CORTIAZEM RETARD

CORTIAZEM RETARD 90 mg tableta

30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
diltiazem
Jačina ATC Oblik
90 mg tableta C08DB01 tableta sa modifikovanim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CORTIAZEM RETARD
tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 90 mg

diltiazem

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek CORTIAZEM RETARD i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek CORTIAZEM RETARD
3. Kako se upotrebljava lijek CORTIAZEM RETARD
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek CORTIAZEM RETARD
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK CORTIAZEM RETARD I ČEMU JE NAMIJENJEN?
CORTIAZEM RETARD sadrži lijek koji se zove diltiazem hidrohlorid. On pripada grupi lijekova koji se
nazivaju blokatori kalcijumovih kanala. Djeluje šireći krvne sudove. To pomaže da se krvni pritisak
smanji. Takođe, olakšava srcu da pumpa krv kroz tijelo. To pomaže da se spriječi bol u grudima
izazvan anginom pektoris.

CORTIAZEM RETARD se koristi za liječenje:

Visokog krvnog pritiska.

Angine pektoris (bol u grudima).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK CORTIAZEM RETARD

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek CORTIAZEM RETARD ne smijete koristiti ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na diltiazem hidrohlorid ili bilo koji od sastojaka lijeka CORTIAZEM
RETARD (navedenih u poglavlju 6). Znaci alergijske reakcije su osip, problemi sa gutanjem ili
disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Dojite ili planirate da dojite (vidjeti poglavlje 'Primjena lijeka CORTIAZEM RETARD u periodu
trudnoće i dojenja')

Imate veoma spore otkucaje srca – manje od 50 otkucaja u minuti.

Imate srčanu slabost i probleme sa protokom krvi u plućima. Sa ovim bolestima, možda ćete
se osjećati kao bez daha i imati natečene zglobove na nogama.

Već koristite lijek koji sadrži ivabradine za liječenje određenih bolesti srca.

Imate bilo koje druge ozbiljne probleme sa Vašim srcem. To uključuje nepravilan rad srca
(osim ako imate pejsmejker).

Koristite lijek koji se zove dantrolen za jake grčeve mišića ili tešku groznicu (vidjeti poglavlje
'Primjena drugih lijekova').

Ne uzimajte ovaj lijek ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete CORTIAZEM RETARD.

Kada uzimate lijek CORTIAZEM RETARD, posebno vodite računa ukoliko:

Imate bilo koji drugi problem sa srcem, osim angine pektoris ili onih opisanih u prethodnom
dijelu.

Planirate neku hiruršku intervenciju.

Postoji rizičnost od promjene raspoloženja, uključujući depresiju.

Postoji rizičnost od problema sa blokadom crijeva (zatvor).

Vaš ljekar će Vas pregledati pažljivije, naročito kada prvi put počnete da uzimate tablete ukoliko:

Imate preko 65 godina,

Imate probleme sa jetrom ili bubrezima,

Imate dijabetes.

Ako niste sigurni da se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što uzmete lijek CORTIAZEM RETARD.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, uključujući i biljne preparate. To je zbog

toga što lijek CORTIAZEM RETARD može utjecati na djelovanje drugih lijekova. Takođe drugi lijekovi

mogu utjecati na djelovanje lijeka CORTIAZEM RETARD.

Posebno, ne uzimajte ovaj lijek i recite svom ljekaru ako uzimate:

Dantrolen (infuzija) – koristi se za jake mišićne grčeve ili ozbiljnu groznicu (zvanu maligna
hipertermija),

Lijekove koji sadrže ivabradine koji se koristi za liječenje određenih bolesti srca.

Lijek CORTIAZEM RETARD može pojačati dejstvo sljedećih lijekova:

Lijekova za liječenje visokog krvnog pritiska, kao što su doksazosin, tamsulosin, atenolol,
propranolol ili acebutolol.

