ESCITALOPRAM Genera

ESCITALOPRAM Genera 10 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//AI blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06AB10 filmom obložena tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Escitalopram Genera

10 mg filmom obložena tableta
Escitalopram
Δ

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu!
Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pronaći odgovore na sljedeća pitanja:

1. Što su Escitalopram Genera tablete i za što se koriste?
2. Što morate znati prije početka uzimanja Escitalopram Genera tableta?
3. Kako uzimati Escitalopram Genera tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Escitalopram Genera tablete?
6. Dodatne informacije

1.

Što su Escitalopram Genera tablete i za što se koriste?

Djelatna tvar u Escitalopram Genera tabletama je escitalopram, a koristi se za liječenje depresije
(velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja, kao što su panični poremećaj s agorafobijom
(strah od otvorenog prostora i javnih mjesta) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani
anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane
serotonina. Ti lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu povećavajući razinu serotonina.
Poremećaji serotoninskog sustava se smatraju značajnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih
poremećaja.

2.

Što morate znati prije početka uzimanja Escitalopram Genera tableta?

Nemojte uzimati Escitalopram Genera tablete:

ako ste preosjetljivi na escitalopram ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka (vidjeti dio 6 ''Dodatne

informacije'')

ako uzimate lijekove iz skupne inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitore), uključujući

selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje
depresije) i linezolid (antibiotik, lijek za liječenje bakterijskih infekcija)

ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste ikada imali epizodu nenormalnog srčanog

ritma (registrirano na EKG-u što je vrsta pretrage za procjenu rada srca)

ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani

ritam (vidjeti dio 2, odlomak ''Uzimanje drugih lijekova s Escitalopram Genera tabletama'')

Budite posebno oprezni s Escitalopram Genera tabletama:
Obavijestite svog liječnika ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema. Osobito je važno da
obavijestite liječnika:

ako imate epilepsiju, jer liječenje escitalopramom morate prekinuti ako se pojave napadaji ili
se poveća njihova učestalost (vidjeti dio 4 ''Moguće nuspojave'')

ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega, jer u tom slučaju može biti potrebno prilagoditi
dozu lijeka

ako imate šećernu bolest, jer liječenje escitalopramom može promijeniti kontrolu glikemije i
možda će biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika

ako imate smanjenu razinu natrija u krvi

ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica

ako ste u tijeku liječenja elektrokonvulzivnom terapijom

ako imate koronarnu bolest srca

ako bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ako ste nedavno imali srčani infarkt

ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca ili znate da možda imate manjak soli kao
posljedicu produljenog teškog proljeva i povraćanja ili zbog upotrebe diuretika (lijekova za
mokrenje)

ako ste doživjeli brzo ili nepravilno kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom
ustajanja, što može upućivati na nepravilan srčani ritam

Mjere opreza
Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ona je karakterizirana
neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neadekvatnim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom
aktivnošću. U slučaju pojave navedenih simptoma odmah se obratite svom liječniku.
Tijekom prvih tjedana liječenja također može doći do pojave nemira ili poteškoće/nemogućnosti da se
mirno sjedi ili stoji. Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko razvijete ove simptome.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja:
Ako bolujete od depresije ili anksioznog poremećaja, povremeno se mogu javiti misli o
samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ovi simptomi se mogu i pojačati na početku liječenja
antidepresivima jer je potrebno određeno vrijeme, obično dva tjedna, a ponekad i dulje, da ti lijekovi
počnu djelovati. Skloniji ste ovakvom razmišljanju:

ako ste već i prije razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu

ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik
suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima
koji se liječe antidepresivima.

Ako bilo kada razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili u
bolnicu.
Od pomoći može biti i razgovor s rođakom ili bliskim prijateljem o depresiji ili anksioznom poremećaju
kojeg imate, te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti za mišljenje o tome pogoršava li
se Vaša depresija ili tjeskoba i brinu li ih promjene u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata u dobi do 18 godina
Escitalopram Genera tablete nisu namijenjene za liječenje djece i adolescenata do 18 godina.
Također je potrebno znati da kod bolesnika mlađih od 18 godina prilikom uzimanja lijekova iz ove
skupine postoji povećan rizik nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanja o
samoubojstvu i neprijateljsko ponašanje (uglavnom agresivnost, otpor i bijes). Unatoč tome, liječnik
može propisati escitalopram bolesnicima mlađim od 18 godina, ako procijeni da je to potrebno. Ako je
liječnik propisao escitalopram bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi želite o tome razgovarati, molimo
Vas javite se svom liječniku. Obavijestite svog liječnika ako se razvije bilo koji od gore navedenih
simptoma ili dođe do njihovog pogoršanja kod bolesnika mlađeg od 18 godina koji se liječi
escitalopramom. Nadalje, dugoročni učinci escitaloprama na rast, sazrijevanje, razvoj mišljenja i
ponašanja za tu dobnu skupinu još nisu do kraja ispitani.

