EPRIL DUO

EPRIL DUO 20 mg tableta+ 12,5 mg tableta

20 tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid enalapril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12,5 mg tableta C09BA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

EPRIL DUO
20 mg + 12,5 mg
tableta

enalapril, hidroklortiazid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je EPRIL DUO i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati EPRIL DUO

3.

Kako primjenjivati EPRIL DUO

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati EPRIL DUO

6.

Dodatne informacije

1. Šta je EPRIL DUO i za šta se primjenjuje

EPRIL DUO sadrži enalapril maleat i hidroklortiazid:

Enalapril pripada grupi lijekova koji se zovu inhibitori angiontenzin konvertirajućeg enzima

(ACE inhibitori), koji djeluju tako što šire Vaše krvne sudove;

Hidroklortiazid pripada grupi lijekova poznatih kao tablete za izmokravanje (diuretici), koji

djeluju tako što povećavaju količinu mokraće koju Vi izlučujete (izmokravate).

Zajednički učinak ova dva lijeka je snižavanje Vašeg krvnog pritiska.

EPRIL DUO se primjenjuje u terapiji visokog krvnog pritiska (hipertenzije). Sudjelovanje dvije aktivne
supstance EPRILA DUO može povećati njihov učinak u usporedbi s djelovanjem samo jedne od njih.

2. Prije nego počnete primjenjivati EPRIL DUO

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati EPRIL DUO

EPRIL DUO ne primjenjujte:

Ako ste alergični na enalapril maleat, hidroklortiazid ili na bilo koji drugi sastojak EPRILA DUO

(navedeni su u dijelu 6.);

Ako ste prethodno bili liječeni s lijekom koji pripada istoj grupi lijekova kao i EPRIL DUO (ACE

inhibitori), pri čemu ste imali alergijske reakcije praćene s oticanjem lica, usana, jezika i/ili grla,
uz otežano gutanje ili disanje (angioedem). Ne biste trebali primjenjivati ovaj lijek i ako ste
nekad ranije imali ovakve vrste reakcija, ali bez poznatog uzroka ili ako Vam je bio
dijagnosticiran hereditarni (nasljedni) ili idiopatski (nepoznatog uzroka/porijekla) angioedem;

Ako ste alergični na bilo koji lijek koji je derivat sulfonamida. Upitajte Vašeg ljekara ako niste

sigurni koji su lijekovi derivati sulfonamida;

Ako ne mokrite;

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega, a liječite se s lijekom za snižavanje

krvnog pritiska koji sadrži aliskiren;

Ako ste trudni više od 3 mjeseca (primjenu EPRILA DUO bolje je izbjeći i u ranoj trudnoći -

vidite dio “Trudnoća i dojenje”);

Ako imate stanje poznato kao stenoza bubrežnih arterija (suženje arterijskih krvnih sudova koji

dovode krv do Vaših bubrega);

Ako imate teške probleme s bubrezima ili s jetrom.

Ne primjenjujte EPRIL DUO ukoliko se bilo šta od iznad navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije primjene EPRILA DUO.

Budite oprezni s EPRILOM DUO

Prije primjene EPRILA DUO, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom:

Ako imate probleme s bubrezima, nedavno ste imali transplantaciju (presađivanje) bubrega,

ako ste pacijent na dijalizi ili primjenjujete tablete za izmokravanje (diuretike);

Ako imate poremećaj krvi ili probleme s jetrom;

Ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili ste nedavno imali jako povraćanje ili proljev;

Ako imate srčano stanje koje se zove „stenoza aorte“, „hipertrofična kardiomiopatija““ ili

„opstrukcija u otjecanju krvi -

outflow opstrukcija“;

Ako imate kolagensku vaskularnu bolest, uzimate imunosupresivnu terapiju za liječenje

autoimunih poremećaja poput reumatoidnog artritisa ili nakon presađivanja – transplantacije
organa);

Ako uzimate alopurinol (primjenjuje se za liječenje gihta) ili prokainamid (primjenjuje se za

liječenje abnormalnih srčanih ritmova). Ako razvijete infekciju (simptomi toga mogu biti visoka
tjelesna temperatura ili groznica), trebali biste odmah obavijestiti Vašeg ljekara. Vaš ljekar će
možda s vremena na vrijeme kontrolirati broj bijelih krvnih ćelija u Vašoj krvi;

