CONTRACTUBEX

CONTRACTUBEX 10 g00 g+ 5000 i.j.00 g+ 1 g00 g

20 g gela u Al - tubi sa HDPE - zatvaračem

Supstance:
heparin alantoin vodeni ekstrakt luka
Jačina ATC Oblik
10 g00 g+ 5000 i.j.00 g+ 1 g00 g D03AX gel

UPUTA O LIJEKU

CONTRACTUBEX

10 g/100 g+ 5000 I.U./100 g+ 1 g/100 g

gel

tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
Uvijek primijenite ovaj lijek tačno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš
liječnik ili farmaceut.

Uputu sačuvajte. Može biti potrebno da je ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate dobro ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi
1.

Što je Contractubex gel i za što se koristi

2.

Što trebate znati prije nego što uzmete Contractubex gel

3.

Kako primjenjivati

Contractubex gel

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati Contractubex gel

6.

Sadržaj

pakiranja i druge informacije

1.

Što je Contractubex gel i za što se koristi

Contractubex je namijenjen tretmanu ožiljaka nakon zatvaranja rane.

Contractubex ima antiproliferativni (smanjuje izrastanje), antiflogistički (protiv upalni), opuštajući i
izglađujući efekat na ožiljno tkivo.

Contractubex se primjenjuje kod pacijenata sa hipertrofičnim, keloidnim, kozmetički neprihvatljivim
ožiljcima i ožiljcima koji ograničavaju kretanje, a koji su nastali nakon operacija, amputacija, opekotina
i udesa, kod zatezanja kao što je Dupuytren-ovo zatezanje i traumatsko zatezanje tetiva; kod ožiljnih
struktura (atrofični ožiljci).

2.

Što trebate znati prije nego što uzmete Contractubex gel

Lijek Contractubex ne smijete primjenjivati
Nemojte primjenjivati Contractubex gel ako
Ako ste alergični (preosjetljivi) na ekstrakt crnog luka, heparinnatrij, alantoin, metilparahidroksibenzoat
(parabene), sorbatnu kiselinu ili drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili farmaceutu prije nego primijenite Contractubex gel.
Contractubex gel sadrži paraben (metilparahidroksibenzoat), koji može uzrokovati alergijsku reakciju
(moguće odgođenu).
Contractubex gel sadrži sorbatnu kiselinu, koja može uzrokovati lokalnu reakciju na koži (kontaktni
dermatitis).

Djeca:
Postoji posebna uputa za primjenu kod djece (vidjeti dio 3).

Kada uzimate lijek Contractubex, posebno vodite računa:

Drugi lijekovi i Contractubex gel
I ako interakcije s drugim lijekovima do sada nisu poznate, obavijestite svoj liječnika ili farmaceuta ako
primjenjujete ili ste nedavno primjenjivali ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje
Rizik u periodu trudnoće i dojenja nije poznat. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili
planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uticaj lijeka Contractubex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nisu potrebne specijalne mjere predostrožnosti.

Contractubex gel sadrži
metilparahidroksibenzoat (parabene) koji može izazvati alergijske reakcije (moguća zakašnjela
reakcija) i sorbatnu kiselinu koja može izazvati lokalne kožne reakcije, npr. kontaktni dermatitis.

3.

Kako primjenjivati Contractubex gel

Lijek Contractubex koristite uvijek onako kako Vam je to objasnio Vaš liječnik. Ako niste sasvim
sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili farmaceutom.
Ukoliko Vam Vaš liječnik nije drugačije propisao nanesite i blago umasirajte Contractubex gel na
ožiljno tkivo više puta u toku dana. Ako se radi o starim, tvrdim ožiljcima, ostavite da lijek djeluje preko
noći pokriven zavojem.
U zavisnosti od izraženosti i debljine ožiljka, terapija može da traje i nekoliko tjedana ili mjeseci.
Naročito kod svježih ožiljaka treba izbjegavati fizičke iritacije, kao što su ekstremna hladnoća,
UV zraci ili jako masiranje.

Primjena u djece
U djece od 1 godine nadalje preporučivo je nanijeti gel na ožiljak jednom ili dva puta dnevno. Obzirom
da nema dostupnih podataka, primjena u djece mlađe od 1 godine nije preporučiva.

Ako i dalje imate pitanja u vezi načina primjene ovog lijeka, pitajte Vašeg liječnika ili farmaceuta.

4.

Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi, Contractubex može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.

Neželjena dejstva su klasifikovana po učestalosti:

Vrlo često

≥ 1/10

Često

≥ 1/1000 do 1/10

Manje često

≥ 1/1000 do 1/100

Rijetko

≥ 1/10 000 do 1/1000

Vrlo rijetko

≥1 /10 000

Nepoznato

Učestalost se ne može utvrditi na temelju dostupnih podataka

Najčešće prijavljivana neželjena dejstva su: lokalne reakcije na mjestu primjene.

Sljedeća neželjena dejstva prijavljena su na osnovu farmakoepidemiološke studije na 592 pacijenta
liječena Contractubexom:

Često (do 1/10): pruritus (svrab), eritem (crvenilo), telangiektazija (vidljivo proširenje perifernih krvnih
sudova), atrofija ožiljka.

Manje često (od 1 do 100): hiperpigmentacija kože, atrofija kože.

Nepoznata učestalost

Van kliničkih studija, spontano su prijavljena neželjena dejstva čija se učestalost na osnovu
raspoloživih podataka, ne može utvrditi.

Mali prištići na koži ispunjeni gnojem (postularni osip), alergijska reakcija (preosjetljivost), poremećaj
osjeta na površini kože (parestezija), oticanje, bol na mjestu primjene, lokalna reakcija kože (kontaktni
dermatitis), koprivnjača (urtikarija), osip svrbab (pruritus), crvenilo (eritem), nadraženost kože, papule
(čvorići), upala kože, osjećaj žarenja i zategnutosti kože, ljuštenje kože na mjestu primjene.

Generalno, Contractubex se veoma dobro podnosi, čak i prilikom dugotrajne upotrebe.
Svrab, koji je rijetko uočen u toku tretmana Contractubexom, je odraz cikatrijalnih promjena
(karakterističnih za ožiljno tkivo) i obično ne zahtjeva prekid tretmana.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Contractubex gel

Contractubex morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok upotrebe:
Nemojte koristiti lijek Contractubex nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na tubi.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 6 mjeseci.

Čuvanje
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C. Contractubex gel ne smije se upotrebljavati nakon isteka roka
trajanja.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Šta Contractubex gel sadrži
Djelatne tvari su vodeni ekstrakt luka, heparinnatrij i alantoin.

Aktivne supstance
100 g gela sadrži:
10 g ekstrakta (kao tekući ekstrakt) iz

Allium cepa L. bulbus (lukovica luka) (1,75 : 1, ekstrakcijsko

otapalo : voda), 5000 IU heparinnatrija i 1 g alantoina.

Pomoćne tvari

su: sorbatna kiselina, metilparahidroksibenzoat, ksantan guma, polietilenglikol 200,

mirisno ulje 231616 i pročišćena voda.

Kako Contractubex gel izgleda i veličina pakovanja
Contractubex gel je neproziran gel, svijetlo bež do svijetlo braon boje.
Originalno pakovanje sadrži 20 g gela u aluminijskoj tubi s HDPE zatvaračem, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka
Bez recepta u apotekama.

Ime i adresa proizvođača
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100,
60318 Frankfurt
Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Medis International d.o.o. Sarajevo
Ahmeta Muratbegovića 2
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja za stavljanje lijeka u promet
04-07.1-3605/11 od 14.9.2012.