Lijekova koji se koriste za liječenje nepravilnog rada srca, kao što su amjodaron i digoksin.

Lijekova koji se koriste za liječenje angine pektoris, kao što su gliceril trinitrat ili izosorbid
trinitrat.

Lijekova koji se koriste za liječenje visokog nivoa holesterola, kao što su simvastatin,
fluvastatin i atorvastatin.

Ciklosporin koji se koristi da se zaustavi odbacivanje organa poslije transplantacije.

Fenitoin koji se koristi za liječenje epilepsije.

Aspirin koji se koristi za ublažavanje bolova i skidanje groznice.

Jodna kontrastna sredstva (koriste se za testove koji uključuju rendgensko zračenje)

Karbamazepin koji se koristi za liječenje epilepsije.

Teofilin koji se koristi za liječenje problema sa disanjem.

Litijum koji se koristi za liječenje nekih vrsta mentalnih bolesti.

Lijekova koji se koriste kao sedativi ili pomoć za spavanje, kao što su midazolam i triazolam.

Metilprednizolon (kortikosteroid) koji se koristi za liječenje upala i alergijskih reakcija.

Slijedeći lijekovi mogu da utiču da CORTIAZEM RETARD radi manje dobro:

Rifampicin koji se koristi za liječenje tuberkuloze.

Sljedeći lijekovi mogu da povećaju efekat lijeka CORTIAZEM RETARD:

Lijekovi za čir želuca, kao što su cimetidin i ranitidin.

Uzimanje lijeka CORTIAZEM RETARD sa hranom ili pićima
Ne uzimajte lijek CORTIAZEM RETARD sa sokom od grejpfruta, jer može povećati nivo aktivne
supstance diltiazema u krvi i može povećati šanse za pojavu neželjenih efekata. Ako ste zabrinuti trebate
prestati konzumirati sok od grejpfruta i posavjetovati se sa Vašim ljekarom.

Primjena lijeka CORTIAZEM RETARD u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ne uzimajte CORTIAZEM RETARD ako ste trudni, možda ćete zatrudniti ili mislite da ste
trudni. To je zato što CORTIAZEM RETARD može da izazove probleme Vašoj bebi.
Razgovarajte sa svojim ljekarom ako ste možda trudni.

Ne dojite ako uzimate CORTIAZEM RETARD. Ovo je zato što male količine lijeka mogu preći
u mlijeko dojilja. Ako dojite ili planirate da dojite, razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja bilo kog lijeka.

Uticaj lijeka CORTIAZEM RETARD na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Možete osjetiti vrtoglavicu dok uzimate ovaj lijek. Ako se to desi, nemojte voziti ili rukovati alatima ili
mašinama.

Važna informacija vezana za neke od sastojaka lijeka CORTIAZEM RETARD
Lijek CORTIAZEM RETARD sadrži:

Saharozu – ako vam je ljekar rekao da ne telerišete neke od šećera, razgovarajte sa ljekarom
prije uzimanja ovog lijeka.

Natrijum – ovaj lijek sadrži 26,9mg natrijuma u svakoj dozi (2 x Cortiazem 90mg tablete) ili
35,94mg (2 x Cortiazem 120mg tablete). Posebno da se obrati pažnja kod pacijenata koji su
na kontrolisanoj natrijum dijeti.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK CORTIAZEM RETARD

Uvijek uzimajte lijek CORTIAZEM RETARD tačno onako kako Vam je objasnio Vaš ljekar i ne

prekidajte uzimanje lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili

farmaceutom.

Način primjene ovog lijeka

Uzmite ovaj lijek u usta.

Nemojte lomiti, drobiti ili žvakati tablete.

Progutajte cijele tablete sa vodom.

CORTIAZEM RETARD tablete su obložene posebnim filmom koji omogućava da se lijek
oslobađa polako tokom cijelog dana. Ovaj film može proći kroz tijelo nepromijenjen. Ako se to
desi ne brinite, to ne utiče na način na koji lijek djeluje.