Ako imate historiju „angioedema'“ u povezanosti s uzimanjem drugih lijekova. Mogući znaci

toga su svrbež, urtikarija (koprivnjača), otežano disanje koje prati zvuk sličan zvižduku ili
oticanje u području šaka, grla, usta ili očnih kapaka;

Ako imate šećernu bolest za čiju kontrolu primjenjujete antidijabetičke lijekove, uključujući i

inzulin (trebali biste pratiti/kontrolirati nivoe glukoze u Vašoj krvi osobito tokom prvog mjeseca
liječenja, jer može doći do smanjenog nivoa šećera u krvi - hipoglikemija);

Ako uzimate dodatke kalija ili nadomjesne soli sa sadržajem kalija;

Ako uzimate litij (primjenjuje se za liječenje nekih psihijatrijskih bolesti);

Ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Ovaj lijek se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne

smije se primjenjivati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi
ako se primjenjuje u tom stadiju trudnoće (vidite dio „Trudnoća i dojenje”);

Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete bilo koji od sljedećih lijekova u terapiji visokog

krvnog pritiska:
- Blokator angiotenzin II receptora (ARB). Ovi lijekovi također su poznati i kao sartani (npr.
valsartan, telmisartan, irbesartan itd.), naročito ako Vi imate probleme s bubrezima u
povezanosti sa šećernom bolesti,
- Aliskiren.

Vaš ljekar će možda u redovnim intervalima provjeravati funkciju Vaših bubrega, krvni pritisak i količinu
elektrolita (npr. kalija) u Vašoj krvi.

Vidite također informacije pod naslovom „Nemojte primjenjivati EPRIL DUO”.

Ako se uskoro trebate podvrgnuti nekoj od sljedećih procedura, trebate obavijestiti Vašeg ljekara da
primjenjujete EPRIL DUO:

Bilo kojem operativnom zahvatu ili primanju anastetika (čak i kod zubara);

Tretmanu koji se zove LDL afereza za uklanjanje holesterola iz Vaše krvi pomoću mašine;

Tretmanu desenzitizacije u svrhu smanjenja efekta alergije (npr. na ubod pčela ili osa).

Rutinski testovi

Kada počnete prvi put primjenjivati EPRIL DUO, Vaš ljekar će često kontrolirati Vaš krvni pritisak kako
bi bio siguran da Vam je dao ispravnu dozu. Pored toga, u pojedinih pacijenata ljekar će možda htjeti
uraditi i neke testove za mjerenje nivoa kalija, natrija, magnezija, kreatinina i jetrenih enzima.

Obavijestite Vašeg ljekara, ako ste radili ili ćete raditi anti-doping test, jer EPRIL DUO može proizvesti
pozitivan rezultat prilikom ovog testa.

Djeca i adolescenti
EPRIL DUO se ne preporučuje za primjenu u djece.

Primjena drugih lijekova s EPRILOM DUO

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate primjenjivati u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste

nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Općenito, EPRIL DUO se može primjenjivati s drugim lijekovima.
Posebno je važno da Vaš ljekar zna ako Vi primjenjujete bilo koji od sljedećih lijekova, kako bi Vam
mogao propisati ispravnu dozu EPRILA DUO:

Blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidite također informacije pod naslovima

„Nemojte primjenjivati EPRIL DUO” i „Budite oprezni s EPRILOM DUO“);

Kalij štedeće diuretike (vrsta tableta za izmokravanje) poput spironolaktona, eplerenona,

triamterena ili amilorida, dodatke kalija ili zamjenske soli sa sadržajem kalija. EPRIL DUO
može povećati nivoe kalija u krvi dovodeći do visokih nivoa kalija. To stanje uzrokuje nekoliko
simptoma, a obično se ustanovi kroz krvni test;

Tablete za izmokravanje (diuretike), poput tiazida, furosemida, bumetanida;

Druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska, poput nitroglicerina, nitrata i vazodilatatora;

Litij koji se primjenjuje za liječenje nekih psihijatrijskih bolesti. EPRIL DUO ne bi trebalo

primjenjivati istovremeno s ovim lijekom;

Barbiturate (sedativi koji se primjenjuju kod nesanica ili epilepsije);

Tricikličke antidepresive (npr. amitriptilin), koji se primjenjuju za liječenje depresije, te

antipsihotike (npr. fenotiazin), koji se primjenjuju za liječenje teške anksioznosti (tjeskobe);

Analgetike poput morfija ili anestetike, jer se u tom slučaju Vaš krvni pritisak može previše

sniziti;

