DEMYRAL (▼)

DEMYRAL (▼) 250 mg tableta

28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
deferasiroks
Jačina ATC Oblik
250 mg tableta V03AC03 tableta za oralnu suspenziju