Uzimanje drugih lijekova s escitalopramom
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali,
uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste primljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog
liječnika da uzimate escitalopram kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.
Prije primjene escitaloprama obavijestite liječnika ako uzimate neki od niže navedenih lijekova:

neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitore - lijekove za liječenje depresije),
uključujući fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin. Ako ste uzimali bilo
koji od navedenih lijekova, potrebno je pričekati 14 dana prije započinjanja liječenja
escitalopramom. Nakon prestanka uzimanja escitaloprama liječenje navedenim lijekovima se
može započeti tek nakon stanke od 7 dana.

reverzibilne selektivne MAO-A inhibitore, kao što je moklobemid (lijek za liječenje depresije)

ireverzibilne MAO-B inhibitore, kao što je selegilin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti).
Prilikom istodobne primjene s escitalopramom povećan je rizik nuspojava.

antibiotik linezolid

litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (aminokiselina koja se
mora unositi hranom)

imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije)

sumatriptan i slične lijekove (koristi se u liječnju migrene) te tramadol (koristi se protiv jačih
bolova). Prilikom istodobne primjene s escitalopramom povećan je rizik nastanka nuspojava.

cimetidin i omeprazol (lijekovi za liječenje želučanog čira), fluvoksamin (lijek za liječenje
depresije), tiklopidin (koristi se u prevenciji moždanog udara). Istodobna primjena ovih
lijekova može dovesti do povećane razine escitaloprama u krvi.

gospinu travu

(Hypericum perforatum) - biljni pripravak za depresiju

acetilsalicilnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se za ublažavanje bolova i
za sprečavanje zgrušavanja krvi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.

varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi protiv zgrušavanja krvi). Vaš liječnik će vjerojatno
provjeriti vrijeme zgrušavanja prije uvođenja i prije prekida liječenja escitalopramom, kako bi
se provjerila i po potrebi prilagodila doza navedenih lijekova.

meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (lijek za liječenje depresije) i tramadol (koristi
se za liječenje teške boli). Ovi lijekovi mogu sniziti prag nastanka epileptičkih napada.

neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika snižavanja
praga nastanka epileptičkih napada te antidepresive

flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se kod kardiovaskularnih bolesti), klomipramin i
nortriptilin (antidepresivi), risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti
potrebno prilagoditi dozu escitaloprama.

Nemojte uzimati Escitalopram Genera tablete ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom
ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam poput antiaritmika razreda IA i III, antipsihotika (npr.
derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricikličkih antidepresiva, nekih antimikrobika (npr.
sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalarici, posebno halofantrin), nekih
antihistaminika (astemizol, mizolastin). Ako trebate dodatne obavijesti u vezi ovoga obratite se svom
liječniku.

Uzimanje hrane i pića s Escitalopram Genera tabletama
Escitalopram se može uzimati s hranom ili bez nje.
Kao i kod mnogih drugih lijekova, kombinacija escitaloprama s alkoholom se ne preporučuje, iako se
ne očekuju njihove interakcije.

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.
Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti. Nemojte uzimati Escitalopram
Genera tablete tijekom trudnoće, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu
na korist od liječenja. Ako uzimate escitalopram tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće u Vašeg se
novorođenčeta mogu pojaviti: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadaji, promjene tjelesne
temperature, poteškoće sa sisanjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, ukočeni ili mlohavi mišići,
pojačani refleksi, nevoljno drhtanje, razdražljivost, iritabilnost, tromost, neprekidan plač, pospanost ili
poteškoće sa spavanjem. Ako se u Vašeg novorođenčeta pojavi bilo koji od navedenih simptoma,
odmah se obratite liječniku.
Pobrinite se da Vaša primalja i/ili liječnik znaju da ste na escitalopramu. Kada se Escitalopram Genera
tablete uzimaju za vrijeme trudnoće, osobito u posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput
escitaloprama mogu povećati rizik od ozbiljnog stanja kod novorođenčadi, pod nazivom perzistentna
plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), koje kod novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje te
plavkasti izgled. Ovi simptomi obično počinju unutar prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako se to
dogodi Vašem novorođenčetu, trebate odmah kontaktirati Vašu primalju i/ili liječnika.
Ako se Escitalopram Genera tablete uzimaju tijekom trudnoće, uzimanje se ne smije naglo prekinuti.

Escitalopram i slični lijekovi, u studijama provedenim na životinjama pokazali utjecaj na kvalitet
sperme, što u teoriji može utjecati na fertilitet kod životinja, dok kod ljudi utjecaj na fertilitet još uvijek
nije ispitan.

