DIUNORM

DIUNORM 25 mg tableta

20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta C03AA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DIUNORM
25 mg, tablet
hidrohlorotiazid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

-

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati drugome.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

-

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lijek DIUNORM i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek DIUNORM

3.

Kako uzimati lijek DIUNORM

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek DIUNORM

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK DIUNORM I ČEMU JE NAMIJENJEN

DIUNORM tablete sadrže aktivnu supstancu hidrohlortiazid, koja je diuretik. Hidrohlortiazidi smanjuju
količinu soli i vode u organizmu, tako što povećavaju izlučivanje mokraće. Kada se koriste duže
vrijeme pomažu smanjenje i kontrolu krvnog pritiska.
DIUNORM tablete se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska (arterijska hipertenzija) i u terapiji
kada se zadržava voda u tkivima kao rezultat bolesti srca, jetre i bubrega (srčani, jetreni i bubrežni
edemi).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK DIUNORM

Nemojte uzimati lijek DIUNORM

- ako ste alergični (preosetljivi) na druge tiazidi ili sulfonamidi ili bilo koji drugi sastojak ovog leka
(navedeni u odeljku 6)
- ako imate teška oštećenja bubrežne funkcije i značajno smanjeno izlučivanje urina ili ga uopšte
nemate (anurija)
- ako imate teški poremećaj bubrega (glomerulonefritis)
- ako imate ozbiljne probleme sa jetrom, kao što su insuficijencija jetre sa poremećajem svesti (jetrena
koma ili prekoma)
- ako imate nizak nivo kalijuma ili natrijum ili visok nivo kalcijuma u krvi
- ako imate smanjeni volumen krvi (hipovolaemia)
- ako patite od gihta
- ako ste trudni i koristite DIUNORM tablete zbog visokog krvnog pritiska.

Ukoliko se bilo koja od ovih tačaka odnosi na Vas, prestanite sa uzimanjem lijeka DIUNORM. Ukoliko
vjerujete da Vam se razvija alergija, potražite savjet od ljekara.

Upozorenja i mjere opreza

-

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja DIUNORM tableta:

-

Ako ste imali ili ako sada imate poremećaj u funkciji bubrega ili jetre, dijabetesa (visok nivo šećera

u krvi) ili lupus eritematozus (bolesti kože)

-

Ako Vam je doktor rekao da je Vaš nivo kalijuma u krvi nizak (sa ili bez slabosti mišića, grčeva u

mišićima ili nepravilnim otkucajima srca)

-

Ako Vam je doktor rekao da je Vaš nivo natrijuma u krvi nizak (sa ili bez znakova umora, konfuzije,

trzanjem mišića ili grčeva)

-

Ako Vam je doktor rekao da je Vaš nivo kalcijuma u krvi visok (sa ili bez znakova mučnine,

povraćanja, zatvora, bolom u stomaku, čestim mokrenjem, žeđi, slabosti u mišićima)

-

Ako Vam je ljekar rekao da je Vaš nivo mokraćne kiseline u krvi visok

-

Ako primjetite vizuelne smetnje ili bol u očima. To može biti znak visokog očnog pritiska, koji može

da se razvije u roku od nekoliko sati do nekoliko nedjelja nakon početka terapije lijekom DIUNORM.
Bez liječenja ovo stanje može dovesti do trajnog oštećenja vida

-

Ako patite od alergije ili astme

-

Ako uzimate druge lijekove

-

Ako imate veoma nizak krvni pritisak

-

Ako imate probleme u cirkulaciji u mozgu

-

Ako imate probleme u cirkulaciji u srcu

Ako imate neki od simptoma navedenih bolesti, obratite se ljekaru prije nego što počnete da uzimate
DIUNORM tablete. Ako se razvije bilo koji od navedenih simptoma, odmah obavestiti svog ljekara.

Dodatne mjere predostrožnosti
Tokom dugotrajne terapije sa lijekom DIUNORM Vaš ljekar će redovno sprovoditi testove analize krvi.
Ljekar će prvenstveno pratiti nivoe elektrolita u krvi (prije svega kalijuma, natrijuma i kalcijuma),
kreatinina, uree i mokraćne kiseline, zatim dodatno lipide u krvi (holesterol i trigliceridi) i nivo šećera u
krvi.
Da bi se izbjeglo nepotrebno prekidanje terapije lijekom DIUNORM prije operacije, potrebno je
informisati anesteziologa da uzimate DIUNORM tablete, jer može da se poveća produženi efekat
određenih lijekova koji se koriste u anesteziologiji (kurarinski miorelaksansi).

