CORDIPIN Retard

CORDIPIN Retard 20 mg tableta

30 tableta s produljenim oslobađanjem (2 Al/PVC/PVDC blistera po 15 tableta) u kutiji

Supstance:
nifedipin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta C08CA05 tableta s produljenim oslobađanjem

UPUTSTVO O LIJEKU

CORDIPIN RETARD
20 mg tablete s produljenim oslobađanjem
nifedipin

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:
1. Šta je Cordipin retard i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Cordipin retard
3. Kako uzimati Cordipin retard?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Cordipin retard?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CORDIPIN RETARD I ZA ŠTA SE KORISTI?
Cordipin retard sadrži nifedipin koji pripada skupini lijekova pod nazivom antagonisti kalcija. Cordipin retard se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska ili angine (bol u prsima).

Za visoki krvni pritisak: Cordipin retard djeluje tako da opušta i širi krvne žile što olakšava protok krvi i snižava krvni pritisak. Niži krvni pritisak smanjuje pritisak na srce.

Za anginu: Cordipin retard djeluje tako da opušta i širi arterije koje opskrbljuju srce. To omogućuje da do srca dođe više krvi i kisika što smanjuje pritisak na srce. Vaši napadi angine bit će manje teški i rjeđi ako postoji manji pritisak na srce.


2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CORDIPIN RETARD
Nemojte uzimati Cordipin retard
- Ako ste imali srčani udar u zadnjih mjesec dana.
- Ako dobijete iznenadan napad angine. Cordipin retard neće pomoći u brzom ublažavanju simptoma.
- Ako imate nestabilnu anginu.
- Ako ste preosjetljivi (alergični) na aktivni sastojak (nifedipin), na bilo koje druge slične lijekove (poznate kao dihidropiridini) ili na bilo koji drugi sastojak lijeka. Sastojci Cordipin retarda navedeni su u dijelu 6.
- Ako uzimate antibiotik rifampicin.
- Ako Vam je rečeno da imate suženje aortnog zaliska (arterije koja odvodi krv iz srca) (stenoza).
- Ako ste ikada imali kolaps uzrokovan srčanom bolesti (kardiogeni šok), uslijed kojega ste ostali bez daha, problijedili te imali hladan znoj i suha usta.
- Ako Vaš krvni pritisak i dalje raste, unatoč liječenju (maligna hipertenzija).

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obavijestite ljekara i nemojte uzimati Cordipin retard.

Budite posebno oprezni s Cordipin retardom
Vaš ljekar će posebno paziti:
- Ako imate nizak krvni pritisak i propisan Vam je Cordipin retard kod angine. Krvni pritisak može biti dodatno smanjen ovim liječenjem.
- Ako imate stanje srca gdje srce ne može savladati pojačan napor (slaba srčana rezerva).
- Ako ste trudni
- Ako dojite. Ako trebate uzeti Cordipin retard, potrebno je da prestanete sa dojenjem prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.
- Ako bolujete od šećerne bolesti. Liječenje šećerne bolesti će možda biti potrebno prilagoditi. Ako imate bilo kakvih pitanja o tome pitajte svog ljekara.
- Ako ste na dijalizi bubrega. Ako imate vrlo visoki krvni pritisak i nizak volumen krvi, možete osjetiti iznenadan pad krvnog pritiska ako uzimate Cordipin retard.
- Ako imate oslabljenu funkciju jetre. Vaš ljekar će možda tražiti da uraditi neke testove krvi. Možda će Vam također dati nižu dozu Cordipin retarda.

Obavijestite ljekara:
- Ako se bol u prsima (angina) pogorša (javlja se češće ili je jača) tokom nekoliko sati ili dana. Možda će Vam se savjetovati da ne uzimate Cordipin retard.
- Ako imate bolove u prsima nakon uzimanja prve doze Cordipin retarda. Možda će Vam ljekar promijeniti liječenje.
- Ako primijetite pojačane teškoće pri disanju.
- Ako primijetite oticanje gležnjeva.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obavijestite ljekara prije nego uzmete sljedeću dozu.

