ELITAN

ELITAN 10 mg/2 mL

10 ampula sa po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
metoklopramid
Jačina ATC Oblik
10 mg/2 mL A03FA01 rastvor za injekciju