Anti-doping testovi
DIUNORM tablete mogu da daju pozitivan rezultat u testu anti-dopinga.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom DIUNORM
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove
koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do
nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavjestite Vašeg ljekara ukoliko koristite neke od dole navedenih lijekova. Možda će ljekar željeti da
koriguje dozu lijeka DIUNORM ili određenih lijekova koje istovremeno koristite.

To su:

-

litijum, antidepresivi i antipsihotici (lijekovi za liječenje nekih psihijatrijskih oboljenja)

-

antiepileptici, kao što su karbamazepin (za liječenje konvulzija)

-

lijekovi protiv bolova ili anti-inflamatorni lijekovi, naročito nesteroidni antiinflamatorni

lijekovi,uključujući COKS-2 selektivne aktivne supstance

-

kortikosteroide, steroidi, karbenoksolon (lijekovi za liječenje čireva i upala), antibiotici, kao što je

penicilin G, amfotericin i antiaritmici (za liječenje srčanih poremećaja)

-

Digoksin ili drugi glikozidi digitalisa (za liječenje srčanih poremećaja)

-

Insulin ili oralni antidijabetički lijekovi (za liječenje visokog nivoa šećera u krvi)

-

Holestiramin, holestipol ili druge smole (lijekovi za liječenje povećanog nivoa lipida u krvi)

-

Miorelaksansi (lijekovi koji se koriste u hirurgiji)

-

Alopurinol (za liječenje gihta)

-

Amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti i prevencije pojedinih bolesti virusnog porijekla)

-

Neki onkološki lijekovi

-

Antihloinergični lijekovi (za liječenje različitih poremećaja, kao što su gastrointestinalni spazam,

grčevi bešike, astme, bolesti putnika, grčevi u mišićima, Parkinsonova bolest i dodatna terapija u
opštoj anesteziji).

-

Ciklosporin (lijek koji se koristi kod transplantacije i autoimunih poremećaja)

-

Vitamin D i soli kalcijuma.

-

Diazoksid (za liječenje visokog krvnog pritiska ili niskog nivoa šećera u krvi)

-

Ostali antihipertenzivni lijekovi, barbiturati, sedativi i alkohol

-

Adrenergični amini, kao što je noradrenalin (supstance koje povećavaju krvni pritisak)

-

Ostali diuretici

-

Laksativi

-

Lijekovi koji smanjuju nivo mokraćne kiseline

-

Vodite računa da se navedeni podaci odnose i na terapije koje su započete neposredno prije primjene
lijeka DIUNORM.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom DIUNORM

Vodite računa da pijete dovoljne količine tečnosti i konzumirate hranu bogatu kalijumom (npr banana,
povrće, orasi) da se kompenzuje povećana eliminacija kalijuma. Nemojte da konzumirate alkohol u
toku terapije lijekom DIUNORM.

Djeca i adolescenti (ispod 18 godina starosti)

Upotreba lijeka DIUNORM se ne preporučuje kod djece i adolescenata.

Stariji pacijenti (od 65 godina i više)
Treba uzeti u obzir potencijalno smanjenu funkciju bubrega kod starijih pacijenata.

Trudnoća i dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, ili mislite da možete biti trudni ili planirate da imate bebu, pitajte svog ljekara ili
farmaceuta za savjet prije uzimanja ovog lijeka. Obično, Vaš ljekar će Vas savjetovati da uzmete neki
drugi lijek umjesto tableta Diunorm jer se ovaj lijek ne preporučuje tokom trudnoće.
Hidrohlortiazid prolazi kroz placentu i njegova primjena u drugom i trećem trimestru može izazvati
potencijalnu štetu za bebu.

Dojenje
Recite svom ljekaru ako dojite ili ćete početi sa dojenjem. Diunorm tableta se ne preporučuje
majkama koje doje.

Upravljanje motornim vozilom i mašinama
Kao i pri primjeni drugih antihipertenzivnih lijekova, savetuje se oprez prilikom upravljanja motornim
vozilom ili rukovanja mašinama.
Prije nego što počnete da vozite ili obavljate druge aktivnosti koje zahtjevaju povećanu koncentraciju,
trebalo bi da budete sigurni kako Vaše tijelo reaguje na ovaj lijek.

Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrži lijek DIUNORM
Lijek DIUNORM sadrži pomoćnu supstancu laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete da uzimate ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
ljekarom.