Također obavijestite ljekara:
- Ako dajete uzorak mokraće. Cordipin retard može uticati na rezultate nekih testova za mokraću.
- Ako ste muškarac koji ne može postati roditelj u postupku umjetne oplodnje. Lijekovi kao što je Cordipin retard mogu oštetiti funkciju sperme.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu uticati na djelovanje Cordipin retarda. Obavijestite svog ljekara ako uzimate:
- Druge lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska.
- Rifampicin (antibiotik).
- Cimetidin (za liječenje želučanih čireva).
- Digoksin, diltiazem, kinidin ili beta-blokatore (za liječenje bolesti srca).
- Kinupristin/dalfopristin (kombinacija antibiotika).
- Fenitoin, karbamazepin ili valproatnu kiselinu (za liječenje epilepsije).
- Cisaprid (za liječenje smanjene pokretljivosti jednjaka i želuca, a i želuca).
- Injekcije magnezijevog sulfata tokom trudnoće (mogu uzrokovati ozbiljan pad krvnog pritiska).
- Eritromicin (antibiotik).
- Ketokonazol, itrakonazol ili flukonazol (lijekovi protiv gljivica). - Indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir ili amprenavir (za liječenje HIV-a).
- Fluoksetin ili nefazodon (za liječenje depresije).
- Takrolimus (za sprječavanje odbacivanja transplantiranih organa).
- Fenobarbiton (obično se koristi za liječenje nesanice i tjeskobe).

Uzimanje hrane i pića s Cordipin retardom
Cordipin retard možete uzeti sa ili bez hrane.

Nemojte piti sok od grejpa ili jesti grejp dok uzimate Cordipin retard.

Nemojte započinjati uzimati Cordipin retard 3 dana nakon što ste pili sok od grejpa ili pojeli grejp. Ljekara obavijestite ako ste u to vrijeme jeli grejp ili pili sok od grejpa. Također nemojte piti sok od grejpa ili jesti grejp za vrijeme liječenja Cordipin retardom. Grejp dokazano povisuje razinu aktivnog sastojka nifedipina u krvi. Ovaj učinak može potrajati najmanje tri dana.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Možete biti u mogučnosti da koristite Cordipin retard ali tek nakon posebnog razmatranja i dogovora sa Vašim doktorom. Nemojte uzimati Cordipin retard ako dojite. Ako morate uzeti Cordipin retard, obavezno prekinite s dojenjem prije no što započnete uzimati tablete.

Upravljanje vozilima i mašinama
Cordipin retard može uzrokovati omaglicu, slabost, jak umor ili smetnje vida. Nemojte voziti ili upravljati mašinama ako se tako osjećate.

Veća je vjerovatnoča je da se to dogodi na početku liječenja, ako promijenite tablete ili ako konzumirate alkohol.

3. KAKO UZIMATI CORDIPIN RETARD?
Tablete uzmite onako kako Vam je ljekar propisao.
- Uobičajena doza održavanja Cordipin retard tableta je 1 tableta dnevno, svakih 12 sati (tj 1 tableta dnevno), ali Vaš ljekar može povečati ili smanjiti dozu zavisno od toga koliko dobro se kontroliše Vaš krvni pritisak ili angina. Maksimalna dnevna doza je 2 tablete (40 mg) svakih 12 sati.
- Niže doze mogu biti propisane za starije pacijente.
- Progutajte tabletu cijelu sa malo vode.
- Nastavite uzimati tablete sve dok Vam je ljekar rekao da uzimate.

Ne uzimajte tablete sa sokom od grejpa.

Mođete uzeti Cordipin retard ili sa hranom ili bez nje.

Primjena u djece
Cordipin retard se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer postoje smao ograničeni podaci o sigurnosti i djelotvornsoti u toj populaciji.

Ako uzmete više Cordipin retarda nego što ste trebali
Potražite medicinsku pomoć odmah. Ako je moguće, ponesite sa sobom svoje tablete ili kutiju kako biste je pokazali ljekaru.

Uzimanje previše tableta može dovesti do previše niskog krvnog pritiska i usporavanja ili ubrzavanja rada srca. Također može dovesti do povećanja nivoa šečera u krvi ili povišenja kiselosti Vaše krvi, otoka u plućima, niskog nivoa oksigena u krvi i poremećaja svijesti, što može dovesti do nesvjestice.

