COMFORT-LAX

COMFORT-LAX 126 mg tableta+ 222 mg tableta+ 170 mg tableta

20 obloženih tableta (1 blister) u kutiji

Supstance:
suvi ekstrakt bračića suvi ekstrakt kore američke krušine suvi ekstrakt kore krušine
Jačina ATC Oblik
126 mg tableta+ 222 mg tableta+ 170 mg tableta A06AB obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA 

COMFORT-LAX  
222 mg + 170 mg + 126 mg obložena tableta 
krušina (Rhamnus frangula L ), suvi ekstrakt kore; 
američka krušina (Rhamnus purshiana D.C)(Cascara Sagrada), suvi ekstrakt kore; 
bračić (Fucus vesiculosus L.), suvi ekstrakt stabljike


Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! 
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite ovaj lijek, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 4 dana, morate se obratiti svom ljekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta. 

1. Šta je lijek Comfort-Lax, i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Comfort-Lax
3. Kako uzimati lijek Comfort-Lax?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Comfort-Lax?
6. Dodatne informacije

1.Šta je lijek Comfort-Lax i za šta se koristi? 
Comfort-Lax je mješavina ekstrakata biljnog porijekla laksativnog dejstva koji stimulišu pokretljivost crijeva čime se omogućava njihovo pražnjenje.

Comfort-Lax se koristi kod povremene opstipacije (zatvor)

2.Prije nego počnete uzimati lijek Comfort-Lax
Lijek Comfort-Lax ne smijete koristiti:
- Ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivne supstance ili bilo koji sastojak lijeka
- Ako imate upalu slijepog crijeva ili bilo kakav bol u stomaku nepoznatog porijekla
- Ako imate zapaljenske bolesti crijeva (npr. Crohn-ova bolest, ulcerativni kolitis). - Ako imate poremećaj funkcije štitaste žlijezde (hipertireodizam).
- Ako imate poremećaje funkcije jetre i bubrega.

Ne davati djeci mlađoj od 12 godina.
Lijek se ne smije koristiti u periodu trudnoće i dojenja. 

Kada uzimate lijek Comfort-Lax , posebno vodite računa:
Liječenje opstipacije (zatvora) predstavlja pomoć higijenskom i dijetetskom tretmanu, koji se prvenstveno zasniva na sljedećim aspektima:
- Ishrana zasnovana na visokom unosu vlakana i unošenje dosta tečnosti
- Fizička aktivnost
- Edukacija vezana za navike u pražnjenju crijeva

Sve ovo poboljšava i stimuliše pražnjenje crijeva, omogućavajući olakšavanje opstipacije. 

Ukoliko ove mjere nisu dovoljne za olakšavanje opstipacije, onda možete uzeti lijek Comfort-Lax tokom maksimalno 6 dana. Ukoliko nakon 4 dana lijek nije pokazao željeno dejstvo, a vi još uvek imate potrebu za njim obratite se vašem ljekaru.

Treba izbjegavati dugotrajnu upotrebu laksativa jer može uzrokovati neželjena dejstva (vidjeti odjeljak 4. Moguća neželjena dejstva)

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali druge lijekove, čak i one koje se mogu nabaviti bez recepta.

Generalno, upotreba laksativa može ometati dejstvo lijekova koje već uzimate. Ne uzimajte ovaj lijek bez prethodne konsultacije sa Vašim ljekarom, ukoliko uzimate lijekove koji regulišu rad srca (antiaritmici, kao što je hinidin), astemizol i terfenadin (antihistaminici), intravenski eritromicin, halofantrin i pentamidin (za liječenje infekcija), bepridil (za infarkt miokarda), sultoprid (lijek za smirenje) ili vinkamin (periferni vazodilatator).

Pridržavajte se preporučenog trajanja korišćenja ovog lijeka naročito ako se liječite sa sljedećim lijekovima:
- tetrakosaktid ili drugi kortikosteroidi, ili diuretici (koji povećavaju izlučivanje mokraće).
- srčani glikozidi (koriste se za srce), jer izlučivanje kalijuma uzrokovano lijekom Comfort-Lax može povećati dejstvo ovih lijekova.
- oralni antidiabetici ili insulin, jer lijek Comfort-Lax može povećati dejstvo ovih lijekova i uzrokovati hipoglikemiju (pad šećera u krvi). 


Uzimanje lijeka Comfort-Lax , sa hranom ili pićima
Izbjegavajte uzimanje slatkog korijena tokom uzimanja ovog lijeka, jer se može povećati gubitak kalijuma.


Primjena lijeka Comfort-Lax , u periodu trudnoće i dojenja 
Prije uzimanja ovog lijeka, kažite svom ljekaru ako ste trudni ili dojite, ako mislite da ste možda trudni ili planirate da zatrudnite.

Upotreba ovog lijeka se ne preporučuje tokom trudnoće, jer iako nisu bili prijavljeni problemi vezani za trudnoću i fetus pri uzimanja preporučenih doza ovog lijeka, neke eksperimentalne studije na životinjama su ukazale da neki sastojci lijeka ukazuju na rizik od toksičnosti.

Ukoliko ste trudni, ne uzimajte ovaj lijek bez prethodnih konsultacija sa ljekarom.

