ENTEROGERMINA

ENTEROGERMINA 2 gigaorganizmi/5 mL

10 bočica po 5 ml oralne suspenzije, u kutiji

Supstance:
spore bacillus clausii poliantimikrobik rezistentne
Jačina ATC Oblik
2 gigaorganizmi/5 mL A07FA49 oralna suspenzija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ENTEROGERMINA
2 milijarde spora/ 5 ml, oralna suspenzija
spore

Bacillus Clausii, poliantimikrobik-rezistentne

Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo jer sadrži sve važne informacije.

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta. Ipak, trebate ga oprezno koristiti kako biste postigli najbolje

rezultate.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako su vam potrebne dodatne informacije ili savjet, obratite se svom farmaceutu.

Ako primijetite koji neželjeni efekat, recite to svom ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko znakovi smetnji ne prestanu nakon kratkog razdoblja liječenja ili se simptomi

pogoršaju, obratite se svom ljekaru.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je ENTEROGERMINA

i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati ENTEROGERMINA-u
3. Kako uzimati ENTEROGERMINA-u
4. Mogući neželjeni efekti
5. Kako čuvati ENTEROGERMINA-u
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ENTEROGERMINA

I ZA ŠTA SE KORISTI?

ENTEROGERMINA

je preparat koji sadrži suspenziju spora

Bacillus clausii koji su normalni

nepatogeni stanovnici crijeva.

Zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na hemijske i fizičke faktore,

Bacillus clausii spore, nakon

primjene prolaze kroz želudac bez da budu uništene želučanom kiselinom i nepromijenjene
dospijevaju u crijevni trakt u kome se onda transformiraju u metabolički aktivne ćelije.

Zahvaljujući djelovanju

Bacillus clausii, ENTEROGERMINA potpomaže oporavku crijevne flore

narušene iz različitih razloga

. Pored toga, Bacillus clausii sposobni su proizvesti različite vitamine,

posebno one iz B skupine, što omogućava regulaciju poremećaja vitaminskog statusa koja je
uzrokovana primjenom lijekova. Zbog svoje otpornosti na antibiotike, ENTEROGERMINA

se može

primjenjivati u intervalima između dvije doze antibiotika.

ENTEROGERMINA se primjenjuje za:
 Liječenje i prevenciju poremećaja crijevne mikroflore i poremećaja vitaminske ravnoteže u crijevima

(avitaminoza)

 U dodatnom tretmanu za regeneraciju crijevne mikroflore, čiji poremećaj je nastao usljed primjene

lijekova (antibioticima i hemoterapijskim agensima)

 Akutni i hronični gastrointestinalni poremećaji kod beba koji su posljedica narušene crijevne

mikroflore.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ENTEROGERMINA-U
Nemojte uzimati ENTEROGERMINA-u
ako ste preosjetljivi na aktivnu supstancu ili bilo koji drugi sastojak lijeka

3. KAKO SE UZIMA ENTEROGERMINA

Doziranje
Odrasli: 2-3 bočice dnevno;
Djeca: 1-2 bočice dnevno;

Dojenčad: 1-2 bočice dnevno
Upozorenje: Nemojte prekoračiti propisane doze bez savjeta ljekara.

ENTEROGERMINA

se uzima u redovnim intervalima tokom dana.

Konsultirajte ljekara, ako se problem ponovljeno javlja ili ako ste uočili promjene bilo koje vrste.
Napomena: koristiti samo u kratkom vremenu.

Ovaj lijek koristiti samo za oralnu primjenu. Nemojte injicirati niti primjenjivati na bilo koji drugi
način. Promućkati prije upotrebe. Da biste otvorili bočicu, odvrnite i odstranite gornji dio.

Progutajte nerazrjeđeni sadržaj iz bočice ili ga razrijedite u vodi ili drugim pićima (npr. mlijeko, čaj,
narančin sok).

Nakon otvaranja, odmah iskoristiti sadržaj bočice kako bi se izbjegla kontaminacija suspenzije.

Na što trebam obratiti pažnju?
Moguće je prisustvo čestica u bočicama sa oralnom suspenzijom ENTEROGERMINA, a nastaje kao
posljedica taloženja spora

Bacillus clausii. To ne ukazuje da je preparat pokvaren!.

