EMRAD

EMRAD 755,2 mg mL

1 bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
jopamidol
Jačina ATC Oblik
755,2 mg mL V08AB04 otopina za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

EMRAD
370 mg I/ml otopina za injekcije
jopamidol

Naziv Vašeg lijeka je Emrad otopina za injekcije, a u ovom uputstvu će se zvati Emrad.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži informacije koje su
Vama bitne.

• Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.
• Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru.
• Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog ljekara. To uključuje i svaku moguću nuspojavu
koja nije navedena u ovom uputstvu, vidjeti dio 4.

Ovo uputstvo sadrži:

1.

Šta je Emrad i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego što počnete primati Emrad

3.

Kako ćete primiti Emrad

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Emrad

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta je Emrad i za šta se koristi

Emrad je poseban pigment (kontrastno sredstvo), koji blokira rendgenske zrake jer sadrži jod. Emrad
djeluje tako da pomaže Vašem ljekaru da vidi unutrašnje strukture tijela na rendgenskoj snimci. Vaš
ljekar propisao je Emrad kako bi bolje mogao vidjeti krvne sudove, zglob i kičmu ili mozak pomoću
rendgenskih zraka.
Ovaj lijek koristi se samo za dijagnostiku.

2. Šta morate znati prije nego što počnete primati Emrad

Ne smijete primiti Emrad:

ako ste alergični (preosjetljivi) na jopamidol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu
6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru prije nego što primite Emrad ako imate neko sljedećih stanja:

alergiju ili astmu u historiji bolesti

krvne ugruške, probleme sa cirkulacijom, upale vena

infekciju

šećernu bolest

bolest srpastih ćelija (vaše tijelo proizvodi crvene krvne ćelije neprirodnog srpastog oblika, što
dovodi do anemije)

srčane probleme

visok krvni pritisak u plućima

probleme sa bubrezima ili jetrom

prekomjerno aktivnu štitnu žlijezdu (ovo je posebno važno kod novorođenih beba)

mijasteniju gravis (bolest koja uzrokuje slabost mišića)

tumor na mozgu ili druge bolesti mozga

epilepsiju u historiji bolesti

alkoholizam

feohromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde)

homocistinuriju (nasljedni poremećaj koji zahvata mišiće, nervni sistem i srce)

multiplu sklerozu (MS) - bolest nervnog sistema

mijelomatozu (bolest koštane srži)

loše opće zdravstveno stanje

visok krvni pritisak

Posebno treba paziti kod djece ispod 1 godine starosti i kod starijih osoba. Ove grupe mogu biti
osjetljive na nuspojave.
Obavijestite vašeg ljekara ukoliko ste ikad radili test za ispitivanje funkcije štitne žlijezde.

Drugi lijekovi i Emrad
Obavijestite svog ljekara ako ste nedavno primili holecistografsko sredstvo., specijalni pigment koji
pomaže da se provjere problemi žučne kese i žučnih puteva, jer rizici za neželjene efekte mogu biti
povećani.
Molimo Vas da obavijestite ljekara ako uzimate, ili ste nedavno uzeli, ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recepta. Posebno obavijestite svog ljekara
ako uzimate neki od sljedećih lijekova, jer oni mogu reagovati sa Emradom:

lijekove protiv bolova

neuroleptike (lijekovi za mentalne bolesti)

antiemetike (lijekovi koji sprječavaju povraćanje)

metformin (lijek za šećernu bolest)

antihistaminike (lijekovi za alergije)

sedative

antikonvulzive (lijek za epileptičke napadaje)

vazopresore kao što je papaverin (primjenjuje se kod liječenja impotencije)

beta blokatore (lijekovi za liječenje problema sa srcem ili krvnog pritiska)

interleukin-2 (za liječenje kancera)

Emrad može uticati na rezultate laboratorijskih testova, kao što su test funkcije štitne žliezde,
bilirubin, proteine ili druge supstance. Uvijek trebate reći svom ljekaru ili osoblju u laboratoriji da ste
primili Emrad.
Bez obzira na to, moguće je da Vam se primijeni Emrad, ali Vaš ljekar će moći da odluči šta je
pogodno za Vas.

Upotreba sa hranom i pićem
Ako imate poremećaj vode ili balansa soli u Vašem tijelu to će biti korigovano prije pretrage.
Nemojte smanjivati unos tečnosti prije pretrage u odnosu na količinu koju normalno unosite,
pogotovo ako se na Vas odnosi nešto od sljedećeg:

Ozbiljni problemi sa bubrezima
Ozbiljni problem sa jetrom
Ozbiljni problem sa srcem
Multipli mijelom (oboljenje koštane srži)
Dijabetes
Oboljenje krvi
Abnormalnu proizvodnju urina (velike ili male količine)
Loše opće zdravstveno stanje

Ako se pretraga odnosi na Vašu bebu ili dijete, nemojte smanjivati unos tečnosti.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, Emrad će Vam se primijeniti samo ako Vaš ljekar smatra da je to nužno
potrebno. Obavijestite Vašeg ljekara ako mislite da biste mogli biti trudni.

Prekidanje dojenja nije potrebno.
Prije uzimanja bilo kojeg lijeka potražite savjet Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema poznatih efekata Emrada na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa mašinama. Ne biste
trebali voziti i rukovati mašinama jedan sat nakon injekcije zbog mogućih reakcija.

