djece

koja imaju probleme sa disanjem, s obzirom na to da se simptomi toksičnosti morfina mogu pogoršati
kod djece sa ovakvim problemima.

Adolescenti stariji od 12 godina
• Kodein se ne preporučuje kod adolescenata sa kompromitiranom respiratornom funkcijom, za

tretman kašlja.

Ostala važna upozorenja:

ne uzimajte lijek duže nego što Vam je preporučio ljekar,

uzimanje kodeina češče i duže vrijeme može dovesti do zavisnosti, što bi moglo dovesti do toga

da osjećate nemir i razdražljivost kada prestanete da uzimate lijek,

ako uzimate lijek zbog glavobolje, češče i duže, glavobolja se može pogoršati.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Codein phosphatis Alkaloid

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

To je posebno važno ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

lijekovi za liječenje depresije, kao što su inhibitori monoaminooksidaze (MAOI, npr. moklobemid,

linezolid, selegiline); izbjegavajte upotrebu tableta s kodein-fosfatom dvije sedmice nakon
zaustavljanja MAOI) ili tricikličnih antidepresiva (npr. amitriptilin),

ciprofloksacin (antibakterijski lijek),

metoklopramid ili domperidone (lijek za sprečavanje mučnine i povraćanja),

meksiletin ili kinidin (lijekovi za liječenje nepravilnog srčanog ritma),

loperamid ili kaolin (lijekovi za liječenje proliva),

cimetidin (za liječenje čireva na želucu),

lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska,

antivirusne lijekove, kao što je ritonavir,

lijekove koji se koriste protiv alergije (antihistaminici), koji mogu izazvati pospanost,

atropin (antiholinergični lijekovi),

lijekove koji utiču na nervni sistem, kao što su hlorpromazin, diazepam, temazepam,

anestetici,

opioidni antagonisti (buprenorfin, natrekson, nalokson).

Uzimanje hrane i pića s lijekom Codeini phosphatis Alkaloid
Tabletu progutajte sa vodom.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Nemojte uzimati kodein-fosfat tablete tokom trudnoće, osim ako Vam je ljekar to savjetovao.
Redovna upotreba tokom trudnoće može izazvati apstinencijalne simptome kod novorođenčadi.
Nemojte uzimati kodein tokom dojenja. Kodein i morfin prelaze u majčino mlijeko.
Obično je bezbjedno uzeti tablete kodeina tokom dojenja jer su koncentracije aktivnih sastojaka u
majčinom mlijeku preniske da bi izazvale bilo kakve probleme kod dojenčadi.
Međutim, neke žene koje imaju povećan rizik od razvoja neželjenih dejstava, bez obzira na dozu,
mogu imati povišene koncentracije u majčinom mlijeku. Prekinite uzimanje ovog lijeka i potražite hitnu
medicinsku pomoć, ako se bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava razvije kod Vas ili Vaše bebe, a
to su mučnina, povraćanje, zatvor, smanjen apetit ili nedostatak apetita, osjećate umor ili spavate
duže nego što je normalno i plitko ili sporo dišete.

Upravljanje vozilima i mašinama
▲ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti. Prilikom uzimanja takvog lijeka
zabranjuje se upravljanje motornim vozilima i mašinama.
Tablete kodein-fosfat mogu uticati da se osjećate pospano, zbunjeno ili da osjetite vrtoglavicu, da
Vam se jave napadi grčeva, zamućen ili dupli vid, ili da vidite stvari koje ne postoje. Prije nego što
počnete da upravljate vozilima i mašinama, uvjerite se da tablete na ovaj način ne utiču na Vas.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Codeini phosphatis Alkaloid
Lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego
što počnete da uzimate ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID

Uvijek uzimajte Codeini phosphatis Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni

kako, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje lijeka
Nemojte piti alkohol dok uzimate tablete Codeini phosphatis Alkaloid.
Tabletu progutajte sa vodom.
Codeini phosphatis Alkaloid obično se koristi za kratkotrajno olakšanje simptoma. Uzimajte ovaj lijek
onoliko dugo koliko Vam je preporučio ljekar. Može biti opasno ukoliko prestanete da uzimate lijek bez
savjeta ljekara.

Koliko lijeka treba da uzmete
Odrasli
Za ublažavanje bolova:
30 mg do 60 mg svaka četiri sata, a maksimalna dnevna doza je 240 mg.
Za kašalj: 15 mg do 30 mg tri do četiri puta dnevno.