3. KAKO UZIMATI LIJEK DIUNORM

Tablete uzmite uz jutarnji obrok bez žvakanja sa dovoljnom količinom tečnosti (poželjno vode).
Nakon dugotrajne primjene, ne treba naglo prekinuti uzimanje Diunorm tablete, već postpeno
smanjivati dozu. Vaš lekar će odrediti dužinu trajanja liječenja. Ova dugoročna terapija može da traje
mjesecima ili godinama. Vaš ljekar redovno prati Vaše stanje i da li terapija daje očekivani efekat.
Dozu će Vaš lkekar odrediti individualno u zavisnosti od terapijskog odgovora. Po potrebi tableta se
može podijeliti na dva dijela.

Uobičajene doze su sljedeće:
Visoki krvni pritisak
Preporučena početna doza je ½ do 1 tablete DIUNORM (što odgovara 12,5 mg ili 25 mg
hidrohlortiazida) dnevno.
Preporučena dugoročna doza je obično ½ tableta DIUNORM (što odgovara 12,5 mg hidrohlortiazida)
dnevno.

Srčani, jetreni i bubrežni edem
Preporučena početna doza je 1 do 2 DIUNORM tablete (što odgovara 25 mg ili 50 mg
hidrohlortiazida) dnevno.
Preporučena dugoročna doza je obično 1 do 2 (pa do 4) DIUNORM tablete (što odgovara 25 mg do
50 mg (pa do 100 mg) hidrohlortiazida) dnevno.

Ukoliko imate oslabljenu funkciju jetre ili poremećaje funkcije bubrega, Vaš ljekar će prilagoditi dozu
tablete DIUNORM. Pacijentima sa oštećenjem funkcije bubrega preporučuje se polovina doze (kada
je klirens kreatinina između 30 i oko 70 ml / min). DIUNORM tablete gube diuretski efekat kada je
klirens kreatinina <30 mg / min (ili nivo serumskog kreatinina > 2,5 mg / 100 ml). U takvim
slučajevima se preporučuje upotreba diuretika Henleove petlje.

Molim Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako mislite da je efekat DIUNROM tableta
prejak ili preslab.
Ako uzmete više lijeka DIUNORM

nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka DIUNORM nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

U slučaju predoziranja sa DIUNORM tabletama mogu se javiti sljedeći simptomi:
žeđ, slabost i vrtoglavica (npr. grčevi u listovima), glavobolja, ubrzani otkucaji srca, nizak krvni
pritisak, poremećaji u cirkulaciji pri ustajanju, konvulzije, utrnulost, zbunjenost, letargija, cirkulatorni
kolaps, mišićna slabost , akutna bubrežna insuficijencija, aritmija.

Dodatne informacije o predoziranju se nalaze na kraju Uputstva za pacijenta.

Ako ste zaboravili uzeti lijek DIUNORM

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Nastavite sa uobičajenim redosljedom uzimanja lijeka, tako da sljedeću dozu uzmete po planu
doziranja.

Ako prestanete uzimati lijek DIUNORM
Nagli prestanak uzimanja lijeka može da pogorša stanje Vaše bolesti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka DIUNORM obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i drugi lijekovi, i ovaj lijek može da izazove neželjene efekte, mada se oni ne moraju ispoljiti kod
svih pacijenata koji uzimaju lijek.
.
Neki od ovih neželjenih dejstava mogu biti slični simptomima bolesti, dok su druge reakcije neželjeni
efekti i razvijaju se nezavisno od vašeg liječenja. Procjena neželjenih efekata se vrši prema frekvenci
ispoljavanja prema sljedećim kategorijama.

Veoma česta

Mogu da utiču na više od 1 na 10 pacijenata

Česta

Mogu da utiču na manje od 1 na 10, ali više od
1 na 100 pacijenata

Povremena

Mogu da utiču na manje od 1 na 100, ali više
od 1 na 1000 pacijenata

Rijetka

Mogu da utiču na manje od 1 na 1000, ali više
od 1 na 10.000 pacijenata

Veoma rijetka

Mogu da utiču na manje od 1 na 10.000
pacijenata

Nepoznata

Ne može se procijeniti na osnovu raspoloživih
podataka

Neki neželjeni efekti mogu biti teški i zahtjevaju hitnu medicinsku pomoć:

-

osip sa ili bez gubitka daha (potencijalni znaci reakcije preosetljivosti).

-

osip na licu, bol u zglobovima, poremećaji mišića, groznice (potencijalni znaci sistemskog

lupusa).

-

raš, crvenilo kože, plikovi na usnama, ljuštenja kože, groznica (potencijalni znaci toksične

epidermalne nekrolize ili eritema multiforme).

-

raš, tamne crvene mrlje, groznica, pruritus (potencijalni znaci upale krvnih sudova (nekrotični

vaskulitis).