3. Kako ćete primiti Emrad

Emrad će Vam dati ljekar ili medicinska sestra u bolnici ili klinici. Daje se injekcijom u arteriju, u venu ili
u srce.

Doziranje

Preporučeno doza ovisi o tome koji dio tijela se snima rendgenom i obično se kreće u rasponu 5-250
ml. Vaš ljekar može može odlučiti promijeniti ovu dozu ili ponoviti dozu ako je potrebno.
Doza za djecu ovisi također o starosti i veličini djeteta.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi lijeka, obratite se ljekaru.

Ako ste primili više Emrada nego što ste trebali:
Trebate znati da je prostor bolnice ili klinika gdje vam je dat Emrad dobro opremljena za
liječenje bilo kojeg učinka predoziranja.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Odmah obavijestite svog ljekara, ako osjetite naglo otežano disanje, teškoće u disanju, oticanje očnih kapaka,
lica ili usana, osip ili svrbež (naročito ako je prisutno po cijelom tijelu). Ovo su znakovi alergijske reakcije
koja može biti ozbiljna i može zahtijevati medicinski tretman.

Sljedeći neželjeni efekti su zabilježeni nakon primjene injekcije Emrada:

Često (mogu se javiti kod više od 1 na 100 i manje od 1 na 10 bolesnika)

glavobolja

mučnina

osjećaj vrućine

Manje često (mogu se javiti kod više od 1 na 1000 i manje od 1 na 100
bolesnika )

omaglica

izmijenjen okus

nepravilnost u ritmu srca

snižen i povišen krvni pritisak

crvenilo praćeno osjećajem užarenosti

povraćanje

proljev

bol u stomaku

suhoća usta

svrbež, kožni osip, crvenilo kože

pojačano znojenje

bol u leđima

akutno zatajenje bubrega

bol u grudima, bol na mjestu injekcije

groznica

osjećaj hladnoće

abnormalni rezultati laboratorijskih testova za kreatinin (ovo se može utvrditi testovima koje
napravi ljekar).

Rijetko (mogu se javiti kod 1 na 10000 i manje od 1 na 1000 bolesnika)

stanje smetenosti

osjećaj utrnuća ili žarenja ili peckanja ili bockanja

usporen rad srca

voda u plućima

astma

teškoće pri disanju

grčevi mišića

Učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

smanjen broj krvnih pločica (ovo se može utvrditi testom koji napravi ljekar)

alergijska reakcija

koma

mali udar

sniženje razine svijesti ili gubitak svijesti

prolazna sljepoća, poremećaji vida, upala očiju, pojačana osjetljivost na svjetlost

srčani udar, zatajenje srca, smanjen protok zbog smanjene kontrakcije srca, povećan broj
otkucaja srca

poremećaj cirkulacije krvi

prestanak disanja, respiratorna insuficijencija, akutnog respiratorni distres sindroma (teška
bolest pluća), abnormalni disanje, prestanak disanja, otežano disanje

oticanje grla, oticanje lica, oticanje žlijezda slinovnica

povećana salivacija,

teške bolesti kože

bol u kostima, mišićima, ligamentima, tetivama i / ili nervima

bol, osjećaj opće nelagode ili nelagoda

abnormalni elektrokardiogram (ovo se može otkriti testovima koje provodi ljekar)

Ako mislite da ste primijetili bilo koju nuspojavu nakon primanja injekcije Emrada, odmah se obratite
medicinskom osoblju.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Emrad

Neće biti potrebno da Vi čuvate lijek. Vaš ljekar će znati kako čuvati Emrad.

Čuvati izvan pogleda i domašaja djece i čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati od jake svjetlosti. Čuvati na sobnoj temperaturi, ispod 25°C.

Emrad Vam treba biti apliciran neposredno nakon uvlačenja u špricu.

Nemojte lijek bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Ove će mjere pomoći
u očuvanju okoliša.

Molimo Vas da koristite Emrad u skladu sa rokom trajanja.

Nemojte koristiti Emrad nakon isteka roka trajanja koji je naveden na kutiji.

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Šta Emrad sadrži
Aktivna supstanca je jopamidol.
Ostali sastojci su: trometamol, hloridna kiselina, natrijev kalcijev edetat i voda.

Kako Emrad izgleda i sadržaj pakovanja

1 staklena bočica sa 50 ml otopine, u kartonskoj kutiji
1 staklena bočica sa 100 ml otopine, u kartonskoj kutiji
1 staklena bočica sa 200 ml otopine, u kartonskoj kutiji

Ime i adresa nosioca odobrenja za stavljanje u promet gotovog Iijeka
Intrade-Pharm d.o.o.
Ul. Zmaja od Bosne br.44
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Biem İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi No: 21
Tandoğan Çankaya/Ankara
Turska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
İdol İlaç Dolum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sok. No:20 Davutpaşa
Topkapı/İSTANBUL
Turska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Emrad 1 x 50 ml (370 mg joda/ml) otopina za injekciju: 04-07.3-1-8854/16 od 30.01.2017.
Emrad 1 x 100 ml (370 mg joda/ml) otopina za injekciju: 04-07.3-1-8855/16 od 30.01.2017.
Emrad 1 x 200 ml (370 mg joda/ml) otopina za injekciju: 04-07.3-1-8856/16 od 30.01.2017.