Djeca koja imaju 12 i više od 12 godina:
Za ublažavanje bolova:
30 mg do 60 mg svakih šest sati, a maksimalna dnevna doza je 240 mg.

Lijek se ne smije uzimati duže od tri dana. Ukoliko se bol ne smanji tokom tri dana, posavjetujte se sa
svojim ljekarom.

Djeca mlađa od 12 godina:
Codeini phosphatis Alkaloid se ne smije davati djeci mlađoj od 12 godna zbog rizika od teških
problema sa disanjem.

Stariji pacijenti sa oštećenjem jetre ili bubrega: ljekar Vam može dati manju dozu. Ako ste stariji,
posebno je važno da uzimate ovaj lijek tačno prema preporukama ljekara.

Ako uzmete više lijeka Codeini phosphatis Alkaloid nego što treba
Ako ste progutali (ili je neko drugi progutao) puno tableta u isto vrijeme, ili mislite da je dijete možda
progutalo tablete, odmah idite u hitnu pomoć najbliže bolnice ili odmah obavijestite svog ljekara.
Simptomi predoziranja su mučnina ili povraćanje, pospanost, umor, nizak krvni pritisak, sužene
zjenice, sporo disanje, ubrzan rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti tablete Codeini phosphatis Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme sljedeće doze,
propustite zaboravljenu dozu i vratite se na uobičajen redoslijed doziranja.

Ako naglo prestanete uzimati tablete Codeini phosphatis Alkaloid

Nemojte naglo prekinuti primjenu lijeka jer postoji rizik od pojave apstinencijalnih simptoma, kao što
su: tremor, poteškoće sa spavanjem, mučnina ili povraćanje, znojenje i povećan broj otkucaja srca,
ubrzano disanje i povećan krvni pritisak, nemir, razdražljivost, anksioznost, depresija, anoreksija,
proliv, suzenje očiju, curenje iz nosa, kihanje, zijevanje, naježenost dlaka, širenje zjenica, slabost,
groznica, grčevi u mišićima, dehidracija.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Codeini phosphatis Alkaloid, obratite

se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Codeini phosphatis Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne

javljaju kod svih.

Recite svom ljekaru ako primijetite bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava, ili bilo koja druga
neželjena dejstva koja nisu navedena:

• Alergijske reakcije ─ osip ili svrbež kože, otežano disanje, pojačano znojenje, crvenilo lica.

• Gastrointestinalni sistem ─ konstipacija, mučnina ili povraćanje, suva usta, bol u stomaku (može biti
uzrokovana grčevima žučnih kanala).

• Srce ─ usporen ili ubrzan rad srca, lupanje srca (palpitacije), nizak krvni pritisak, nizak krvni pritisak
pri ustajanju.

Urinarni sistem ─ bolno ili otežano mokrenje.

Nervni sistem ─ pospanost, malaksalost, umor, vrtoglavica, ošamućenost, napadi, povećan pritisak
u lobanji (bolne oči, zamućenje vida, glavobolje u predjelu iza očiju), glavobolja, tolerancija (lijek ima
manje dejstvo) ili zavisnost (pate od apstinencijalnih simptoma, npr. tremor, znojenje, ubrzan rad srca,
ubrzano disanje, povišen krvni pritisak, te mučnina i povraćanje ako se lijek naglo prekine).

• Psihijatrijski efekti ─ promjene raspoloženja, depresija, halucinacije (vidjeti ili čuti stvari koje nisu
stvarne), nemir, uznemirenost, noćne more, zbunjenost.

Oči ─ zamagljen ili dupli vid, ekstremno male zjenice.

Ostalo ─ ukočenost mišića, smanjenje seksualnog nagona, otežano disanje, niska tjelesna
temperatura.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao I one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID

Codeini phosphatis Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Codeini phosphatis Alkaloid se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Codeini phosphatis Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je kodein fosfat seskvihidrat.
Jedna tableta sadrži 30 mg kodein fosfat seskvihidrata.
 Pomoćne supstance su: laktoza monohidrat; mikrokristalna celuloza; natrijum skrobni glikolat; talk;
magnezijum-stearat.

Kako Codeini phosphatis Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Codeini phosphatis Alkaloid tablete su bijele, okrugle ravne tablete, sa prelomnom crtom na jednoj
strani.

Tablete su pakovane u strip pakovanju (AL folija/PE folija) koji sadrži 10 tableta.
Kutija sadrži 10 tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja
▲§ CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID, tableta, 10 x 30 mg: 04-07.10-5939/13 od 26.06.2014.

Datum revizije uputstva
Februar, 2016 godine