Holestiramin ili holestipol (primjenjuju se kao pomoćna terapija za kontrolu nivoa holesterola u

krvi);

Lijekove koji se primjenjuju protiv ukočenosti i upale u povezanosti s bolnim stanjima, osobito

sa stanjima koja zahvaćaju Vaše mišiće, kosti i zglobove:

o uključujući i terapiju sa zlatom, koja može, ako se primjenjuje istovremeno s EPRILOM

DUO, dovesti do napada crvenila Vašeg lica, mučnine, povraćanja i niskog krvnog
pritiska i

o nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL), poput diflunisala ili diklofenaka, koji

mogu spriječiti dobru kontrolu Vašeg krvnog pritiska i mogu povećati nivoe kalija u
Vašoj krvi;

Lijekove poput efedrina koji su sadržani u nekim preparatima protiv kašlja i prehlade ili

noradrenalin i adrenalin, koji se primjenjuju kod niskog krvnog pritiska, stanja šoka, zatajenja
srca, astme ili alergija. Ako se ovi lijekovi primjenjuju istovremeno s EPRILOM DUO, oni mogu
održavati krvni pritisak visokim;

Adrenokortikotropni hormon (ACTH) (primjenjuje se prilikom testiranja rada nadbubrežnih

žlijezda);

Kortikosteroide (primjenjuju se za liječenje pojedinih stanja poput reumatizma, artritisa,

alergija, astme ili određenih krvnih poremećaja);

Alopurinol (primjenjuje se za liječenje gihta);

Ciklosporin (imunosupresivni lijek koji se primjenjuje za liječenje autoimunih bolesti);

Lijekove za liječenje raka;

Antacide (primjenjuju se za olakšanje kod loše probave);

Prokainamid, amiodaron ili sotalol (primjenjuju se za liječenje abnormalnih srčanih ritmova);

Digitalis (primjenjuje se za liječenje problema sa srčanim ritmom);

Karbenoksolon (primjenjuje se za liječenje čireva na želucu);

Laksativa (u slučaju njihove pretjerane primjene);

Antidijabetike poput inzulina. Ako se EPRIL DUO primjenjuje istovremeno s antidijabeticima,

nivoi šećera u krvi mogu se čak i dodatno sniziti;

Lijek iz grupe mTOR inhibitora (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus), jer istovremena

primjena s EPRILOM DUO može povećati rizik od alergijske reakcije koja se zove angioedem.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od iznad navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom prije početka primjene EPRILA DUO.

Primjena hrane i pića s EPRILOM DUO
Većina osoba primjenjuje EPRIL DUO tablete s čašom vode.

EPRIL DUO tablete se mogu primjenjivati uz hranu (jelo) ili bez hrane (na prazan želudac). Međutim, ako Vi
konzumirate alkohol tokom liječenja s EPRILOM DUO, alkohol može utjecati da se Vaš krvni pritisak pretjerano
snizi i Vi možete osjetiti omaglicu. Stoga, Vaš unos alkohola trebali biste svesti na minimum.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete primjenjivati neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom prije primjene EPRILA DUO, ako ste trudni, mislite da ste možda
trudni ili planirate trudnoću. Vaš ljekar će Vas posavjetovati da prestanete s primjenom EPRILA DUO
prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, te će Vam predložiti da uzmete drugi lijek
umjesto EPRILA DUO. EPRIL DUO se ne preporučuje tokom trudnoće, a ne smijete ga primijeniti ako
ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi kad se primjenjuje nakon trećeg
mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite Vašeg ljekara ako dojite ili trebate početi s dojenjem. EPRIL DUO se ne preporučuje
primjenjivati u dojilja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Određena neželjena djelovanja, poput omaglice i umora, zabilježena su uz primjenu ovog lijeka. Takva
neželjena djelovanja mogu utjecati na sposobnost nekih pacijenata da upravljaju vozilima i/ili rukuju
mašinama (vidite dio „Moguća neželjena djelovanja“).

Ostala upozorenja
EPRIL DUO tablete sadrže laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neki od
šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, posavjetujte se s Vašim ljekarom.

3. Kako primjenjivati EPRIL DUO

Lijek primijenite tačno onako kako Vam je Vaš ljekar preporučio. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa

Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene

EPRIL DUO se primjenjuje oralno (na usta).

EPRIL DUO uvijek primjenjujte tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut.

Broj tableta koji ćete primjenjivati svaki dan zavisit će od Vašeg stanja.