Ako osjećate da lijek djeluje na Vas suviše slabo ili suviše jako, ne mijenjajte sami dozu,
razgovarajte sa Vašim ljekarom.

Preporučeno doziranje

Liječenje angine pektoris i povišenog krvnog pritiska

Uobičajena doza iznosi jedna CORTIAZEM RETARD tableta, dva puta dnevno (ukupno 180 mg
dnevno). Ukoliko je potrebno, Vaš ljekar može povećati dozu maksimalno do 360 mg dnevno.
Preporučuju se kontrolni pregledi na 2-3 mjeseca, kada će Vaš ljekar razmotriti da li je potrebno
promijeniti dozu lijeka.

Profilaksa angine pektoris

U profilaksi angine pektoris CORTIAZEM RETARD tablete se obično primjenjuju u dozi od 90 mg (1
film tableta jednom dnevno), do maksimalnih 180 mg (1 film tableta dva puta dnevno).

Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre i/ili bubrega, kao i kod starijih bolesnika, potreban je
poseban oprez pri doziranju. Potrebno je pratiti frekvencu srčanog rada i ukoliko je ova vrijednost
manja od 50 otkucaja u minuti, ne treba povećati dozu.

Primjena CORTIAZEM RETARD film tableta se ne preporučuje kod dece.

Ako ste uzeli više lijeka CORTIAZEM RETARD nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) odmah tražite
medicinsku pomoć. Ako je moguće ponesite sa sobom Vaše tablete ili kutiju da pokažete ljekaru tako
da on zna šta ste uzeli. Mogu se pojaviti sljedeći efekti: vrtoglavica ili slabost, nejasan vid, bol u
grudima, kratak dah, nesvjestica, neobično brz ili spor ritam srca, koma, nejasan govor i konfuzija.

Ako ste zaboravili uzeti lijek CORTIAZEM RETARD

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko se približilo vrijeme da
uzmete sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučeno
režimu.

Ako prestanete uzimati lijek CORTIAZEM RETARD
Nastavite da uzimate lijek CORTIAZEM RETARD dok Vaš ljekar ne kaže da prestanete. Ne prestajte
da ga uzimate samo zato što se osećate bolje. Ako prestanete, Vaša se bolest može pogoršati.

Testovi
Vaš ljekar može da uradi dodatne testove dok koristite ovaj lijek. Među njima mogu biti testovi srca i
krvi kako bi se provjerili Vaša jetra i bubrezi.

Ako imate dodatna pitanja koja se odnose na primjenu ovog lijeka razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek CORTIAZEM RETARD, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne
moraju ispoljiti kod svih.

Prestanite sa uzimanjem lijeka i obratite se ljekaru ili idite u bolnicu odmah ukoliko:
Učestalost nepoznata

Imate alergijsku reakciju. Znaci mogu da budu: osip, problemi sa gutanjem ili disanjem,
oticanje usana, lica, grla ili jezika

Vam se pojavi crvenilo ili osip na koži kao plikovi, otečeni kapci očiju, lice, grlo ili jezik,
poteškoće pri disanju i gutanju

Dobijete plikove ili vam se ljušti koža oko usana, očiju, usta, nosa i genitalija, simptomi koji liče
na grip i groznicu. Ovo bi mogla da bude bolest koja se zove Stevens-Johnson-ov sindrom.

Dobijete jak osip sa plikovima, gdje bi se površinski slojevi kože mogli oljuštiti i pri tome
nastaju velike oblasti ogoljene kože po cijelom tijelu. Generalno se možete osjećati loše i imati
groznicu, jezu i bolove u mišićima. Ovo bi se mogla biti bolest koja se zove toksična
epidermalna nekroliza.

Imate osip kože ili oštećenja kože sa roze/crvenim prstenom i blijedim centrom, koji može da
svrbi, ljuspa se ili puni tečnošću. Osip se može pojaviti posebno na dlanovima ili tabanima. To
mogu biti znaci ozbiljne alergije na lijek koja se naziva multiformni eritem.