Žene koje doje ne treba da uzimaju ovaj lijek zbog mogućeg laksativnog dejstva na bebu, jer se aktivni sastojci ovog lijeka izlučuju u majčino mlijeko. 

Uticaj lijeka Comfort-Lax , na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije primjenljivo.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Comfort-Lax
Ovaj lijek sadrži glukozu, saharozu i laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

Ovaj lijek takođe sadrži metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoati i propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (čak i odložene).

Comfort-Lax obložene tablete imaju prilično intezivan karakteristični miris koji varira u zavisnosti od toga kada je sakupljana jedna od aktivnih komponenti lijeka (Fucus vesiculosus- morska alga); ovo ne utiče na dejstvo i podnošenje lijeka.


3. Kako uzimati lijek Comfort-Lax
Uvijek uzimajte lijek tačno onako kako vam je prepisao vaš ljekar. Proverite sa vašim ljekarom ukoliko niste sigurni. Ukoliko mislite da ovaj lijek ima prejako ili preslabo dejstvo na vas, konsultujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Comfort-Lax se primjenjuje oralno: popiti tabletu sa čašom vode.
Odrasli, adolescenti stariji od 12 godina i stariji pacijenti:
Preporučena doza je jedna tableta nakon večere. Laksativno dejstvo nastupa 6-12 sati nakon uzimanja tablete.

Stariji pacijenti su osjetljiviji na dejstvo ovog lijeka, u zavisnosti od godina i fizičke kondicije.

Ukoliko se lijek koristi kod pacijenata koji ne mogu da kontrolišu pražnjenje bešike ili crijeva, treba posebnu pažnju obratiti mijenjanju pelena pacijenta, da bi se izbegao kontakt sa fecesom.

Maksimalno trajanje liječenja je 6 dana; ukoliko nakon tog vremena još uvijek imate opstipaciju, konsultujte se sa ljekarom ili farmaceutom.


Ako ste uzeli više lijeka Comfort-Lax nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više lijeka Comfort-Lax nego što je trebalo, odmah se obratite vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko ste uzeli više lijeka Comfort-Lax nego što je trebalo, možete dobiti bolove u stomaku, grčeve u stomaku, tešku dijareju (proliv) sa gubitkom vode i elektrolita. Ukoliko je ovaj gubitak veliki može izazvati konfuziju, srčane aritmije (nepravilan rad srca), grčeve, umor ili slabost. Ovi simptomi su izraženiji kod starijih osoba.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Comfort-Lax
Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadomjestili propuštenu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za lijek Comfort-Lax, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Comfort-Lax
Nije primjenljivo.


4. Moguće nuspojave 
Kao i većina drugih lijekova, i lijek Comfort-Lax može imati neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih.

Lijek povremeno može uzrokovati bol i grčeve u stomaku, meteorizam (prisustvo gasova u crijevima), mučninu, sluzave stolice i/ili dijareju (proliv), osip kože, alergijske reakcije. Može se javiti i žuto-crveno-smeđe obojenje urina, ali nije klinički značajno. Svi ovi simptomi nestaju nakon prekida uzimanja lijeka.

Ako se kod vas javi bilo koje neželjeno dejstavo, ili ako primjetite neka neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. 

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 

5.Kako čuvati lijek Comfort-Lax 4
Čuvati lijek Comfort-Lax van domašaja i vidokruga djece.

Rok upotrebe
3 godine.

Ne smijete koristiti lijek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Čuvanje
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.


6. Dodatne informacije
Šta sadrži lijek Comfort-Lax
Lijek sadrži samo aktivne supstance:
Rhamnus frangula L (krušina) suvi ekstrakt kore koji sadrži 6% glikofrangolina (što odgovara 13 mg antracenskih glikozida izraženih na glikofrangulin A), rastvarač za ekstrakciju: etanol 60% V/V 222 mg

Rhamnus purshiana D.C. (Cascara Sagrada – američka krušina) suvi ekstrakt kore koji sadrži 9% hidroksiantracenskih glikozida (što odgovara 15 mg hidroksiantracenskih glikozida izraženih kao kaskarozid A),rastvarač za ekstrakciju: etanol 60% V/V 170 mg

Fucus vesiculosus L (bračić) suvi ekstrakt stabljike (sadrži 12,6 mcg – 37,8 mcg joda) 126 mg


Ostali sastojci su:
Talk, natrijum-stearat, arapska guma, saharoza, glukoza, gvožđe-oksid (E172), alkalni rastvor etilparahidroksibenzoata (E214), metilparahidroksibenzoata (E218) i propilparahidroksibenzoata (E216), karnauba vosak, laktoza, silicijum-dioksid.


Kako izgleda lijek Comfort-Lax , i sadržaj pakovanja
Ovalne obložene tablete tamno smeđe boje.

Unutrašnje pakovanje: PVC/Aluminijumski blister.
Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 20 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se može izdavati bez ljekarskog recepta.

7. PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
URIACH AQUILEA OTC, S.L.
Av. Camí Reial 51-57-Pol.Ind.Riera de Caldes, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona,
Španija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
J. URIACH y COMPAÑÍA, S.A. Av. Camí Reial 51-57-Pol.Ind.Riera de Caldes, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona,
Španija


NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo 5


8. DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Comfort-Lax broj: 04-07.9-7042/13 od 05.12.2014