COLOSPA retard

COLOSPA retard 200 mg kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

Supstance:
mebeverin
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula A03AA04 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Colospa

retard

200 mg

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

mebeverin

U ovom uputstvu:

1. Šta je Colospa retard i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Colospa retard
3. Kako uzimati Colospa retard
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Colospa retard
6. Dodatne informacije

1. Šta je Colospa retard i za šta se koristi
Šta je Colospa retard
Vaš lijek se zove Colospa retard. Colospa retard sadrži lijek koji se zove mebeverin. On pripada
skupini lijekova koji se nazivaju spazmolitici, a djeluju na Vaša crijeva.
Crijevo je dugačka mišićna cijev kroz koju prolazi hrana tako da se može probaviti. Kada se crijevo
zgrči i stisne prejako, osjećate bol. Ovaj lijek djeluje tako da opušta grč i bol.

Za šta se Colospa retard koristi
Colospa retard se koristi za olakšavanje simptoma kod sindroma nadraženog crijeva. Ti simptomi se
razlikuju od osobe do osobe, ali mogu obuhvaćati:
- bol u trbuhu i grčeve
- osjećaj nadutosti i vjetrove
- proljev, zatvor ili kombinaciju oba
- stolica (feces) u obliku malih, tvrdih kuglica ili trakica.

2. Prije nego što počnete uzimati COLOSPA RETARD
Nemojte uzimati COLOSPA RETARD
-
ako ste alergični (preosjetljivi) na mebeverin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Colospa retard (navedeni
su u poglavlju 6).

Ako niste sigurni, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova s Colospa retard
Ne očekuje se da Colospa retard utiče na bilo koje druge lijekove koje uzimate. Ipak, obavijestite svog
ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove. To uključuje i one
koje ste nabavili bez recepta i biljne lijekove.

Trudnoća i dojenje
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

- Recite ljekaru ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Colospa retard se ne preporučuje u trudnoći.
Vaš će Vam ljekar možda savjetovati da prestanete uzimati Colospa retard ili da počnete uzimati neki
drugi lijek umjesto njega.

- Recite ljekaru ako dojite ili ćete početi dojiti. Colospa retard se ne preporučuje dojiljama. Vaš će Vam
ljekar možda savjetovati da prestanete dojiti ili da počnete uzimati neki drugi lijek ako želite dojiti.

Upravljanje vozilima i mašinama

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Nije vjerovatno da će ovaj lijek uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako uzimati COLOSPA RETARD
Uvijek uzmite lijek Colospa retard tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom
ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka
- Colospa retard mogu uzimati odrasli i djeca starija od 10 godina.
- Kapsule progutajte cijele s punom čašom vode. Nemojte ih drobiti niti žvakati.
- Pokušajte kapsule uzimati u isto vrijeme svaki dan. To će Vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Koliko lijeka uzeti
Odrasli i djeca starija od 10 godina
- Uobičajena doza je jedna kapsula od 200 mg dva puta dnevno.
- Jednu kapsulu uzmite ujutro i jednu navečer.

Nemojte davati Colospa retard djeci mlađoj od 10 godina.

Ako uzmete više Colospa retard nego što ste trebali
Ako uzmete više Colospa retard nego što ste trebali, odmah se obratite svom ljekaru ili idite u bolnicu.
Ponesite pakovanje lijeka i ovo uputstvo sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Colospa retard
- Ako ste zaboravili uzeti dozu, preskočite je. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
- Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Colospa retard, obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi, Colospa retard može izazvati nuspojave, iako ih ne dobiju svi.
S ovim lijekom se mogu javiti sljedeće nuspojave:

Prestanite uzimati Colospa retard i odmah se obratite ljekaru ako primijetite bilo koju od sljedećih
ozbiljnih nuspojava – možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć:
-
Otežano disanje, oticanje lica, vrata, usana, jezika ili grla. Možda imate tešku alergijsku reakciju
(preosjetljivost) na lijek.

Ostale nuspojave obuhvaćaju:
-
Manje alergijske reakcije (preosjetljivost) na lijek: npr. kožni osip, crvenilo kože koje svrbi.

Ako dobijete bilo koju od gornjih nuspojava, prestanite uzimati Colospa retard i odmah se javite
ljekaru.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Colospa retard
Colospa retard morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakovanju na suhom mjestu i zaštićeno od svjetlosti.
Ne zamrzavati.

Rok trajanja: tri godine.
Colospa retard se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Navedeni rok
trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Lijekove ne bacajte putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte farmaceuta kako baciti lijekove
koji vam više nisu potrebni. Na taj način se vrši zaštita okoline.

6. Dodatne informacije

Šta Colospa retard sadrži
Jedna kapsula sadrži 200 mg mebeverin hidrohlorida.

Pomoćne supstance:

Pelete: magnezij stearat; poliakrilat, 30% raspršina; metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer

1:1, 30% raspršina;

talk; hipromeloza; triacetin (gliceroltriacetat).

Kapsula: titanij dioksid (E171); želatina.

Tinta za ispis oznake na kapsuli: šelak (E904); propilenglikol; koncetrirana otopina amonijaka,

kalijev hidroksid

; željezo oksid crni (E172).

Kako Colospa retard izgleda i sadržaj pakovanja
Bijela, tvrda želatinska kapsula s utisnutim “245”, s bijelim peletama.
Kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda.
60 (4 x 15) kapsula u PVC/Al blisteru, u kutiji.
30 (2 x 15) kapsula u PVC/Al blisteru u kutiji.

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač (administrativno sjedište proizvođača):
Abbott International LLC
100 Abbott Park Road
Abbott Park
Illinois 60064
SAD

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
Abbott Pharmaceuticals B.V.,
Veerweg 12
8121 AA Olst
Holandija

Abbott Pharmaceuticals S.A.S. ,
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Francuska

Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Abbott d.o.o.,
Kolodvorska 12/3,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet:
Colospa retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 30 x 200 mg: 04-07.10-5765/13 od
11.09.2014.
Colospa retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 60 x 200 mg: 04-07.10-5766/13 od
11.09.2014.