Posavjetujte se sa liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ne upravljajte vozilima i strojevima dok ne utvrdite kako Escitalopram tablete djeluju na Vas.

3.

Kako uzimati Escitalopram Genera tablete?

Važno je da lijek uvijek uzimate onako kako Vam je odredio Vaš liječnik. Ako niste sigurni kako
trebate uzimati ovaj lijek, zatražite savjet od svog liječnika ili ljekarnika. Escitalopram Genera 10 mg
tablete se mogu lomiti.

Odrasli
Depresija
Uobičajena doza escitaloprama iznosi 10 mg jedanput na dan, uzeta odjednom. Vaš liječnik može
povećati dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Panični poremećaj
Početna doza escitaloprama iznosi 5 mg jedanput na dan tijekom tjedan dana, a zatim se poveća na
10 mg na dan. Vaš liječnik može dodatno povisiti dozu do najviše 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj/socijalna fobija
Uobičajena doza je 10 mg escitaloprama jedanput na dan. Vaš liječnik može po potrebi ili smanjiti
dozu na 5 mg ili je povećati do maksimalno 20 mg dnevno.

Generalizirani anksiozni poremećaj
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimalno
20 mg dnevno.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimalno
20 mg dnevno.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)
Uobičajena početna doza je 5 mg escitaloprama jedanput na dan. Vaš liječnik može povisiti dozu do
10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)
Escitalopram se ne smije primjenjivati u liječenju djece i adolescenata. Dodatne informacije potražite
u dijelu 2 ''Što morate znati prije početka uzimanja Escitalopram tableta?''
Escitalopram se uzima s hranom ili bez hrane. Progutajte tabletu s nekoliko gutljaja vode. Ne žvačite
tabletu jer je gorka okusa.

Trajanje liječenja
Može proći i nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati
Escitalopram Genera tablete čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.
Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.
Nastavite uzimati escitalopram toliko dugo koliko Vam to savjetuje liječnik. Ako prerano prekinete
liječenje, Vaši simptomi se mogu vratiti. Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje šest
mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Escitalopram Genera tableta nego što ste trebali?
Ako uzmete više Escitalopram Genera tableta nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili u
najbližu zdravstvenu ustanovu, čak i ako nemate nikakvih tegoba. Sa sobom ponesite i ovu uputu ili
kutiju/spremnik Escitalopram Genera tableta, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.
Neki od znakova predoziranja mogu biti: omaglica, nevoljno drhtanje, razdražljivost, konvulzije, koma,
mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak, promjene ravnoteže
tekućine/elektrolita.

Ako ste zaboravili uzeti Escitalopram Genera tablete?
Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, a sjetite se prije odlaska na spavanje, uzmite je odmah. Sljedećeg
dana nastavite uzimati lijek kao obično. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu kako biste
nadoknadili zaboravljenu. Ukoliko se sjetite tek tijekom noći ili sljedećeg dana, izostavite propuštenu
dozu i nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Escitalopram Genera tablete?
Nemojte prestati uzimati escitalopram samo zato što se osjećate bolje. Važno je da nastavite
uzimanje lijeka onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš liječnik.

Nakon što je liječenje završeno, dozu escitaloprama je potrebno postupno smanjivati tijekom nekoliko
tjedana.
Prestanak uzimanja tableta, osobito nagli, može uzrokovati simptome sustezanja. Rizik je veći ako je
liječenje escitalopramom trajalo dugo, ako su uzimane velike doze ili se doza prebrzo smanjivala. U
većine bolesnika simptomi su blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna. Ipak, u nekih bolesnika,
ti simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produljenog trajanja (2-3 mjeseca ili dulje). Ako nakon
prestanka liječenja escitalopramom razvijete teže simptome sustezanja, obavijestite o tome svog
liječnika. On Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati lijek, a potom još postupnije
smanjivati dozu.
Simptomi sustezanja uključuju: osjećaj omaglice (nesigurno držanje ili gubitak ravnoteže), trnce,
pečenje i rjeđe osjet poput udara električne struje, uključujući i u glavi, poremećaje spavanja
(živopisni snovi, noćne more, nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući i noćno
znojenje), nemir, razdražljivost, tremor (nevoljno drhtanje), zbunjenost ili dezorijentaciju, emotivnost,
iritabilnost, proljev, smetnje vida, lupanje srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Escitalopram Genera tableta obratite se

svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Escitalopram Genera tablete mogu izazvati nuspojave, ali se ne moraju pojaviti
kod svakoga.
Nuspojave su općenito blage i obično nestaju nakon nekoliko tjedana liječenja. Mnogi od ovih učinaka
mogu također biti i simptomi bolesti od koje bolujete i stoga nestaju kad se počnete osjećati bolje.