Recite Vašem ljekaru odmah ako primjetite neki od sljedećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda je
potrebna hitna medicinska pomoć:
Uobičajeni (javljaju se manje od 1 na 10 ljudi)

Spor ili neravnomjeran rad srca

Vrlo brzi, neravnomjerni ili snažni otkucaji srca (palpitacije).

Učestalost nepoznata

Osip po koži uzrokovan suženim ili začepljenim krvnim sudovima (vaskulitis).

Ostajete bez daha, osjećate umor zajedno sa otečenim zglobovima i nogama. Ovo bi mogli biti
znaci srčane slabosti.

Neobične pokrete jezika, mišićne grčeve na licu, izvrtanje očiju i drhtavicu.

Visoku temperaturu, osećaj umora, gubitak apetita, bol u stomaku, mučninu. Ovo mogu da
budu znaci zapaljenja jetre (hepatitis).

Izbacujete velike količine mokraće, osećate prekomjernu žeđ i imate suva usta ili kožu. To
mogu biti znaci visokog šećera u krvi (hiperglikemija).

Osetljiviji ste na sunce i lako izgorite, što može biti mnogo ozbiljnije nego kod osoba koji ne
uzimaju Cortiazem. Trebate koristiti zaštitnu kremu za sunčanje kod korisite ovaj lijek.

Povećanje dojke kod muškaraca.

Recite Vašem ljekaru što je prije moguće ako imate neki od sljedećih neželjenih efekata:
Veoma često (javljaja se više od 1 na 10 ljudi)

Oticanje donjih dijelova nogu.

Često (javlja se manje od 1 na 10 ljudi)

Loša probava, bol u stomaku, zatvor i proliv.

Manje često (javlja se manje od 1 na 100 ljudi)

Osjećate vrtoglavicu, slabost ili nesvjesticu kada brzo ustajete ili sjednete (nizak krvni pritisak).

Rijetko (javljaju se manje od 1 na 1000 ljudi)

Suva usta

Svrbljiv, čvorićast osip (urtikarija, koprivnjača).

Učestalost nepoznata

Otečene desni.

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili
traje duže od nekoliko dana:
Često (javljaju se manje od 1 na 10 ljudi)

Glavobolja.

Crvenilo (osećaj topline).

Osjećate se slabo (mučnina) ili vam je muka (povraćanje).

Opšte stanje Vam nije dobro.

Slabost ili umor.

Vrtoglavica

Crvenilo kože.

Manje često (javlja se manje od 1 na 100 ljudi)

Teškoće sa spavanjem.

Učestalost nepoznata

Promjene raspoloženja, uključujući depresiju.

Krvarenje ili pojava modrica ispod kože.

Testovi krvi
CORTIAZEM RETARD lijek može da promijeni nivo enzima jetre u testovima krvi. To može da znači
da Vaša jetra ne radi ispravno.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK CORTIAZEM RETARD

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

5 (pet) godina.
Nemojte koristiti lijek CORTIAZEM RETARD poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Ne zahtjeva posebne mjere čuvanja.
Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek CORTIAZEM RETARD
CORTIAZEM retard tablete sa modifikovanim oslobađanjem sadrže 90 mg diltiazem hidrohlorida.
Tablete su skoro bijele boje, okrugle, bikonveksne.

Jezgro: laktoza monohidrat; ricinusovo ulje, hidrirano; karboksimetilceluloza natrijum 300 cp;

stearinska kiselina; magnezijum stearat;

Omotač: titan dioksid C.I.77891 E 171; talk; makrogol 6000; silikonska antipenuća emulzija S 184;

hipromeloza 3 cp.

Pakovanje
Kutija sa 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem od 90 mg.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača

Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put b.b. Vršac, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka

Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-2770/16 od 04.11.2016.