Ako niste sigurni, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

ZAPAMTITE – ovo je lijek namijenjen Vama. Nemojte ga dijeliti sa drugima. On drugima možda neće
odgovarati.

Preporučena doza je:

Jedna tableta svaki dan;

Vaš ljekar može povećati dozu na dvije tablete svaki dan;

Nemojte primijeniti veću ili manju dozu od one koju Vam je propisao Vaš ljekar.

Ako primijenite više EPRILA DUO

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Odmah se javite Vašem ljekaru ako mislite da ste uzeli više EPRIL DUO tableta nego što ste trebali.
Najčešći znaci i simptomi predoziranja su pad krvnog pritiska i stupor (stanje gotovo potpunog gubitka
svijesti). Ostali simptomi mogu uključivati i omaglicu ili ošamućenost zbog pada krvnog pritiska,

lupanje srca (snažni i brzi otkucaji srca), ubrzan puls, tjeskobu (anksioznost), kašalj, zatajenje bubrega
i brzo disanje.

Ako ste zaboravili primijeniti EPRIL DUO

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, preskočite propuštenu dozu.

Sljedeću dozu primijenite kao i obično.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili primijeniti.

Ako prestanete primjenjivati EPRIL DUO

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nemojte prestati primjenjivati EPRIL DUO, osim u slučaju da Vam Vaš ljekar kaže da to učinite.
Prekid primjene ovog lijeka može povećati Vaš krvni pritisak. Ako Vaš krvni pritisak postane previsok,
to može utjecati na Vaše srce i bubrege.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi, tako i EPRIL DUO može izazvati neželjena djelovanja, ali se ona neće ispoljiti u

svih osoba.

Uz primjenu ovog lijeka mogu se javiti sljedeća neželjena djelovanja:

Vrlo je bitno odmah prekinuti primjenu EPRILA DUO i smjesta potražiti ljekarsku pomoć, čim se pojavi
sljedeći simptom:

Alergijska reakcija – mogu Vam se javiti svrbež, kratkoća daha ili otežano disanje koje prati

zvuk poput zvižduka ili se mogu razviti otoci (natečenost) u području šaka, usta, grla, lica ili
očiju.

Odmah prestanite primjenjivati EPRIL DUO i javite se Vašem ljekaru, ako Vam se javi bilo koje od
sljedećih neželjenih djelovanja
:

Jaka omaglica i/ili ošamućenost, posebno na početku liječenja, uz povećanje doze ili kad

ustanete.

Druga moguća neželjena djelovanja

Vrlo česta (javljaju se u više od 1 na 10 osoba):

Zamagljen vid, kašalj, mučnina, slabost.

Česta (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

Glavobolja, depresija, nizak krvni pritisak, nesvjestica (sinkopa);

Bol u prsima ili angina pektoris, promjene srčanog ritma, brzi otkucaji srca, kratkoća daha;

Proljev, bol u trbuhu, promjene u okusu, zadržavanje tečnosti (edem), osjećaj umora;

Osip, preosjetljivost/angioneurotski edem: angioneurotski edem lica, udova, usana, jezika,

glotisa i/ili grkljana;

Povišen nivo kalija u krvi, povećanja serumskog kreatinina (oboje se obično otkriva pomoću

testa); niski nivoi kalija u krvi, povišeni nivoi holesterola, povišeni nivoi triglicerida, povišeni
nivoi mokraćne kiseline u krvi;

Mišićni grčevi.

Manje česta (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

Anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku), tjeskoba (anksioznost), osjećaj pojačane

svjesnosti ili osjećaj drhtavosti/treperenja (usljed niskog nivoa šećera u krvi), zbunjenost,
osjećaj pospanosti, poteškoće sa spavanjem, osjećaj nervoze, trnci ili utrnulost, osjećaj kao da
se sve vrti oko nas (vertigo);

Nizak krvni pritisak (zbog kojeg prilikom ustajanja možete osjetiti omaglicu), lupanje srca

(palpitacije), srčani napad ili moždani udar (u visokorizičnih pacijenata);

Curenje iz nosa, grlobolja i promuklost, otežano disanje ili astma;

Spor prolaz hrane kroz crijeva (ileus), pankreatitis, povraćanje, loša probava, zatvor, gubitak

apetita (anoreksija), iritacija želuca, suha usta, nadimanje (flatulencija), giht;

Bol sličan žarenju i štipanju u području želuca, uz osjećaj praznine i gladi, posebno kada je

želudac prazan (usljed peptičkog ulkusa/čira), pojačano znojenje, svrbež, koprivnjača
(urtikarija), gubitak kose, bjelančevine u mokraći (obično se otkrivaju putem testa);

Impotencija, smanjeni libido, napadi crvenila, zujanje u ušima, osjećaj bezvoljnosti (letargija),

visoka tjelesna temperatura;

Povećanja uree u krvi, smanjenja nivoa natrija u krvi (obično se otkrivaju putem testa), opće

loše osjećanje (iscrpljenost);

Nizak nivo magnezija u krvi (hipomagnezijemija);

Problemi s bubrezima;

Bol u zglobovima.