Javite se svom liječniku ako tijekom liječenja primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:
Manje često
(više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba):

neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja

Rijetko (više od 1 na 10 000, a manje od 1 na 1000 osoba):

odmah se javite liječniku ili u najbližu bolnicu ako se pojave otekline kože, jezika, usana ili lica,

otežano disanje ili gutanje (simptomi alergijske reakcije)

javite se svom liječniku ako imate vrućicu, razdražljivi ste, smeteni, osjećate drhtanje ili nagle

kontrakcije mišića jer to mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom

odmah se javite svom liječniku ili u najbližu bolnicu ako imate otežano mokrenje, napadaje
(vidjeti dio 2, odlomak ''Budite posebno oprezni s Escitalopram Genera tabletama''), žutilo
kože i bjeloočnica (znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa) ili brzo nepravilno kucanje srca
te nesvjesticu što može biti simptom po život opasnog stanja poznatog kao

Torsade de

Pointes.

Uz navedene, zabilježene su i sljedeće nuspojave:
Vrlo često
(više od 1 na 10 osoba): mučnina
Često (više od 1 na 100 osoba, a manje od 1 na 10 osoba): začepljenost ili curenje nosa (sinusitis),
smanjen ili pojačan apetit, tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće pri spavanju,
pospanost, omaglica, zijevanje, nevoljno drhtanje, trnci po koži, proljev, zatvor, povraćanje, suhoća
usta, pojačano znojenje, bolovi u mišićima i zglobovima (mialgija i artralgija), poremećaji spolne
funkcije (odgođena ejakulacija, problemi s erekcijom, smanjen spolni nagon; žene mogu imati teškoća
u postizanju orgazma) umor, vrućica, povećana tjelesna težina

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba): urtikarija (koprivnjača), osip,
svrbež, škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadi panike, smetenost, poremećaj spavanja,
poremećaji okusa, nesvjestica (sinkopa), proširene zjenice (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima
(tinitus), gubitak kose, vaginalno krvarenje, smanjena tjelesna težina, ubrzan rad srca, oticanje ruku i
nogu, krvarenje iz nosa
Rijetko (više od 1 na 10 000, a manje od 1 na 1000 osoba): agresija, depersonalizacija,
halucinacije, usporen rad srca
Nepoznata učestalost: misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, (također vidjeti i dio 2, odlomak
''Budite posebno oprezni s Escitalopram Genera tabletama''),

smanjena razina natrija u krvi (očituje se

simptomima kao što su mučnina, loše osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost, omaglica kod
ustajanja zbog niskog krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija), odstupanja u testovima jetrene funkcije
(povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi), poremećaji pokreta (nevoljne kretnje mišića), bolna
erekcija (prijapizam), poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznicu (ekhimoze) i snižena
razina trombocita (trombocitopenija), iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedemi), povećanje

količine izlučene mokraće (neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona - ADH), mliječni sekret iz
dojki u žena koje ne doje, manija. Uočen je povećani rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji uzimaju
ovu vrstu lijekova te promjena srčanog ritma (tzv. ''produljenje QT intervala'',registrirano na EKG-u
kojim se bilježi električna aktivnosti srca).

Nadalje, poznato je da se neke nuspojave javljaju tijekom primjene lijekova koji djeluju na sličan način
kao i escitalopram. To su motorički nemir (akatizija) i anoreksija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Escitalopram Genera tablete?
Escitalopram Genera tablete čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Tablete čuvati na temperaturi do 25˚C, u originalnom pakovanju.
Rok valjanosti lijeka označen je na ambalaži. Ne uzimajte lijek nakon isteka roka valjanosti
označenog na pakovanju.
Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg ljekarnika kako
ukloniti lijekove koji Vam više ne trebaju. Ove će mjere pomoći zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije:

Farmaceutski oblik

Filmom obložena tableta

Što sadržavaju Escitalopram Genera tablete?
Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete:

celuloza mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; smjesa celuloze mikrokristalične i silicijevog
dioksida, koloidnog; talk; magnezijev stearat

Ovojnica tablete (Opadry White Y-1-7000):

hipromeloza, titanijev dioksid (E171) i makrogol/polietilenglikol

Kako izgledaju Escitalopram Genera tablete?
Bijele do gotovo bijele, okrugle, filmom obložene tablete s utisnutom oznakom ''10'' na jednoj strani i
razdjelnim urezom na drugoj strani tablete.

Sadržaj pakovanja
28 (2x14) tableta u PVC/PVdC//Al blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GENERA LIJEKOVI d.o.o.,
Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
GENERA LIJEKOVI d.o.o.,
Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GENERA d.o.o.,
Hamdije Čemerlića 2/14, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Escitalopram Genera 28 x 10 mg filmom obložene tablete: 04-07.9-1397/13 od 07.08.2014. godine