Prije upotrebe obavezno protresite bočicu.

Ukoliko pijete antibiotike, ovaj lijek primjenjujte u intervalima između dvije doze antibiotika.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom ENTEROGERMINA

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući

lijekove koji se izdaju bez recepta.

Nema poznatih interakcija u slučaju istovremenog uzimanja drugih lijekova.

Uzimanje hrane i pića sa ENTEROGERMINA-om
Nema poznatog uticaja hrane i pića na efekat Enterogermina-e.

Ako uzmete više ENTEROGERMINA-e nego što ste trebali
Prevelike doze ENTEROGERMINA-e obično ne uzrokuju neželjene efekte. Ipak, morate se pridržavati
propisanog doziranja. U slučaju nenamjernog gutanja/primjene prekomjerne doze Enterogermina-e,
odmah obavijestite Vašeg ljekara ili otiđite do najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti ENTEROGERMINA-u
Ova situacija ne uzrokuje neke posebne probleme. Ipak, imajte na umu da je pravilna i pažljiva
primjena lijeka važna za terapijski učinak.

Ako prestanete uzimati ENTEROGERMINA-u
Pri prekidu liječenja, osim izostanka terapijskog učinka, nisu zabilježeni posebni efekti lijeka.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Enterogermine obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

Trudnoća i dojenje

Zatražite savjet ljekara li farmaceuta prije uzimanja bilo kakvih lijekova.

ENTEROGERMINA se može primjenitie u slučaju trudnoće i dojenja.

Ostala upozorenja
U slučaju injiciranja postoji mogućnost pojave reakcija preosjetljivosti.

Crijevna bakterijska flora jeste prirodni specifični mehanizam odbrane protiv opasnih bakterija. Njezina
ravnoteža može biti promijenjena crijevnim infekcijama, trovanjem, poremećajima prehrane,
promjenama u prehrani ili primjenom antimikrobika. Ta neravnoteža rezultira proljevom, abdominalnim
bolovima i meteorizmom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
ENTEROGERMINA ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama.

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI
Kao i svi drugi lijekovi i ENTEROGERMINA može izazvati neželjene efekte.
Tokom postmarketinškog praćenja sigurnosti lijeka zabilježene su reakcije preosjetljivosti, uključujući
osip i urtikariju (koprivnjaču).

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO SE ČUVA ENTEROGERMINA
Lijek čuvajte izvan vidokruga i dohvata djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30

C.

Neotvorenim bočicama rok valjanosti je 24 mjeseca.
Nakon otvaranja: preparat treba iskoristiti u što kraćem vremenskom periodu kako bi se izbjegla
kontaminacija suspenzije.

Rok upotrebe
Lijek ne smijete koristiti nakon isteka datuma roka valjanosti naznačenog na pakovanju.
Datum isteka odnosi se na posljednji dan tog mjeseca.

O najboljem načinu odlaganja neutrošenih lijekova, informišite se kod Vašeg farmaceuta. Lijekove ne
treba odlagati putem otpadnih voda (bacanjem u WC školjku ili slivnik) niti u kućnom otpadu.
Poduzimanje ovakvih mjera od pomoći je u zaštiti životne okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži ENTEROGERMINA

?

Jedna bočica od 5 ml kao aktivnu supstancu sadrži:
2 milijarde poliantimikrobik rezistentnih spora

Bacillus clausii, u obliku oralne suspenzije

Ostali sastojci su: prečišćena voda.

Sadržaj pakovanja
Kartonska kutija sa 10 bočica od 5 ml

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
Sanofi-Aventis Groupe
174 Avenue de France, 75013 Pariz, Francuska

Proizvođač gotovog lijeka
Sanofi S.p.A.
Viale Europa 11, 21040 Origgio (VA), Italija
&
Laboratoire Unither
ZI de la Guérie, 50211 Coutances, Francuska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Sanofi-Aventis d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1/8, 71000 Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Oralna suspenzija, 10 x 2 milijarde spora/ 5 mL: 04-07.3-2-11/15 od 06.05.2015.