EXODERIL

EXODERIL 10 mg g

15 g kreme (1 aluminijska tuba sa 15 g kreme), u kutiji

Supstance:
naftifin
Jačina ATC Oblik
10 mg g D01AE22 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Exoderil 10 mg/1g krema

krema

naftifinhlorid

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži za Vas važne podatke.
Uvijek koristite ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom uputstvu ili kako vam je rekao ljekar ili farmaceut.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete trebati ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. To se odnosi i na
svako moguće neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidi dio 4.4.

Ako vam se stanje ne poboljša ili se pogorša nakon 14 dana morate se javiti ljekaru.

U ovom Uputstvu:
1. Šta je Exoderil i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Exoderil
3. Kako koristiti Exoderil
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Exoderil
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. Šta je Exoderil i za šta se koristi

Exoderil pripada grupi lijekova koji se nazivaju dermatološki lijekovi i antifungalni lijekovi.

Exoderil je antifungalna, protuupalna krema lokalnu primjenu. Sadrži aktivnu supstancu naftifin.
Exoderil učinkovito djeluje na gljivice, kvasnice i plijesni. Pored antifungalnog dejstva naftifin ima i
antibakterijsko dejstvo na različite Gram-pozitivne i Gram-negativne organizme koji su često prisutni
kod gljivičnih infekcija. Klinički efekat naftifina manifestira se brzim olakšanjem simptoma upale,
posebno svraba.

Ovaj lijek se koristi za liječenje:

gljivičnih infekcija kože i kožnih nabora

gljivičnih infekcija između nožnih prstiju

gljivičnih infekcija noktiju

kožnih oboljenja uzrokovanih kvasnicama;

liječenje

pityriasis versicolor, stanje uzrokovano Pityrosporum orbiculare i liječenja gljivičnih

infekcija uzrokovanih sekundardnim bakterijskim infekcijama;

upalnih gljivičnih infekcija kože (sa i bez svraba).

Proizvod je podoban za primjenu kod odraslih i djece.

Infekcije kože mogu se manifestirati u obliku crvenila, svraba, ljuštenja ili pucanja kože.

Infekcije kože stopala obično se manifestiraju pucanjem ili ljuskanjem kože, ali moguće je i blago
oticanje, mjehurići ili gnojni čirevi. Gljivične infekcije noktiju (u ili ispod nokta) mogu se prepoznati kao
promjena oblika, boje i strukture nokta. Nokat na nožnom palcu obično otvrdne, izgubi sjaj i izobliči se.
Infekcija se može proširiti i na nokte na ostalim prstima.

Infekcije kože obično se pojavljuju na tijelu, glavi, vratu, licu i rukama kao okrugle crvene mrlje, ali se
mogu razviti i ljuskasta područja koja uzrokuju svrab.

Također se mogu manifestirati kako guljenje ili ljuskanje kože koja zbog gubitka pigmenta postaje
bijela. Ta područja su posebno vidljiva ljeti jer koža oko njih uredno tamni. Ovo stanje pojavljuje se na
torzu, vratu i rukama, a može se ponovno pojaviti nekoliko mjeseci kasnije, posebno u slučaju visokih
temperatura zraka i u slučaju pojačanog znojenja.

Ukoliko niste sigurni u uzrok vašeg stanja obratite se ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego što
upotrijebite kremu.

2. Prije nego počnete koristiti Exoderil

Nemojte koristiti Exoderil ako:

ste alergični na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lijeka (vidjeti dio 6).

Budite oprezni s Exoderil kremom

Prije primjene lijeka Exoderil posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj lijek ne smije dospjeti u oči ili otvorene rane.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.

Nisu poznate interakcije lijeka Exoderil s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se s ljekarom
ili farmaceutom prije nego što uzmete ovaj lijek.

Trudnice i dojilje smiju koristiti Exoderil samo ako je to apsolutno neophodno.

Važna informacija o nekim sastojcima lijeka Exoderil:
Exoderil krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr.
kontaktni dermatitis).

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznat utjecaj Exoderil kreme na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako primjenjivati Exoderil

Uvijek koristite ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom uputstvu ili kako vam je rekao ljekar ili
farmaceut. Ako niste sigurni upitajte ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek se primjenjuje isključivo na kožu i nokte.

S obzirom na to da Exoderil brzo prodire kroz kožu i prisutan je u dovoljnim koncentracijama u raznim
slojevima kože može se korsititi za lokalno liječenje u pojedinačnoj dnevnoj dozi.

Exoderil krema se primjenjuje jedanput na dan na prethodno očišćeno i osušeno oboljelo mjesto na
koži i na okolno područje osim ako ljekar nije drugačije odredio.

Za gljivične infekcije noktiju preporučuje se primjena dva puta na dan.

Kako bi spriječili ponovni nastanak bolesti, liječenje treba nastaviti najmanje 2 sedmice nakon
prestanka simptoma ili tegoba.
Ukupno trajanje liječenja ovisi o težini, mjestu infekcije i prirodi stanja, ali obično traje od 2 do 4
sedmice.
Nemojte koristiti lijek duže od 4 sedmice bez savjeta ljekara.

Ukoliko upotrijebite više lijeka Exoderil nego što ste trebali

Posavjetujte se s ljekarom u slučaju predoziranja ili ukoliko djeca slučajno progutaju lijek.

Za sa dodatna pitanja vezana za primjenu ovog lijeka obratite se ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lijekovi i Exoderil krema može imati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju pojaviti kod
svakoga.

Za ocjenu neželjenih dejstava koristi se sljedeća tablica učestalosti:
vrlo često (≥ 1/10)
često (≥ 1/100 i < 1/10)
manje često (≥ 1/1000 i < 1/100)
rijetko (≥ 1/10 000 i <1/1000)
vrlo rijetko (<1/10 000)
nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Opći poremećaji i uvjeti na mjestu primjene

Nepoznato: osjećaj suhoće, crvenilo ili pečenje.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Exoderil

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek se čuva u originalnom pakovanju.

Lijek se čuva pri temperaturi do 30°C.
Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka trajanja, označenog na pakovanju sa „rok
trajanja:/EXP:“. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja : 3 godine
Rok trajanja nakon prvog otvaranja je 4 sedmice.

Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili u kućni otpad. Upitajte farmaceuta kako da uklonite
lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta Exoderil krema sadrži
Aktivna supstanca je naftifinhlorid 10 mg u 1 g kreme.

Pomoćne supstance su: benzilni alkohol, natrijev hidroksid; sorbitanstearat; cetilpalmitat; cetilni
alkohol; stearilni alkohol; polisorbat 60; izopropilmiristat; pročišćena voda.

Kako Exoderil krema izgleda i sadržaj pakovanja

Veličine pakovanja: 15 g

Način i mjesto izdavanja lijeka

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.
7. Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d.,Verovškova 57,1526 Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanja lijeka u promet)
Sandoz GmbH, Kundl, Austrija
Sandoz Pharma GmbH ,Osterweddingen,Njemačka

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljenje lijeka u promet
EXODERIL 10mg/1 g krema: 04-07.3-2-7257/15 od 20.07.2016.