-

neuobičajeni umor ili astenija, grčevi u mišićima (potencijalni znaci niskog nivoa kalijuma u

krvi)

-

neuobičajeni umor, konfuzija, trzanje mišića ili grčeve (potencijalni znaci niskog nivoa natrijuma

u krvi).

-

konfuzija, zamor, trzanje mišića i grčevi u mišićima, ubrzano disanje (potencijalni znaci gubitka

elektrolita / hipohloremična alkaloza/).

-

gastrointestinalni problemi, kao što su mučnina, povraćanje, konstipacija, bol u stomaku, često

mokrenje, žeđ, slabost i trzanje mišića (potencijalni znaci visokog nivoa kalijuma u krvi).

-

jak bol u gornjem dijelu stomaka (potencijalni znak pankreatitisa).

-

jako ili uporno povraćanje ili proliv.

-

nepravilan rad srca (potencijalni znak aritmije).

-

ljubičaste mrlje na koži (potencijalni znak smanjenja broja trombocita / trombocitopenija /) ili

poremećaja koagulacije krvi / purpura/)

-

groznica, bol u grlu, česte infekcije (potencijalni znaci agranulocitoze / smanjenja određenih

krvnih ćelija/ granulocita /).

-

groznica, upala grla ili ulceracije u usnoj duplji povezane sa infekcijama (potencijalni znaci

smanjenja leukocita / leukopenijom /).

-

astenija, plave mrlje i česte infekcije (potencijalni znakovi smanjenja ukupnih krvnih zrnaca /

pancitopenije / ili depresija koštane srži).

-

blijeda koža, umor, otežano disanje, tamna mokraća (potencijalni znaci anemije usljed

povećane degradacije crvenih krvnih zrnaca / hemolitička anemija /).

-

znatno smanjenje zapremine urina (potencijalni znaci bolesti bubrega ili poremećaji funkcije

bubrega).

Ako primjetite bilo koju nuspojavu na lijek DIUNORM, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili

farmaceuta

Neki neželjeni efekti su veoma česti:

-

Povećan nivo lipida u krvi (hiperlipidemija).

Neki neželjeni efekti su česti:

-

Nizak nivo magnezijuma u krvi (hipomagnezijemija).

-

Visoki nivoi mokraćne kiseline u krvi (hiperurikemija).

-

Svrab ili druge vrste osipa (urtikarije).

-

Gubitak apetita, blage mučnine i povraćanja.

-

Vrtoglavica, nesvjestica prilikom ustajanja (Ortostatska hipotenzija).

-

Nemogućnost da se postigne ili održi erekcija (erektilna disfunkcija).

Neki neželjeni efekti su rijetki:

-

Visok nivo šećera u krvi ili urinu (hiperglikemija, glikozurija).

-

Povećana osjetljivost na svjetlost Vaše kože (fotosenzitivnost).

-

Stomačni problemi, zatvor ili proliv.

-

Žuta prebojenost očiju i kože (žučnih kanala ometanje ili žutica).

-

Glavobolja.

-

Vrtoglavica.

-

Poremećaj sna.

-

Depresija.

-

Svrab ili osjećanje obamrlosti (parestezije).

-

Vizuelni poremećaji.

Ostala neželjena dejstva sa nepoznatom frekvencijom:

-

Grčevi u mišićima.

-

Groznica.

-

Astenija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK DIUNORM

Lijek DIUNORM

morate čuvati van dohvata i pogleda djece!

Čuvanje
Lijek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

Nemojte koristiti ovaj lek posle isteka roka koji je naveden na kutiji posle važi do:.
Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Rok upotrebe
4 godine.
Lijek DIUNORM se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju!

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek DIUNORM sadrži

Kvantitativni sastav:
Jedna tableta sadrži:
Hidrohlortiazid..........................25 mg

Kvalitativni sastav:
Aktivna supstanca: Hidrohlortiazid.

Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;
magnezijum-stearat.

Kako lijek DIUNORM izgleda i sadržaj pakovanja
Lijek DIUNORM

25 mg pakovanje sadrži kutiju sa 2 blistera po 10 (deset) bijelih, okruglih,

bikonveksnih tableta sa podeonom crtom na jednoj strani i uputstvo za pacijenta.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Evropa Lijek Pharma d.o.o.,
Rogačići bb, Vlakovo, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka
Administrativno sjedište: SLAVIAMED d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija;
Proizvođač gotovog lijeka: SLAVIAMED d.o.o., Rumska malta b.b., Sremska Mitrovica, R. Srbija;

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
DIUNORM, 25 mg, tableta: 04-07.3-2-5800/16 od 22.06.2017.godine