Ako ste zaboravili uzeti Cordipin retard
Odmah treba da uzmete svoju uobičajenu dozu. Zatim, sačekajte da prođe najmanje 12 sati prije nego što uzmete narednu dozu i potom nastavite da uzimate svoje tablete kao što je propisano. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu
4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave
Ako primijetite:
- tešku, iznenadnu generaliziranu alergijsku reakciju uključujući vrlo rijetko šok opasan po život (na primjer otežano disanje, pad krvnog pritiska, ubrzan puls), oticanje (uključujući potencijalno po život opasno oticanje dišnih puteva)
- druge alergijske reakcije koje uzrokuju oticanje ispod kože (moguće teško i uključujući oticanje grla koje može dovesti do po život opasnog ishoda)
- brzi otkucaji srca (tahikardija)
- kratak dah ili poteškoće s disanjem
- blage do umjerene alergijske reakcije
- svrbež (moguće jak), osip ili koprivnjača

Odmah se obratite svom ljekaru i nemojte uzeti sljedeću dozu jer to mogu biti znakovi alergijske reakcije koja može postati jaka.

Ako razvijete:
- reakciju na koži ili plikove/ljuštenje kože i/ili reakcije na sluznici (u ustima/nosu ili penisu/vagini) (toksična epidermalna nekroliza)

Odmah se obratite svom ljekaru prije nastavka liječenja jer to mogu biti znakovi jake reakcije.

Manje ozbiljene nuspojave
Osim nuspojava gore navedenih, tu su i druge nuspojave Cordipin retarda, počevši od najčešćih:

Česte nuspojave: pojavljuju se u 1 do 10 na 100 bolesnika
- glavobolja
- crvenilo
- osjećaj opće slabosti
- zatvor
- oticanje, osobito gležnjeva i nogu

Manje česte nuspojave: pojavljuju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika
- bol u želucu (trbuhu)
- nespecifični bolovi
- zimica
- nizak krvni pritisak za vrijeme ustajanja (simptomi uključuju nesvjesticu, omaglicu, povremene palpitacije, zamućen vid i ponekad smetenost)
- nesvjestica
- nepravilno kucanje srca (palpitacije)
- suha usta
- probavne smetnje ili tegobe sa želucem
- vjetrovi (nadutost)
- osjećaj mučnine (mučnina)
- grčevi u mišićima
- oticanje zglobova
- poremećaj spavanja
- tjeskoba ili nervoza
- crvenilo kože
- krvarenje iz nosa
- nazalna kongestija
- osjećaj vrtnje ili vrtložnog kretanja (vrtoglavica)
- migrena
- omaglica
- drhtavica
- pojačana potreba za mokrenjem
- bolno ili otežano mokrenje
- nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije (impotencija)
- zamućen vid
- privremeni porast određenih jetrenih enzima

Rijetke nuspojave: pojavljuju se u 1 do 10 na 10000 bolesnika
- bockanje i trnci
- upala desni, meke ili otečene desni, krvarenje desni

Nije poznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka
- povraćanje
- smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukopenija)
- jače smanjenje specifične vrste bijelih krvnih stanica (agranulocitoza)
- povećanje šećera u krvi (hiperglikemija)
- smanjenje osjetljivosti kože (hipoestezija)
- pospanost (somnolencija)
- bol u oku
- bol u prsima (angina pektoris)
- žgaravica ili smetnje probave (insuficijencija gastroezofagealnog sfinktera)
- žutilo bjeloočnica ili kože (žutica)
- osjetljivost na svjetlo (fotosenzitivna alergijska reakcija)
- mala, uzdignuta područja krvarenja na koži (purpura)
- bol u zglobovima
- bol u mišićima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.


5. KAKO ČUVATI CORDIPIN RETARD?
Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Cordipin retard se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje.
Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.
Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti lijekove koje više ne trebate.
Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Cordipin retard sadrži?
Aktivna supstanca je nifedipin. Svaka tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 20 mg nifedipina. Pomoćne supstance u jezgri tablete su: celuloza, mikrokristalična; glicerilpalmitostearat; talk; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; natrijev laurilsulfat; magnezijev stearat i povidon. Pomoćne supstance u film ovojnici tablete su: metakrilatna kiselina, kopolimer; talk; titanijev dioksid (E171); makrogol 4000 i boja kinolin žuta (E104).

Kako Cordipin retard izgleda i sadržaj pakovanja?
Cordipin retard su žute, okrugle, blago bikonveksne, filmom obložene tablete, koso odrezanih rubova.
Cordipin retard je dostupan u blisterima po 15 tableta s produljenim oslobađanjem, a svaka kutija sadrži ukupno 30 tableta s produljenim oslobađanjem.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o.
Sarajevo Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Režim izdavanja Lijek se izdaje uz ljekarski recept.
Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet Cordipin Retard, tableta s produljenim oslobađanjem, 30 x 20 mg: 04-07.10-5175/13 od 24.02.2014.