Rijetka (javljaju se u manje od 1 na 1.000 osoba):

Čudni snovi, problemi sa spavanjem;

Promjene u krvnoj slici kao što su: smanjen broj bijelih (leukociti) i crvenih (eritrociti) krvnih

ćelija, snižen hemoglobin, smanjen broj krvnih pločica (trombocita), otečene žlijezde u
području vrata, pazuha ili prepona;

Otečene žlijezde, autoimuna oboljenja, slab protok krvi u prstima na rukama i nogama što

uzrokuje crvenilo i bol (Raynaudov sindrom), nakupljanje tečnosti ili drugih supstanci u
plućima (vidljivo na rendgenskom snimku), curenje iz nosa ili bol u nosu;

Eozinofilna pneumonija (znaci ovoga mogu biti kašalj, visoka tjelesna temperatura i otežano

disanje);

Bol, otečenost ili čirevi u ustima, infekcija ili bol i otečenost jezika, problemi s bubrezima poput

bola u donjem dijelu leđa i smanjene količine (volumena) mokraće koju izmokravate;

Upala nosa;

Otežano disanje, respiratorni distres;

Zatajenje jetre ili hepatitis, što može uzrokovati žutilo kože (žuticu), problemi sa žučnim

mjehurom;

Teška reakcija preosjetljivosti praćena s jakom groznicom, kožni osip u obliku krugova koji liče

na mete (multiformni eritem), Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza
(teška stanja kože praćena crvenilom i stvaranjem ljuspica i mjehurova po koži), teški kožni
osip praćen guljenjem kože i gubitkom kose (eksfolijativni dermatitis), kožni lupus
eritematozus (imunološko oboljenje), osip crvene boje praćen guljenjem kože (eritroderma),
mala uzdignuća na koži ispunjena tečnošću (pemfigus), ljubičaste ili crvene mrlje po koži
(purpura);

Razvoj dojki u muškaraca;

Povećani jetreni enzimi ili bilirubin u krvi (obično se otkrivaju krvnim testom), povećanja šećera

u krvi;

Slabost mišića (pareza), ponekad zbog niskog kalija.

Vrlo rijetka (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba):

Otečenost u području crijeva (crijevni angioedem), sa znacima koji mogu uključivati i bol u

želucu, mučninu i povraćanje. Povišeni nivoi kalcija u krvi.

Nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Prijavljen je i kompleks neželjenih djelovanja koji može uključivati neke ili sve od sljedećih

znakova: groznicu, upalu krvnih sudova, bol i upale mišića ili zglobova; poremećaje krvi koji
utječu na pojedine komponente krvi (što se obično otkrije kroz test krvi); osip, preosjetljivost na
sunčevu svjetlost i druge učinke na koži; prekomjerno stvaranje antidiuretskog hormona, što
uzrokuje zadržavanje tečnosti koje se očituje kroz slabost, umor ili zbunjenost.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati EPRIL DUO
EPRIL DUO morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.
Rok trajanja: 36 mjeseci.
EPRIL DUO se ne smije upotrijebiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta EPRIL DUO sadrži
Jedna EPRIL DUO tableta sadrž enalapril maleat 20 mg i hidroklortiazid 12,5 mg.
Pomoćne supstance: laktoza, kukuruzni skrob, gliceril tristearat, mikrokristalna celuloza, cink stearat.

Kako EPRIL DUO izgleda i sadržaj pakovanja
EPRIL DUO tablete su bijele boje, okruglog oblika.

EPRIL DUO tablete su pakovane u blister sa sadržajem 10 tableta.
Veličina pakovanja: 20 i 30 tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

EPRIL DUO 20 x (20 mg + 12,5mg) tableta: 04-07.3-1-5082/16 od 23.05.2017.

EPRIL DUO 30 x (20 mg + 12,5mg) tableta: 04-07.3-1-5083/16 od 23.05.2017.